(ví dụ 1 nhân viên làm việc được 9/12 tháng thì tính 9/12 x tiền thưởng theo kpi), chỉ quy định áp dụng quy đổi tiền lương tháng 13 theo tỷ lệ số tháng làm việc thực tế. Tuy nhiên, phòng nhân sự giải thích là tính thưởng kpi theo số tháng làm việc thực tế dựa trên quy chế khen thưởng mới (chưa được trình ký, cũng như chưa rõ ngày có hiệu lực thi hành của quy chế mới này là lúc nào). Như vậy có hợp lý không khi hiện tại quy chế khen thưởng cũ không áp dụng cách tính theo tỷ lệ số tháng làm việc thực tế. Nếu quy chế mới được ban hành thì có được hồi tố lại hiệu lực thi hành đối với quy chế cũ hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi : H Nguyễn

Luật sư trả lời:

Cảm ơn sự tin tưởng của bạn vào dịch vụ tư vấn của công ty Luật Minh Khuê. Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Chúng tôi xin phép được tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động năm 2012 thì tiền thưởng được quy định như sau:

“Điều 103. Tiền thưởng

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.”

Vậy với thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xác định rằng, giám đốc công ty bạn đã ban hành quy chế thưởng từ năm 2016, trong quy chế thưởng, căn cứ để xác định mức thưởng năng suất lao động là mức độ hoàn thành công việc (KPI) chứ không phải là thời gian làm việc tại công ty. Hiện tại, công ty cũng chưa đưa ra quy chế thưởng mới bác bỏ hiệu lực của quy chế cũ nên trong trường hợp này quy đơn vị bạn phải tính thưởng theo quy chế cũ.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê