Tín dụng thư không thể hủy ngang là tín dụng thư, có giá trị cho một kỳ hạn xác định, chỉ có thể hủy bỏ hoặc điều chỉnh qua một thỏa thuận của tất cả các bên đối với khoản tín dụng. Ngân hàng phát hành không có quyền thu hồi tín dụng thư trước ngày hết hạn, trừ khi nhận được sự đồng ý của người thụ hưởng.

 

1. Tín dụng thư không thể hủy ngang là gì?

Tín dụng thư không thể hủy ngang  (Irrevocable letter of credit): là một loại thư tín dụng sau khi được mở thì ngân hàng mở tín dụng thư không thể hủy ngang phải chịu trách nhiệm thanh toán tiền cho tổ chức xuất khẩu và tổ chức nhập khẩu sẽ không được tự ý sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ những nội dung của tín dụng thư không thể hủy ngang nếu không có sự đồng ý của người xuất khẩu.

Khi sử dụng tín dụng thư không thể hủy ngang không hủy ngang sẽ đảm bảo quyền lợi cho người xuất khẩu và hiện nay cũng đang được sử dụng rất phổ biến. Khi làm hợp đồng ngoại thương để sử dụng loại tín dụng thư không thể hủy ngang này, người xuất khẩu và nhập khẩu cần có thỏa thuận rõ ràng do ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi bên. Và một điểm cần chú ý rằng nếu tín dụng thư không thể hủy ngang không ghi là hủy hay không được hủy bỏ, thì nó đương nhiên được thừa nhận là không thể hủy bỏ.

Có 2 loại thư tín dụng không thể hủy ngang sau:

– Thư tín dụng không thể hủy ngang có xác nhận (Confirmed irrevocable letter of credit): là thư tín dụng không thể hủy ngang và được một ngân hàng thứ ba đứng ra bảo đảm việc trả tiền theo thư tín dụng đó cùng với ngân hàng mở tín dụng thư không thể hủy ngang.

Như vậy,  Ngân hàng xác nhận sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tiền cho người xuất khẩu, nếu như Ngân hàng mở thư tín dụng không trả tiền được. Sở dĩ có loại thư tín dụng này là do phòng trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu không hoàn toàn tin tưởng vào nhà nhập khẩu cũng như Ngân hàng mở tín dụng thư không thể hủy ngang và giá trị thanh toán khá lớn.

– Thư tín dụng không thể hủy ngang và không được truy đòi lại tiền (Irrevocable without recourse letter of credit): Là loại thư tín dụng không thể hủy bỏ trong đó quy định Ngân hàng mở tín dụng thư không thể hủy ngang sau khi đã thanh toán cho tổ chức xuất khẩu thì không được quyền truy đòi lại tiền với bất cứ lý do nào. Khi sử dụng loại tín dụng thư không thể hủy ngang này Công ty xuất khẩu khi ký phát hối phiếu phải note lại “không được truy đòi lại tiền người ký phát” (Without recourse to drawers)

 

2. Các bên tham gia quy trình thanh toán tín dụng thư không thể hủy ngang

Để thực hiện cam kết tín dụng thư không thể hủy ngang các tổ chức dưới đây cần phải tham gia để có thể thanh toán thư tín dụng:

Ngân hàng phát hành: Có trách nhiệm phát hành thư tín dụng.

Ngân hàng thông báo: Có trách nhiệm thông báo thư tín dụng.

Ngân hàng xác nhận: Có trách nhiệm xác nhận thư tín dụng.

Ngân hàng bôi hoàn: Khi tín dụng thư không thể hủy ngang có chỉ định, ngân hàng bồi hoàn phải thanh toán đến ngân hàng đòi tiền.

Ngân hàng chiết khấu: Có trách nhiệm thương lượng chiết khấu chứng từ.

Ngân hàng chỉ định: Có trách nhiệm xuất trình chứng từ đến ngân hàng được chỉ định trong tín dụng thư không thể hủy ngang.

Ngân hàng đòi tiền: Có trách nhiệm đòi tiền chứng từ theo yêu cầu của người thụ hưởng.

Người mở thư tín dụng.

Người thụ hưởng.

 

3. Hồ sơ thanh toán bằng thư tín dụng tín dụng thư không thể hủy ngang

Để hoàn thành thủ tục nhanh nhất, bạn nên chuẩn bị những hồ sơ sau đây khi làm thanh toán tín dụng thư không thể hủy ngang. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra và bộ chứng từ làm thanh toán tín dụng thư không thể hủy ngang sẽ có chút khác nhau:

Thanh toán trước khi giao hàng

+ Hợp đồng mua bán hàng hoá

+ Hóa đơn thương mại

+ Chi tiết đóng gói

+ Giấy phép nhập khẩu (nếu có)

+ Giấy cam kết bổ sung chứng từ gốc

Thanh toán sau khi giao hàng

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa

+ Hóa đơn thương mại

+ Chi tiết đóng gói

+ Vận đơn

+ Tờ khai hải quan

+ Giấy phép nhập khẩu (nếu có)

 

4. Tín dụng thư có thể hủy ngang là gì?

Phương pháp thanh toán tín dụng chứng từ hiện nay khá phổ biến trong kinh doanh quốc tế, sử dụng phương pháp thanh toán này để đảm bảo lòng tin giữa hai bên bán hàng không ở trong cùng một quốc gia.

Thư tín dụng có thể hủy ngang là một loại thư tín dụng mà sau khi thư được mở thì tổ chức tín dụng có thể sửa đổi, bổ sung hoặc có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào nếu không đạt được sự thỏa thuận hợp lý. Việc hủy ngang có thể không cần báo trước cho người thụ hưởng LC.

Chính vì đặc tính này mà thư tín dụng có thể hủy ngang không được nhiều người sử dụng. Trong trường hợp thư tín dụng có thể hủy ngang vẫn được thực hiện thì các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện cam kết.

 

5. Các bên tham gia quy trình thanh toán tín dụng thư có thể hủy ngang

Để thực hiện cam kết LC, các tổ chức dưới đây cần phải tham gia để có thể thanh toán thư tín dụng:

- Ngân hàng phát hành: Có trách nhiệm phát hành thư tín dụng.

- Ngân hàng thông báo: Có trách nhiệm thông báo thư tín dụng.

- Ngân hàng xác nhận: Có trách nhiệm xác nhận thư tín dụng.

- Ngân hàng bôi hoàn: Khi LC có chỉ định, ngân hàng bồi hoàn phải thanh toán đến ngân hàng đòi tiền.

- Ngân hàng chiết khấu: Có trách nhiệm thương lượng chiết khấu chứng từ.

- Ngân hàng chỉ định: Có trách nhiệm xuất trình chứng từ đến ngân hàng được chỉ định trong LC.

- Ngân hàng đòi tiền: Có trách nhiệm đòi tiền chứng từ theo yêu cầu của người thụ hưởng.

- Người mở thư tín dụng.

- Người thụ hưởng.

Hồ sơ thanh toán bằng thư tín dụng

Để hoàn thành thủ tục nhanh nhất, bạn nên chuẩn bị những hồ sơ sau đây khi làm thủ tục thanh toán thư tín dụng.

- Thư tín dụng xuất, nếu sửa đổi thì phải kẹp kèm (mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bộ chứng từ xuất tương ứng với các quy định trên thư tín dụng, đi kèm sửa đổi.

- Phiếu xuất trình chứng từ hàng xuất 2 bản (Theo mẫu của ngân hàng).

- Hợp đồng chiết khẩu 2 bản (Theo mẫu của ngân hàng).

- Thủ tục thanh toán bằng thư tín dụng

Nắm chắc các bước thanh toán bằng thư tín dụng sau để hoàn thành nhanh hơn:

- Các tổ chức tài chính sẽ gửi thông báo cho khách hàng trong vòng 1 ngày sau khi nhận được LC.

- Khách hàng xuất trình hồ sơ chuẩn bị cho nhân viên.

- Nhân viên xử lý giao dịch, ký xác nhận và gửi lại một bản phiếu xuất trình chứng từ hàng xuất cho khách hàng.

- Tổ chức tài chính gửi bộ chứng từ cho tổ chức tài chính nước ngoài yêu cầu thanh toán và đợi thanh toán.

 

6. So sánh ưu thế và nhược điểm các loại thư tín dụng 

Các loại L/C Ưu điểm Nhược điểm

Hủy ngang

  L/C có thể hủy bỏ chỉ là một lời hứa không có cam kết đảm bảo một cách chắc chắn, không an toàn, không có giá trị sử dụng cao

Không hủy ngang

Người bán được đảm bảo chắc chắn hơn, không thể tự ý sửa đổi L/C  

Trả chậm

– So với L/C trả ngay, người nhập khẩu chỉ chịu trách nhiệm thanh toán khi đến ngày đáo hạn; do đó người nhập khẩu có thời gian để bán hàng, thu tiền hàng để trả cho nghĩa vụ trong L/C.

– Sử dụng L/C có xác nhận thì mức độ an toàn cho người xuất khẩu cao hơn.

– Nếu sử dụng L/C không xác nhận thì khách hàng không bị mất phí xác nhận.

 

– Nếu sử dụng phương thức không xác nhận, người xuất khẩu có thể phải chịu rủi ro không được thanh toán nếu (i) xảy ra các biến cố không thuận lợi ở quốc gia nơi ngân hàng phát hành đặt trụ sở hoạt động, hoặc (ii) ngân hàng phát hành gặp khó khăn về khả năng thanh toán.

– Người xuất khẩu phải chịu các chi phí tài chính (lãi tiền vay, nếu có) trong thời gian cho trả chậm.

– So với phương thức thanh toán ghi sổ hoặc nhờ thu, thì chi phí liên quan đến các phương thức L/C trả chậm cao hơn.

Dự phòng

  Chỉ có giá trị thực hiện khi có sự vi phạm nghĩa vụ của người xin mở L/C ngược lại nếu không có sự vi phạm ấy, L/C dự phòng sẽ không được thực hiện

Tuần hoàn

Số tiền đã sử dụng có thể được thêm vào cho lần giao hàng kế tiếp, thuận tiện hơn cho cả người bán và người mua.

Sau khi xử dụng xong L/C lại tự động có giá trị như cũ, không cần thông báo của NH mở

Phải có thông báo của ngân hàng mở về hiệu lực của một L/C mới được tái lập thì L/C đó mới có giá trị.

Chuyển nhượng

-Số tiền (thường ít hơn)

-Đơn giá (thấp hơn)

-Thời hạn hiệu lực (ngắn hơn)

-Thời hạn xuất trình chứng từ (sớm hơn)

-Thời hạn gửi hàng (có thể sớm hơn)

- Ngoài ra tên của người hưởng lợi thứ nhất có thể thay thế cho tên của người yêu cầu mở L/C.

 

Giáp lưng

NH phát hành L/C giáp lưng hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán bộ chứng từ hợp lệ theo L/C mà mình mở không rang buộc bởi L/C gốc . Nghĩa vụ của hai ngân hàng phát hành L/C gốc và L/C giáp lưng là hoàn toàn độc lập với nhau.  

Đối ứng

Thuận lợi cho 2 bên giao dịch vừa là người mua vừa là người bán của nhau.

L/C đối ứng được phát hành hoặc chỉ có hiệu lực khi có một L/C khác đối ứng với nó đã được phát hành, do đó hạn chế hơn

so với các dạng L/C khác.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc qua email để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!