1. Yêu cầu huỷ quyết định trọng tài

Về nguyên tắc, quyết định trọng tài là chung thẩm, các bên phải có nghĩa vụ thi hành. Tuy nhiên, trên thực tế có thể có những quyết định ttọng tài không đúng. Để đảm bảo quyền lợi của các bên đương sự, Điều 69 Luật trọng tài thương mại quy định, trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của trọng tài, trong thời hạn 30 mươi ngày kể từ ngày nhận được quyết định trọng tài, một bên có quyền yêu cầu tòa án huỷ quyết định trọng tài, nếu có đủ căn cứ chứng minh được rằng hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong các trường họp quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật trọng tài thương mại.

Đơn yêu cầu huỷ quyết định trọng tài phải có các nội dung quy định tại Điều 70 Luật trọng tài thương mại, trong đó phải nêu rõ ngày, tháng, năm làm đơn; tên, địa chỉ của bên có yêu cầu; yêu cầu huỷ quyết định trọng tài nào (số quyết định, tên trung tâm trọng tài đã giải quyết tranh chấp) và căn cứ yêu cầu huỷ quyết định ttọng tài. Người yêu cầu phải gửi kèm theo đơn yêu cầu bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ quyết định trọng tài, bản chính thoả thuận trọng tài hoặc bản sao đã được chứng thực hợp lệ và các chứng cứ, tài liệu để chứng minh cho yêu cầu của mình. Nếu các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được chứng thực hợp pháp. Tòa án chỉ xét đơn yêu cầu huỷ quyết định trọng tài về giải quyết nội dung tranh chấp mà không thụ lí đơn yêu cầu huỷ quyết định công nhận hoà giải thành của ttọng tài hoặc các quyết định khác như quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, chỉ định, thay đổi trọng tài viên ...

Theo yêu cầu của một bên và xét thấy phù hợp, hội đồng xét đơn yêu cầu có thể tạm đình chỉ xiệc xem xét giải quyết đơn yêu cầu huỷ quyết định trọng tài trong thời hạn không quá 60 ngày để hội đồng ttọng tài khắc phục sai sót tố tụng ưọng tài nhằm loại bỏ căn cứ huỷ phán quyết trọng tài. Hội đồng trọng tài phải thông báo cho tòa án biết về việc khắc phục sai sót tố tụng. Trường hợp hội đồng ttọng tài không tiến hành khắc phục sai sót tố tụng thì hội đồng tiếp tục xét đơn huỷ quyết định trọng tài.

2. Việc xét đơn yêu cầu huỷ quyết định trọng tài

Theo Điều 71 Luật trọng tài thương mại, sau khi thụ lí đơn yêu cầu, tòa án phải thông báo cho trung tâm trọng tài hoặc trọng tài viên của hội đồng trọng tài vụ việc, các bên tranh chấp và viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thụ lí, chánh án tòa án phân công hội đồng xét đơn yêu cầu gồm ba thẩm phán, trong đó có một thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa. Thời hạn chuẩn bị xét đợn yêu cầu huỷ quyết định trọng tài là 30 ngày kể từ ngày chánh án tòa án phân công hội đổng xét đơn yêu cầu. Thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa nghiên cứu hồ sơ, tiến hành các biện pháp thu thập chứng cứ theo yêu cầu của các bên. Tòa án phải chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp nghiên cửu trong thời hạn 07 ngày làm việc, trước ngày mở phiên họp. Sau đó, tòa án ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu huỷ quyết định trọng tài.

Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của các bên tranh chấp, người bảo vệ quyền lợi của các bên (nếu có), kiểm sát viên viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp một trong các bên yêu cầu tòa án xét đơn vắng mặt hoặc bên không có yêu cầu đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lí do chính đáng hoặc rời phiên họp mà không được hội đồng xét xử chấp thuận thì hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét đơn yêu cầu huỷ quyết định trọng tài. Khi bắt đầu xem xét nội dung đơn yêu cầu, hội đồng xét xử sẽ hỏi người nộp đơn yêu cầu xem họ có rút yêu càu hay không. Neu họ rút đơn yêu cầu hoặc đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lí do chính đáng hoặc rời phiên họp mà không được hội đồng xét xử chấp thuận thì hội đồng xét xử sẽ ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu. Hội đồng xét xử sẽ nghe ý kiến của các bên, xem xét đơn yêu cầu, giấy tờ, tài liệu kèm theo, ý kiến của kiểm sát viên; sau đó hội đồng xét xử thảo luận và quyết định theo đa số.

Khi xét đơn yêu cầu, hội đồng xét xử không xét lại nội dung vụ tranh chấp mà chỉ kiểm tra có căn cứ để huỷ quyết định trọng tài được quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật trọng tài thương mại hay không. Qua kiểm tra, nếu thấy có căn cứ đó sẽ ra quyết định huỷ quyết định trọng tài và ngược lại sẽ ra quyết định không huỷ quyết định trọng tài.

Theo yêu cầu của một bên và xét thấy phù hợp, hội đồng xét đơn yêu cầu có thể tạm đình chỉ giải quyết đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài trong thời hạn không quá 60 ngày để tạo điều kiện cho hội đồng trọng tài khắc phục sai sót tố tụng trọng tài nhằm loại bỏ căn cứ huỷ quyết định trọng tài. Hội đồng trọng tài phải thông báo cho tòa án biết về việc khắc phục sai sót tố tụng. Trường hợp hội đồng họng tài không tiến hành khắc phục sai sót tố tụng thì hội đồng tiếp tục xét đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài. Trong trường hợp hội đồng xét xử huỷ quyết định trọng tài, các bên có thể thoả thuận lại để đưa vụ tranh chấp đó ra giải quyết tại trọng tài hoặc một bên có quyền khởi kiện tại tòa án. Nếu hội đồng xét xử không huỷ quyết định trọng tài thì quyết định trọng tài có hiệu lực pháp luật ngay. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định, tòa án phải gửi bản sao quyết định cho các bên, trung tâm trọng tài hoặc trọng tài viên trọng tài vụ việc và viện kiểm sát cùng cấp. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng.

Ngoài ra, tòa án còn có thẩm quyền thu thập chứng cứ theo yêu cầu của hội đồng ttọng tài hoặc một hoặc các bên đương sự theo các khoản 5, 6 Điều 46 Luật trọng tài thương mại; thẩm quyền triệu tập người làm chứng theo Điều 47 Luật trọng tài thương mại; thẩm quyền đăng kí phán quyết họng tài theo Điều 62 Luật trọng tài thương mại.

>> Xem thêm:  Điều kiện thương mại quốc tế (INCOTERMS) là gì ? Thời điểm chuyển dịch rủi ro trong Incoterms

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại về hủy quyết định trọng tài cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Khái niệm, ý nghĩa việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài