1. Những thủ tục hành chính về đất đai nào bắt đầu có hiệu lực tư ngày 01 tháng 01 năm 2025 ?

Theo Điều 223 của Luật Đất đai năm 2024 (chưa có hiệu lực), việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai đòi hỏi sự chặt chẽ và chi tiết để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý, sử dụng và phân phối đất đai. Có tổng cộng 10 thủ tục được quy định cụ thể nhằm mục đích này.

- Trong số các thủ tục này, có những thủ tục cơ bản như thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Đây là những bước quan trọng trong việc quản lý và sử dụng đất đai, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng.

- Ngoài ra, việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất cũng là một thủ tục quan trọng giúp xác định rõ ràng quyền sở hữu và quyền sử dụng đất của các cá nhân và tổ chức. Tạo ra sự minh bạch và an toàn pháp lý cho các giao dịch liên quan đến đất đai. Một số thủ tục khác như cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thực hiện các quyền của người sử dụng đất; và tách hợp thửa đất cũng đề cập đến việc xác định và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan đến đất đai.

- Ngoài ra, để đảm bảo tuân thủ và thúc đẩy sự tuân thủ các quy định pháp luật, cần có các thủ tục như xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đảm bảo rằng các cá nhân và tổ chức không vi phạm các quy định liên quan đến việc sử dụng và quản lý đất đai.

- Không chỉ giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai, mà còn có các thủ tục hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai. Thể hiện sự quan tâm đến việc giải quyết các mâu thuẫn một cách hòa bình và công bằng, đồng thời giúp tạo ra một môi trường ổn định và phát triển cho cả cộng đồng và doanh nghiệp.

Việc cung cấp thông tin và dữ liệu đất đai cũng là một phần quan trọng trong việc tạo ra một hệ thống thông tin đầy đủ và minh bạch về tình hình đất đai. Giúp cho các quyết định liên quan đến đất đai được đưa ra một cách đúng đắn và khoa học, từ đó tạo ra hiệu quả và tính bền vững trong quản lý đất đai.

* Trách nhiệm của Bộ, các ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai đóng vai trò vô cùng quan trọng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quản lý đất đai.

- Đầu tiên, Bộ và các ngành theo chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn của mình phải đảm bảo việc phối hợp mạnh mẽ trong chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Đảm bảo sự thống nhất và nhất quán giữa các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai và các thủ tục khác có liên quan, từ đó tăng cường hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai.

- Thứ hai, Ủy ban nhân dân các cấp phải đảm bảo vai trò chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương. Đồng thời, Ủy ban cần quy định rõ việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan ở địa phương để giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai và các thủ tục khác có liên quan. Việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cũng cần được Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm và thúc đẩy.

- Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, việc công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và đối xử công bằng đối với các cá nhân và tổ chức tham gia quy trình.

Việc thúc đẩy trách nhiệm của Bộ, các ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai không chỉ giúp nâng cao chất lượng quản lý đất đai mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đây là bước đi quan trọng để xây dựng một hệ thống pháp luật vững mạnh và xã hội công bằng, phát triển.

 

2. Quy định như nào về nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai?

Theo Điều 224 của Luật Đất đai năm 2024, nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã được quy định một cách cụ thể và chi tiết, nhằm mục đích đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quản lý đất đai. Dưới đây là các nguyên tắc quan trọng mà Luật Đất đai 2024 đề cập:

- Đầu tiên, việc bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai là điều không thể phủ nhận. Sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời và chính xác giữa các cơ quan có thẩm quyền là yếu tố quyết định để đảm bảo rằng quy trình được thực hiện một cách trơn tru và công bằng nhất có thể.

- Thứ hai, việc tổ chức thủ tục hành chính về đất đai một cách đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn làm tăng tính hiệu quả của quy trình. Đồng nghĩa với việc cải cách thủ tục hành chính, một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý và phục vụ công dân của các cơ quan chức năng.

- Thứ ba, tổ chức và cá nhân yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin trong hồ sơ nộp. Làm tăng tính minh bạch và đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là đáng tin cậy, từ đó giảm thiểu rủi ro và tranh chấp trong quá trình giải quyết thủ tục.

- Thứ tư, các thủ tục hành chính về đất đai có thể được thực hiện thông qua nhiều phương thức khác nhau như trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mà còn thể hiện sự tiến bộ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước.

- Cuối cùng, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai phải tuân thủ đúng thẩm quyền và thời gian quy định. Họ không chịu trách nhiệm về những nội dung đã được các cơ quan khác chấp thuận hoặc giải quyết trước đó. Tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Có thể thấy. việc tuân thủ các nguyên tắc được quy định trong Điều 224 của Luật Đất đai 2024 không chỉ là cơ sở pháp lý mà còn là bước đi quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động quản lý đất đai, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của đất nước.

 

3. Quy định như nào về công khai thủ tục hành chính đất đai?

Theo quy định tại Điều 225 của Luật Đất đai 2024, việc công bố và công khai thủ tục hành chính về đất đai đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý đất đai. Phản ánh sự cam kết của Nhà nước trong việc tạo ra một môi trường hành chính công bằng và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

- Nội dung công khai về thủ tục hành chính về đất đai bao gồm nhiều phần quan trọng, đầu tiên là các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Thông tin này giúp cho người dân và doanh nghiệp biết được nơi nào là địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, thời gian làm việc và cách thức nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục một cách đúng đắn và thuận lợi nhất.

- Tiếp theo là cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, vấn đề này cũng rất quan trọng để người dân biết được ai là cơ quan chịu trách nhiệm trong quá trình giải quyết thủ tục và cách thức liên hệ khi cần thông tin hoặc hỗ trợ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là phần thông tin mô tả rõ ràng về đối tượng nào được áp dụng thủ tục, từ đó giúp người dân và doanh nghiệp xác định xem mình có đủ điều kiện để thực hiện thủ tục đó hay không.

- Thời gian giải quyết đối với từng thủ tục hành chính là một thông tin quan trọng giúp người dân và doanh nghiệp dự đoán được thời gian cần thiết để hoàn thành thủ tục, từ đó có thể sắp xếp thời gian và nguồn lực một cách hợp lý. Thành phần và số lượng hồ sơ đối với từng thủ tục cũng là một yếu tố quan trọng để người dân và doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình công việc và quy trình thực hiện thủ tục.

- Quy trình và trách nhiệm giải quyết từng thủ tục hành chính là một phần không thể thiếu, nó giúp định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan và cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục, từ đó đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đúng pháp luật. Nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí phải nộp đối với từng thủ tục hành chính cũng cần được công bố rõ ràng để người dân và doanh nghiệp có thể chuẩn bị tài chính từ trước, tránh các bất tiện và rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục.

- Cuối cùng, nội dung khác của bộ thủ tục hành chính, nếu có, cũng cần được công bố để đảm bảo tính đầy đủ và toàn vẹn của thông tin. Giúp cho người dân và doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và chi tiết về quy trình và yêu cầu khi thực hiện thủ tục.

Việc công bố và công khai thông tin về thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của Luật Đất đai 2024 là một bước quan trọng để tạo ra một môi trường hành chính công bằng, minh bạch và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Góp phần vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ công và phục vụ nhân dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Xem thêm: Người sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 gồm?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn