1. Tỉ lệ chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật ?

Chào luật sư, em muốn hỏi: Ba em mất đã gần 1 năm ( có giấy báo tử), nhà em có 4 người con đã có gia đình hết và ở riêng, chỉ có em là chưa, có 3 căn nhà đứng tên của ba em.

Nay em thay mẹ em hỏi luật sư rằng: mẹ muốn sang tên từ của ba qua tên mẹ thì làm thế nào? - theo em biết thì luật pháp: tài sản của người mất và cho người kế thừa theo tỉ lệ: vợ 50% và con 50% ( bao nhiêu người con chia ra ạ). Nhưng ý mẹ em là : ba mất thì tài sản có quyền nắm giữ là của mẹ.. Khi về sau già thì mẹ sẽ là người quyết định di chúc chia thế nào?. Vậy bây giờ phải làm để giấy tờ sang tên mẹ được ạ? Và tránh trường hợp những người con có gia đình tranh chấp ạ?

Người gửi: T.C

Tỉ lệ chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự về phân chia di sản thừa kế: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo như nội dung thư mà bạn trình bày, 3 căn nhà đều đứng tên bố bạn. Tuy nhiên, để xác định di sản thừa kế của bố bạn thì cần phải xem 3 căn nhà đó là tài sản chung vợ chồng với mẹ bạn hay tài sản riêng của bố bạn. Vì trong thư yêu cầu bạn chưa nêu rõ vấn đề này nên với vấn đề của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau

Trường hợp 1: 3 căn nhà là tài sản chung vợ chồng của bố mẹ bạn. Trong trường hợp này, phải xác định phần tài sản của bố bạn trong khối tài sản chung theo nguyên tắc sau được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014:

"Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch."

Sau khi chia và xác định được phần tài sản của bố bạn trong khối tài sản chung thì đây chính là di sản thừa kế của bố bạn.

Trường hợp 2: Nếu tài sản 3 căn nhà là tài sản riêng của bố bạn thì đây sẽ được xem là di sản thừa kế của bố bạn theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015

"Điều 612. Di sản

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác."

Sau khi xác định được di sản thừa kế của bố bạn thì sẽ tiến hành chia di sản thừa kế của bố bạn theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Trường hợp 2.1: Nếu bố bạn để lại di chúc và di chúc có hiệu lực pháp luật thì di sản thừa kế của bố bạn sẽ được tiến hành chia theo di chúc của bố bạn để lại. Mẹ bạn sẽ được hưởng phần di sản thừa kế theo di chúc nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau đây theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015:

" Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này."

Trường hợp2. 2: Nếu bố bạn không để lại di chúc hoặc di chúc không có hiệu lực pháp luật thì di sản thừa kế của bố bạn sẽ được tiến hành chia theo pháp luật theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015:

"Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Theo đó, di sản thừa kế của bố bạn sẽ được chia đều cho tất cả những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bố bạn, không phải theo tỉ lệ : vợ 50% và con 50% bao nhiêu người con chia ra như bạn hiểu. Mẹ bạn chỉ có quyền đối với phần tài sản của mẹ bạn trong khối tài sản chung vợ chồng và phần quyền của mẹ bạn trong di sản thừa kế của bố bạn, không phải toàn bộ di sản thừa kế của bố bạn. Do đó, mẹ bạn chỉ được sang tên đối với phần di sản thừa kế mà mẹ bạn được chia như chúng tôi đã nêu trong các trường hợp trên.

Trân trọng./.

2. Con riêng có được hưởng di sản thừa kế của bố khi bố mất không?

Chào luật sư, tôi có vấn đề thắc mắc muốn được luật sư tư vấn. Bố tôi mất mà không để lại di chúc thừa kế. Hiện tại bố mẹ tôi có tài sản chung bao gồm đất đai và nhà trị giá gần 2 tỷ đứng tên của bố và mẹ tôi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, bố tôi có 1 đứa con riêng đã 3 năm nay rồi. Bố tôi qua đời không để lại di chúc. Tôi không biết trường hợp này vậy con riêng của bố tôi có được phân chia di sản thừa kế không?
Cám ơn luật sư tư vấn công ty luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng:

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Theo như thông tin mà bạn cung cấp, thì giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên của bố mẹ bạn, nên xác định đây là tài sản chung của bố mẹ trong thời kì hôn nhân.

Trường hợp bố bạn mất không để lại di chúc thừa kế, thì phần di sản thừa kế của bố bạn sẽ được chia theo pháp luật , theo hàng thừa kế căn cứ theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, trường hợp này phần thừa kế của bạn bao gồm 1/2 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được chia cho những người ở hàng thùa kế thứ nhất bao gồm: mẹ bạn, bạn, ông bà nội( nếu có) và con riêng của bố bạn, mỗi người ở hàng thừa kế thứ nhất sẽ được phần di sản bằng nhau.

Tóm lại, trường hợp này con riêng của bố bạn thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng một phần di sản của bố để lại.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

3. Tư vấn pháp luật về thừa kế và chia di sản thừa kế

Kính gửi : Luật sư! Vợ chồng tôi được phân đất làm nhà ở từ năm 1992, năm 1998 chồng tôi bị tai nạn qua đời không để lại di chúc. Năm 2002 làm sổ đỏ chủ sở hữu là tên tôi , còn tên chồng tôi thì ghi tên và ghi đã chết trong dấu (). Ba mẹ con tôi vẫn sống tại phần đất và nhà ở từ đó đến nay. Hiện tại tôi muốn chuyển tặng quyền thừa kế con con trai tôi thì tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì để con trai tôi có thể là chủ sở hữu của nhà và đất trên.

Luật sư tư vấn:

Mảnh đất được hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa bạn và chồng mình thì về mặt pháp luật nó được coi là tài sản chung của vợ chồng , khi chồng bạn qua đời thì phần di sản mà anh ấy để lại se là 1/2 mảnh đất.

Trong trường hợp này chồng bạn không lập di chúc mà đột ngột qua đời thì di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật. Căn cứ điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015:

"Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

Di sản của chồng bạn sẽ dược chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất

"Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Trong trường hợp gia đình bạn đã thống nhất tặng toàn bộ số tài sản này cho con trai chị thì chị có thể làm 1 biên bản họp , thỏa thuận giữa những người thừa kế , cụ thể :

- Theo quy định tại Điều 656 Bộ luật dân sự năm 2015:

"Điều 656. Họp mặt những người thừa kế

1. Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận những việc sau đây:

a) Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc;

b) Cách thức phân chia di sản.

2. Mọi thỏa thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản."

Như vậy, văn bản thỏa thuận việc phân chia di sản chỉ được tiến hành khi có mặt của tất cả những người thừa kế.

- Hơn nữa, căn cứ theo Điều 57 Luật Công chứng năm 2014:

"Điều 57. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

1. Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác.

2. Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.

Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc.

3. Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản trước khi thực hiện việc công chứng.

4. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản'"

Vậy sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên thì bạn mới có thể làm sổ đỏ đứng tên con bạn được .

Xin chào công ty Luật Minh Khuê! Tôi có một vấn đề xin nhờ các luật sư của công ty giúp đỡ. Ba mẹ tôi trước đây ra tòa li dị và có thỏa thuận phân chia tài sản gồm có 2 mảnh đất, mẹ tôi một mảnh và ba tôi một mảnh. Giấy chứng nhận QSDĐ đều đứng tên của ba tôi. Sau này mẹ tôi sử dung khai thác mảnh đất mà chưa làm thủ tục đổi tên Giấy chứng nhận QSDĐ đất, sau đó mẹ tôi làm mất luôn Giấy chứng nhận này (có làm thủ tục xin cấp lại ở UBND xã nhưng chưa được giải quyết). Gần đây, mẹ tôi đột ngột tai nạn và qua đời không kịp để lại di chúc. Nhà tôi có 4 chị em. Xin nhờ các luật sư tư vấn giúp tôi: *- trong trường hợp này quyền thừa kế tài sản của mẹ tôi phân chia như thế nào?* *- Các thủ tục hành chính như thế nào để nhận tài sản thừa kế, xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ mảnh đất này?* Xin chân thành cảm ơn! Chúc các luật sư nhiều sức khỏe, công ty ngày càng phát triển!

Thứ nhất , trong trường hợp này , tuy mẹ bạn chưa làm thủ tục săng tên trên sổ đỏ thì mảnh đất vẫn thuộc quyền sở hữu của mẹ bạn theo quyết định , bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án . Quyết định công nhận sự thỏa thuận khi ly hôn của tòa án là 1 giấy tờ có giá trị pháp lý cao trong việc chứng minh mảnh đất thuộc sở hữu của mẹ bạn . Trong trường hợp mẹ bạn đột ngột qua đời không để lại di chúc thì tài sản của mẹ bạn sẽ được chia thừa kế theo quy định của pháp luật đó là chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất ( ở đây là các con ) .

Thứ hai, Về thủ tục chia thừa kế theo pháp luật :

Nếu các con có thể thỏa thuận được về việc chia di sản thừa kế thì có thể lập 1 biên bản thỏa thuận có chữ ký của các bên và biên bản này phải được công chứng , chứng thực . Sau đó bạn có thể mang biên bản này kèm theo các giấy tờ có liên quan như bản án có hiệu lực của tòa án , giấy chứng tử của người đã khuất , chứng minh thư nhân dân , sổ hộ khẩu của những người được hưởng di sản thừa kế và đơn yêu cầu tách đất và cấp lại sổ đỏ gửi lên bộ phận địa chính của phòng Tài nguyên & Môi trường cấp huyện thì bạn có thể được chia di sản .

Thưa luật sư, xin hỏi: Ông cậu tôi tên là B. Đã li dị với người vợ đầu tiên. Năm 2008, ông lấy vợ hai là bà M nhưng không có giấy đăng kí kết hôn. Nay ông đã mất. Đứa con với người vợ đầu tiên cũng đã mất, ông có một người chị gái. Xin hỏi những chế độ của ông B sau khi mất và tài sản của ông B sẽ do bà M hay người chị gái thừa kế (theo hàng thừa kế thứ 2) ? Nếu bà M không có giấy đăng kí kết hôn mà có giấy xác nhận chăm sóc ông B khi còn sống, thì có được thừa kế hay không?

Thứ nhất , tường hợp chung sống như vợ chồng với người khác không được coi là hôn nhân hợp pháp và không được pháp luật thừa nhận vì vậy người chung sông như vợ chồng với người đã khuất không được hưởng quyền lợi như 1 người thừa kế . người này chỉ được hưởng phần tài sản bằng phần tài sản mà người này đóng góp vaò khối tài sản chung giữa người này và bố bạn thôi .

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại, gọi 1900.6162. Trân trọng./.

4. Con riêng của chồng được hưởng di sản thừa kế trong trường hợp nào mới nhất ?

Chào luật sư, Tôi có vấn đề thắc mắc muốn được luật sư tư vấn. Tôi có một đứa con gái 6 tuổi, là con riêng của tôi và mộ người không có đăn gkys kết hôn. Nay người chồng này của tôi chết, để lại di chúc cho vợ và 3 con chung mà không có để lại di sản thừa kế cho con gái tôi. Vậy trường hợp này tôi có quyền đòi di sản thừa kế của cha cho con gái của tôi không ?
Cám ơn luật sư tư vấn.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Điều kiện để di chúc hợp pháp bao gồm:

+ Thứ nhất, người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

+ Thứ hai, Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

+ Thứ ba, hình thức của di chúc có thể bằng văn bản hoặc bằng miệng.

Theo như thông tin mà bạn cung cấp, thì chồng của bạn mất có để lại di chúc, trong di chúc để lại toàn bộ tài sản thừa kế chi vợ và ba con chung của mình, không để lại phần thừa kế cho con riêng 6 tuổi. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015 về người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc.

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động

Như vậy, con của bạn 6 tuổi, thuộc đối tượng con chưa thành niên nên có quyền được hưởng di sản thừa kế của cha để lại bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, mặc dù trong di chúc thừa kế không được hưởng di sản. Để bảo vệ quyền lợi của con gái mình, bạn nên nộp đơn ra tòa yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi của con gái bạn.

Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

- giấy chứng tử của cha

- giấy khai sinh của con

- đơn khởi kiện di sản thừa kế

- Di chúc

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Tham khảo bài viết liên quan: Hưởng di sản thừa kế thừa kế theo pháp luật ?

5. Chia di sản thừa kế như thế nào ?

Thưa Luật sư, bà và ba tôi có kí tên cho cháu lấy sổ đỏ đi vay tiền làm ăn tại ngân hàng. Sổ đỏ bao gồm đất đai của 2 anh em ba tôi. Nay ba tôi mất, lại tới hạn trả nợ mà họ không cho tôi lấy sổ đỏ. Nếu tôi mượn tiền để lấy sổ đỏ ra thì có cần họ kí tên để cắt đất ra không ?

Chia di sản thừa kế như thế nào ?

Luật sư tư vấn luật dân sự về chia di sản trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 208 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH11 của Quốc hội:

"Điều 208. Xác lập quyền sở hữu chung

Quyền sở hữu chung được xác lập theo thoả thuận của các chủ sở hữu, theo quy định của pháp luật hoặc theo tập quán.".

Căn cứ Điều 219 Bộ luật dân sự năm 2015:

"Điều 219. Chia tài sản thuộc sở hữu chung

1. Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán."

Căn cứ khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015:

"Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;".

Như vậy nếu trong trường hợp bố bạn mất đi không để lại di chúc thì việc chia thừa kế được chia thừa kế theo pháp luật và khi bạn cắt đất tức cần có sự đồng ý của người đó.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Chia thừa kế khi di sản thừa kế đang có tranh chấp ?

6. Chia di sản thừa kế khi người anh trai qua đời ?

Chào luật sư. Cho em hỏi: Anh A của em qua đời có bố đẻ (mẹ mất) có một vợ, hai con (một trai và một gái), một con nuôi (giấy tờ hợp pháp) và hai anh trai, một chị ruột. Anh A lại 600 triệu tiền riêng và sổ tiết kiệm 200 triệu đứng tên hai vơ chồng và 100 triệu tiền mai táng phí. Hỏi những ai được hưởng thừa kế và mỗi người được bao nhiêu ?
Xin cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Theo bạn trình bày thì anh bạn qua đời không để lại di chúc, hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật của anh trai bạn gồm: bố đẻ, người vợ, ba người con. Như vậy là 5 người thừa kế.

"Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật (Bộ luật dân sự năm 2015)

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Theo quy định trên, 5 người thừa kế theo hàng thừa kế thứ nhất sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người được nhận thừa kế trong trường hợp này gồm: bố đẻ, vợ, 2 con ruột và 1 con nuôi. Phần di sản của anh trai bạn được xác định như sau:

"Điều 612. Di sản

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác."

Theo thông tin bạn cung cấp, 100 triệu đồng dùng cho mai táng phí, 200 triệu đồng là tài sản của hai vợ chồng nên sẽ chia đôi tài sản này. Khi đó phần di sản cần chia là 800 triệu đồng. Cụ thể:

800 triệu đồng : 5 người thừa kế = 160 triệu đồng.

Do đó, mỗi người thừa kế sẽ được hưởng 160 triệu đồng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê