Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật hình sư của công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn mức phạt khi góp vốn điều lệ trong công ty cổ phần chậm?

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến: 1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định số 155/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

2. Nội dung trả lời:

Về thời hạn góp vốn điều lệ trong công ty cổ phần theo quy định tại điều 112 luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

Như vậy, theo quy định trên công ty bạn đã vi phạm quy định về  thời hạn thực hiện việc thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua vì quy định chỉ sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn trường hợp công ty bạn đã thành lập 1 năm (tức là quá 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) nên theo quy định tại điều 23 nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về mức xử phạt như sau:
 
Điều 23. Vi phạm  các quy định về thành lập doanh nghiệp 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tiếp tục hoạt động khi đã kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn;

b) Không góp đúng hạn số vốn đã đăng ký.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không góp đủ số vốn như đã đăng ký.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đăng ký gia hạn hoạt động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Buộc đăng ký giảm vốn điều lệ theo quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc buộc góp đủ số vốn như đã đăng ký đối với các loại hình doanh nghiệp khác có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;

c) Buộc định giá lại tài sản góp vốn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này;

d) Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê