Theo ông Nguyễn Xuân Hòa - Phó phòng Chính sách thẩm định giá, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính): “Trước đây, theo quy định tại Công văn 672 ngày 18/2/2009 của Bộ Tài chính thì người nộp thuế được quyền lựa chọn việc tính thuế có lợi nhất. Khi Thông tư 161 ngày 12/8/2009 ban hành thì bãi bỏ quy định này, tức là không cho phép người nộp thuế được lựa phương pháp tính thuế. Vì vậy, trên thực tế đã phát sinh việc vận dụng tùy tiện của cơ quan thuế, gây tác động không tốt đến đối tượng nộp thuế. Do vậy, tôi kiến nghị chỉ nên áp dụng một phương pháp tính thuế là 2% trên giá trị chuyển nhượng BĐS”.
 

Hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu cách tính thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS. Dự kiến cuối tháng này, bộ sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể. Phương án tính thuế 2% đang được nhiều ý kiến đồng tình.

Bên cạnh đó, về giá trị chuyển nhượng, đa số hồ sơ mua bán nhà đất giữa cá nhân đối với cá nhân đều kê khai thấp, không sát với giá thực tế trên thị trường. Nếu ấn định áp giá theo giá của UBND cấp tỉnh quy định thì vẫn thất thu thuế. Bởi với mức giá này, chỉ đạt 30 - 50% so với giá thị trường khi tính thuế. Còn đối với trường hợp chuyển nhượng mua bán trao tay nhiều lần, người mua cuối cùng làm thủ tục xin cấp giấy, nếu phải truy thu thuế TNCN theo từng lần thì người nộp thuế không có khả năng nộp. Theo đề xuất của ông Hòa, chỉ thu một lần thuế TNCN cho các lần mua bán đã diễn ra trước năm 2009, còn từ năm 2010 sẽ thu ngay theo từng lần mua bán, giao dịch.

Việc yêu cầu cá nhân chuyển nhượng hợp đồng góp vốn mua nền, căn hộ phải nộp thuế TNCN với việc chuyển nhượng BĐS. Thực tế có nhiều trường hợp nhà đầu tư đã lách luật, thay vì hình thức mua căn hộ, nền đất đã chuyển sang ký kết các hợp đồng huy động vốn để tránh nộp thuế. Để không thất thu thuế, cũng theo ông Hòa, các trường hợp có hợp đồng góp vốn để mua nhà, nay chuyển nhượng hợp đồng cho người khác hưởng lợi thì nộp thuế TNCN theo dạng thu nhập từ đầu tư vốn với 5%/lợi nhuận.

Còn về việc miễn thuế đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở duy nhất, trong điều kiện nhà nước chưa quản lý, kiểm soát được mà chỉ do cá nhân tự khai và tự chịu trách nhiệm sẽ dẫn đến tình trạng thất thu thuế. Thực tế, cơ quan quản lý nhà nước không nắm chắc chắn đó có phải là nhà duy nhất hay không. Vì vậy, nên xem xét bỏ quy định này, áp dụng cứ có giao dịch là áp thuế 50% số thuế phải nộp.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê (biên tập)​