1. Thế nào là tổ chức phi lợi nhuận?

Hiện nay, thuật ngữ "phi lợi nhuận" (Nonprofit) đã trở thành một khái niệm quan trọng đồng thời cũng là một khái niệm mở để mô tả và định hình một loại hình hoạt động xã hội đặc biệt. Mặc dù không có quy định cụ thể cho thuật ngữ này trong các văn bản pháp luật, nhưng việc hiểu rõ về ý nghĩa và tính chất của phi lợi nhuận là vô cùng quan trọng để xác định và thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức và hoạt động này. Phi lợi nhuận không đơn giản chỉ là việc không tạo ra lợi nhuận hay thặng dư cho cá nhân hoặc tổ chức. Mà nó còn là một tinh thần, một triết lý hoạt động mà mục tiêu chính không phải là lợi ích cá nhân mà là hướng tới sự phục vụ và phát triển của xã hội. Các tổ chức phi lợi nhuận thường hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, phát triển cộng đồng, và nhiều lĩnh vực khác với mục tiêu chung là tạo ra những giá trị xã hội.

Một điểm quan trọng cần nhấn mạnh là các tổ chức phi lợi nhuận không chỉ là những tổ chức tự phát sinh mà còn có thể là một phần của các tổ chức chính trị, tôn giáo, xã hội hay thậm chí là các công ty kinh doanh. Việc tồn tại và hoạt động của các tổ chức này không chỉ dựa vào nguồn lực từ việc quyên góp mà còn từ các nguồn lực khác như hỗ trợ từ chính phủ, tài trợ từ các nhà hảo tâm hay doanh nghiệp. Mặc dù hoạt động mà các tổ chức phi lợi nhuận thực hiện không phải là vì mục đích tạo ra lợi nhuận cá nhân, nhưng vẫn cần có sự quản lý chặt chẽ và minh bạch về việc sử dụng nguồn lực và quỹ tài trợ. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động của các tổ chức này, từ đó tạo ra sự tin cậy và ủng hộ từ cộng đồng và xã hội.

Dựa trên khoản 14 của Điều 3 trong Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, khái niệm về tổ chức phi lợi nhuận được xác định một cách rõ ràng và chi tiết. Tổ chức phi lợi nhuận được định nghĩa là một tổ chức hoạt động không vì mục tiêu thu lợi nhuận cá nhân, mà chủ yếu là để phục vụ cộng đồng và xã hội. Đây là một khía cạnh quan trọng trong việc xây dựng và phát triển một xã hội văn minh và công bằng. Tổ chức phi lợi nhuận bao gồm nhiều loại hình, từ các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện cho đến các tổ chức tôn giáo và tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Tuy nhiên, điều quan trọng là các tổ chức này phải tuân thủ và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhằm đảm bảo tính chính đáng, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong mọi hoạt động của mình.

Qua định nghĩa này, tổ chức phi lợi nhuận không chỉ được xem là một cơ thể pháp lý mà còn là một phần không thể thiếu trong cấu trúc xã hội. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ các nhóm cần được giúp đỡ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng. Một điểm đáng lưu ý là sự phát triển của các tổ chức phi lợi nhuận đồng nghĩa với việc tăng cường sức mạnh của xã hội dân sự và việc thúc đẩy các giá trị nhân quyền và công bằng trong xã hội. Chính vì vậy, việc bảo vệ và tạo điều kiện cho sự hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận là một nhiệm vụ quan trọng của cả chính phủ và xã hội.

Tổ chức phi lợi nhuận không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho cộng đồng mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và sự chia sẻ trong xã hội. Chúng là những điểm sáng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng một cộng đồng đoàn kết và phát triển. Đồng thời, việc đảm bảo sự hoạt động hợp pháp và minh bạch của các tổ chức này cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng một xã hội công bằng và phát triển bền vững.

 

2. Thực hiện minh bạch với hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng chống rửa tiền thế nào?

Theo quy định tại Điều 23 của Luật Phòng chống rửa tiền 2022, việc thực hiện minh bạch đối với hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng chống rửa tiền là một yêu cầu quan trọng, nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý nguồn lực và tài trợ.

Tổ chức phi lợi nhuận phải thực hiện việc thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin liên quan đến hoạt động tài trợ một cách kỹ lưỡng. Điều này bao gồm thông tin chi tiết về các tổ chức và cá nhân tài trợ, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, số tiền tài trợ, phương thức tài trợ và mục đích của việc tài trợ. Thông tin này phải được tổ chức phi lợi nhuận thu thập và cập nhật định kỳ để đảm bảo sự minh bạch và truy xuất dễ dàng khi cần thiết.

Ngoài ra, thông tin về các tổ chức và cá nhân tiếp nhận tài trợ cũng phải được ghi chép và lưu trữ một cách cẩn thận. Điều này bao gồm cung cấp tên đầy đủ, địa chỉ, số tiền nhận tài trợ, phương thức nhận tài trợ và mục đích sử dụng tiền tài trợ. Việc thu thập và lưu trữ thông tin này giúp đảm bảo sự minh bạch và đối chiếu thông tin giữa người tài trợ và người nhận tài trợ, từ đó tránh được các hoạt động rửa tiền và gian lận tài chính. Hơn nữa, việc tạo và bảo quản hồ sơ, tài liệu và chứng từ liên quan đến việc tài trợ và tiếp nhận tài trợ cũng là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo minh bạch và tuân thủ pháp luật. Các tổ chức phi lợi nhuận cần phải xây dựng và duy trì hệ thống lưu trữ thông tin đúng cách để có thể truy xuất thông tin một cách dễ dàng và chính xác khi cần thiết.

Ngoài việc lưu trữ thông tin, hồ sơ và tài liệu theo quy định tại khoản 1 của Điều 23 Luật Phòng chống rửa tiền 2022, các tổ chức phi lợi nhuận cũng phải tuân thủ các quy định về thời gian lưu trữ và xử lý khi kết thúc hoạt động. Theo quy định, thông tin, hồ sơ và tài liệu phải được lưu trữ ít nhất trong khoảng thời gian là 5 năm kể từ thời điểm hoạt động tài trợ hoặc tiếp nhận tài trợ kết thúc. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc duy trì và bảo quản thông tin liên quan đến hoạt động tài trợ trong một khoảng thời gian đủ dài để có thể truy xuất thông tin khi cần thiết.

Trong trường hợp tổ chức phi lợi nhuận giải thể hoặc kết thúc hoạt động, thông tin, hồ sơ và tài liệu cũng phải được xử lý một cách chính xác và đúng quy định. Theo đó, các tổ chức này cần phải bàn giao các thông tin, hồ sơ và tài liệu đã lưu trữ cho cơ quan có thẩm quyền quản lý đối với tổ chức phi lợi nhuận đó. Điều này giúp đảm bảo rằng các thông tin và tài liệu liên quan không bị mất mát hoặc bị xóa bỏ một cách trái phép và đồng thời giữ được tính minh bạch và truy xuất dễ dàng của thông tin trong quá trình xử lý và kiểm tra của cơ quan chức năng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của các biện pháp phòng, chống tội phạm tài chính. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền, các cơ quan này có quyền yêu cầu các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp thông tin, hồ sơ và tài liệu theo quy định tại khoản 1 của Điều 23 Luật Phòng chống rửa tiền 2022.

Quyền yêu cầu này giúp đảm bảo rằng các tổ chức phi lợi nhuận phải tuân thủ các quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài trợ của mình. Việc cung cấp thông tin, hồ sơ và tài liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời không chỉ giúp cơ quan chức năng có được cái nhìn tổng quan về hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận mà còn hỗ trợ trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các vụ án liên quan đến rửa tiền và tội phạm tài chính.

Đồng thời, quyền yêu cầu này cũng giúp tăng cường sự hợp tác giữa các tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan chức năng trong việc phòng chống tội phạm tài chính. Bằng cách này, mối quan hệ giữa chính phủ, ngân hàng Nhà nước và các tổ chức xã hội có thể được củng cố, từ đó tạo ra một hệ thống phòng chống rửa tiền mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

 

3. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý trong phòng chống rửa tiền thế nào?

Khoản 12 của Điều 3 trong Luật Phòng chống rửa tiền 2022 đã định nghĩa một cách rõ ràng và chi tiết về khái niệm "thỏa thuận pháp lý", một khái niệm có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực pháp lý và quản lý tài sản. Thỏa thuận pháp lý là một công cụ pháp lý linh hoạt, được sử dụng để chuyển giao quyền sở hữu và quản lý tài sản một cách hiệu quả và minh bạch. Theo định nghĩa, thỏa thuận pháp lý có thể được thiết lập dưới hình thức ủy thác hoặc các hình thức khác có bản chất tương tự, được pháp luật nước ngoài công nhận và quy định. Trong đó, bên nhận ủy thác được phép nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp của tài sản từ bên ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý và giám sát tài sản đó vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì mục đích được xác định trong thỏa thuận.

Điều 22 của Luật Phòng chống rửa tiền 2022 đã đặt ra các quy định cụ thể về việc thực hiện minh bạch thông tin trong các thỏa thuận pháp lý, một khía cạnh quan trọng trong việc phòng chống rửa tiền và tội phạm tài chính. Theo quy định này, bên nhận ủy thác trong các thỏa thuận pháp lý phải chịu trách nhiệm thu thập, cập nhật và lưu trữ các thông tin nhận dạng về bên ủy thác, bên nhận ủy thác, người thụ hưởng và các bên có liên quan (nếu có), cũng như cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác.

Việc lưu trữ các thông tin này trong ít nhất 05 năm từ thời điểm bên nhận ủy thác ngừng tham gia vào hoạt động ủy thác là một biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch và truy xuất dễ dàng của thông tin trong trường hợp cần thiết. Điều này không chỉ giúp cơ quan chức năng có thể kiểm tra và xác minh các thông tin liên quan đến các giao dịch pháp lý một cách hiệu quả, mà còn là một phần quan trọng trong việc ngăn chặn và phát hiện các hoạt động rửa tiền và tội phạm tài chính.

Điểm a của khoản này trong Luật Phòng chống rửa tiền 2022 đặt ra một yêu cầu quan trọng về việc cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức tài chính và cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan trong quá trình thiết lập và duy trì mối quan hệ khách hàng. Điều này đồng nghĩa với việc phải cung cấp các thông tin liên quan đến tài sản được ủy thác khi được yêu cầu. Việc cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền là một phần quan trọng của quy trình phòng chống rửa tiền và tội phạm tài chính. Các cơ quan này cần thông tin chi tiết và chính xác để có thể tiến hành các biện pháp kiểm tra, giám sát và xác minh các hoạt động tài chính một cách hiệu quả. Điều này giúp đảm bảo rằng các giao dịch và hoạt động tài chính không bị lạm dụng để tiến hành hoạt động rửa tiền hoặc tội phạm tài chính khác.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhận biết khách hàng, các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành và nghề phi tài chính liên quan đến việc đề xuất hoặc tham gia vào các thỏa thuận ủy thác có quyền yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 của Điều 22 trong Luật Phòng chống rửa tiền 2022 cũng như văn bản ủy thác.

Quyền yêu cầu này là một phần quan trọng của quy trình xác định và kiểm tra tính chính xác và minh bạch của thông tin liên quan đến các hoạt động tài chính và giao dịch. Việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân này giúp tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý tài sản và quản lý mối quan hệ khách hàng.

Hơn nữa, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền có quyền yêu cầu các tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin theo quy định tại cả khoản 1 và khoản 2 của Điều 22 trong Luật Phòng chống rửa tiền 2022. Điều này là để đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là đầy đủ, chính xác và đủ để cơ quan chức năng có thể tiến hành các biện pháp kiểm tra, giám sát và xác minh các hoạt động tài chính một cách hiệu quả và công bằng. Việc yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 22 của Luật Phòng chống rửa tiền 2022 là một phần quan trọng trong quá trình phòng chống rửa tiền và tội phạm tài chính. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý tài sản và giao dịch thương mại, từ đó đóng góp vào việc xây dựng một môi trường kinh doanh và tài chính công bằng và bền vững.

Xem thêm >>> Khi nào áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn