Trả lời:

Xin chào bạn đọc! Rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục hỏi đáp của Luật Minh Khuê. Thắc mắc của bạn tôi xin phép được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

2. Nội dung phân tích:

Kính chào công ty luật Minh Khuê tôi có vấn đề thắc mắc mong được tư vấn: Công ty tôi làm xây dựng, giờ tôi muốn ký hợp đồng lao động với nhân viên ngành nghề kỹ sư ( nhưng trường hợp những người đã về hưu hoặc đã làm việc 1 nơi trong nhà nước ) vậy giờ tôi phải tính thuế TNCN như thế nào ? Mong được giải đáp.

Tiết b.1 Điểm b Khoản 1 Điều 25 và Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

"b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhântrả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi

...

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết..."

Như vậy, nếu bên bạn ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng với họ nhưng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên thì bạn phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của họ là 10%.

Nếu bên bạn ký hợp đồng lao động trên 03 tháng với họ thì bên bạn phải khấu trừ thuế TNCN cho họ theo biểu luỹ tiến từng phần.

Công ty tôi có mua hàng là đất phù sa do nông dân khai thác. Phần đất phù sa này do một hộ gia đình khai thác, có giá trị trên 500 triệu. Xin hỏi theo luật thuế TNCN mới nhất công ty chúng tôi có phải khấu trừ 10% thuế TNCN của hộ gia đình trên không? Rất mong nhận được sự phản hồi sớm của luật sư

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì hộ gia đình này khai thác đất phù sa và bán lại cho bên bạn, theo quy định của Thông tư 92/2015/TT-BTC thì người nộp thuế là hộ gia đình đó do vậy công ty bạn không phải khấu trừ.

Tôi ra kinh doanh từ ngày 01/10/2016, doanh thu bán hàng của tôi bình quân là 10 triệu đồng/tháng. Vậy tôi có phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN không ? Chân thành cảm ơn.

Nếu bạn kinh doanh những mặt hàng phải chịu thuế (không được miễn thuế) thì với doanh thu bán hàng 1 tháng gần 10 triệu đồng bạn vẫn phải chịu thuế Thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng theo quy định của Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Dear anh/chị! Vì tôi đang phải làm việc bên Lào nên tôi không thể gọi đến tổng đài, mong anh/ chị thông cảm và giúp đỡ. Tôi đang làm việc tại công ty cổ phần. Cơ quan cử đi làm tại công trường bên Lào. Ở nhà tôi được trả lương khoảng 9triệu/tháng. Sang Lào tôi có quyêt định phụ cấp công tác phí khoảng 12triệu/ tháng. Khoản phụ cấp này tôi vẫn bị đóng thuế TNCN. Công ty tôi giải thích khoản phụ cấp này lấy từ quỹ lương và coi như là lương công trường. Mong anh/ chị tư vấn giúp như thế có đúng hay không? Tôi xin chân thành cám ơn!

Tiết đ.4 Điểm d Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

"... đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:
đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài..."

Như vậy, nếu bên công ty bạn khoán chi CÔNG TÁC PHÍ cho bạn là 12 triệu/tháng thì khoản tiền này không tính vào thu nhập chịu thuế của bạn. Tuy nhiên nếu đây được coi là thu nhập từ tiền lương, tiền công bạn nhận được thì phải tính thuế thu nhập cá nhân.

Chào Luật Sư. Luật sư cho tôi hỏi. Công ty tôi không có chức năng kinh doanh bất động sản, muốn chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất là trụ sở công ty cho một cá nhân thì cần những thủ tục gì? Công ty tôi có cần phải xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân đó hay không, vì trụ sở này trước đây công ty tôi cũng mua từ một công ty bất động sản khác và có hóa đơn GTGT. Công ty chuyển nhượng cho cá nhân thì không đóng thuế TNCN có đúng không? Mong Luật Sư giải đáp giúp. Cảm ơn!

Công ty bạn vẫn có quyền chuyển nhượng bất động sản. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì bạn vẫn phải xuất hoá đơn:

"Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền"

Công ty chuyển nhượng bất động sản không phải đóng thuế TNCN nhưng phải đóng thuế TNDN và thuế GTGT (nếu có).

Chào luật sư ạ. Em muốn hỏi luật sư về việc sau: Công ty em là công ty TNHH MTV, chủ sở hữu công ty em muốn cho lại 30% vốn góp cho chồng để chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên, vậy trường hợp này người chồng có phải nộp thuế TNCN không ạ?

Trong trường hợp này người vợ - người chuyển nhượng phần vốn góp sẽ là người chịu thuế TNCN.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân ? Quyết toán thuế TNCN