Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Luật bảo hiểm xã hội 2014

- Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH về thuế thu nhập cá nhân

- Thông tư 111/2013/TT- BTC hướng dẫn Luật thuế tu nhập cá nhân

2. Luật sư tư vấn

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì đối tượng được phép đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.  Việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện trên cơ sở nhu cầu của từng cá nhân nhằm đóng vào quỹ hưu trí và quỹ tử tuất.

Theo đó, căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 9 Thông tư 111/2013/TT- BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân quy định các khoản được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Điều 9. Các khoản giảm trừ

...2. Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện

a.Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

b) Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện

Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm) đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện cấp.

Bên cạnh đó, điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC cũng quy định về các khoản vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm tự nguyện bao gồm:

“…Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có), kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm cấp.”

Ví dụ 11: Ông Y đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện thông qua việc giao kết hợp đồng bảo hiểm với các doanh nghiệp bảo hiểm hoặc các doanh nghiệp được phép cung cấp các sản phẩm hưu trí tự nguyện. Trường hợp các sản phẩm hưu trí tự nguyện này tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính phê chuẩn triển khai, ông Y sẽ được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế như sau:

- Giả sử mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện của người lao động là 800.000 đồng/tháng, tương ứng với 9.600.000 đồng/năm thì mức được trừ khỏi thu nhập chịu thuế là 9.600.000 đồng/năm.

Như vậy, theo những quy định trên thì tiền đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện ( cụ thể là đóng vào quỹ hưu trí) cũng được xem xét để được giảm trừ khi nộp thuế thu nhập cá nhân.Tuy nhiên, mức giảm trừ tối đa mà bạn được hưởng không quá một (01) triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm).

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Thuế về chính sách miễn thuế, gọi:  1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê