1. Chính sách ưu tiên khi tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi đã học xong cao đẳng sư phạm. Mới tốt nghiệp năm 2015. Tôi tình nguyện đi khám nhập ngũ quân sự. Tôi chưa viết đơn tình nguyện, nhưng đã khám sức khỏe ở xã xong. Liệu làm đơn tình nguyện có được ưu tiên hơn không? Sau khi ra quân có thể được ưu tiên học sĩ quan hay quân nhân chuyên nghiệp không?
Mong Luật sư tư vấn. Trân trọng cảm ơn.
Người gửi: P.L

>> Luật sư tư vấn luật dân sự về nhập ngũ gọi số: 1900.0159

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Về vấn đề của bạn công ty xin giải đáp như sau:

1.1.Về việc tham gia nghĩa vụ quân sự:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật nghĩa vụ quân sự năm 1981; Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi bổ sung năm 2005; (văn bản mới nhất: Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015) thì:

" Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi”

Căn cứ vào Điều 4 của Thông tư số 167/2010/TT-BQP ngày 29/11/2010 của Bộ Quốc phòng về quy định việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm​ thì công dân nhập ngũ phải đáp ứng đủ các điều kiện về tuổi đời, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, tiêu chuẩn sức khỏe, học vấn.

Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 167/2010/TT-BQP cũng có quy định:

“Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Gọi từ lứa tuổi thấp đến lứa tuổi cao.”

Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 1981 đã được sửa đổi, bổ sung năm 1990, năm 1994 và năm 2005 quy định:

“Hàng năm, việc gọi công dân nhập ngũ được tiến hành từ một đến hai lần, thời gian gọi nhập ngũ và số lượng công dân nhập ngũ trong năm do Chính phủ quyết định.

Việc gọi công dân nhập ngũ được tiến hành theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”

Như vậy, bạn hiện đang ở độ tuổi từ 18 đến 25, đạt đủ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, tiêu chuẩn sức khỏe, học vấn đã đủ điều kiện được đề cập ở trên thì bạn sẽ được xét nhập ngũ tùy thuộc vào kế hoạch gọi công dân nhập ngũ của năm, số lượng tuyển quân của địa phương bởi lứa tuổi được gọi nhập ngũ xét từ thấp đến cao.

1.2. Về quyền lợi sau khi nhập ngũ

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 1981 đã qua các lần sửa đổi năm 1990; năm 1994, năm 2005 nhưng quy định liên quan tới vấn đề bạn thắc mắc vẫn không có sửa đổi. Do đó, áp dụng luật nghĩa vụ quân sự năm 1981 thì ngoài những quyền lợi chung mà bạn được như những người khác tham gia nghĩa vụ quân sự thì bạn còn được hưởng những quyền lợi đặc biệt. Cụ thể là tại khoản 3 Điều 56 Luật nghĩa vụ quân sự năm 1981 quy định “Hạ sĩ quan và binh sĩ, trước lúc nhập ngũ đã tốt nghiệp các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hoặc đại học, nhưng chưa được phân phối công tác, thì khi xuất ngũ được ưu tiên phân phối công tác và được miễn chế độ tập sự”.

Theo đó, sau khi bạn tốt nghiệp cao đẳng và tham gia nghĩa vụ quân sự thì khi xuất ngũ bạn được ưu tiên phân phối công tác và được miễn chế độ tập sự.

Đồng thời căn cứ Điều 4 Nghị định số 122/2006/NĐ-CP của chính phủ về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thì:

" Điều 4. Quyền lợi của hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ

1. Trợ cấp tạo việc làm: hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ đủ 18 tháng trở lên khi xuất ngũ được hưởng 6 tháng tiền lương theo mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang tại thời điểm xuất ngũ.

2. Trợ cấp xuất ngũ một lần: cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương theo mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang tại thời điểm xuất ngũ.

Nếu có tháng lẻ:

a) Dưới 1 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ;

b) Từ 1 tháng đến dưới 6 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương theo mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang tại thời điểm xuất ngũ.

c) Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương theo mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang tại thời điểm xuất ngũ.

3. Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ đã làm việc và đóng bảo hiểm xã hội ở các cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế thì được hưởng như sau:

a) Khi xuất ngũ về địa phương: hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, là lao động theo hợp đồng lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì được tính hưởng trợ cấp thôi việc như cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng khi thôi việc. Việc chi trả trợ cấp thôi việc cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về địa phương do cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế mà hạ sĩ quan, binh sĩ đã làm việc trước khi nhập ngũ thanh toán theo quy định hiện hành.

Trường hợp các tổ chức, cơ sở kinh tế đã giải thể thì cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương nơi tổ chức, cơ sở kinh tế nói trên đóng Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm thanh toán.

b) Khi xuất ngũ chuyển sang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế thì thời gian phục vụ tại ngũ được tính hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

4. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời hạn 24 tháng khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Nếu xuất ngũ trước thời hạn 24 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 19 đến dưới 24 tháng được trợ cấp thêm 1 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

5. Được đơn vị trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ tổ chức đưa họ về nơi cư trú bằng tàu, xe hoặc thanh toán tiền tàu, xe, phụ cấp đi đường theo quy định.

6. Đơn vị quản lý hạ sĩ quan, binh sĩ tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi họ xuất ngũ, mức chi cho buổi gặp mặt do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định."

Bên cạnh đó, trong quá trình phục vụ tại ngũ bạn cũng được hưởng các chế độ quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau:

" Điều 5. Chế độ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm khi xuất ngũ

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ làm việc ở cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế thì được cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh tế tiếp nhận trở lại làm việc sau khi xuất ngũ. Nếu cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh tế đó đã giải thể hoặc phá sản thì cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý của cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh tế đó có trách nhiệm giải quyết việc làm.

Trường hợp cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh tế đó đã giải thể hoặc không có cơ quan trực tiếp thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội cùng cấp để giải quyết việc làm.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ được tiếp nhận vào làm việc ở các cơ quan nhà nước, tổ chức, các cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế được xếp lương theo công việc đảm nhiệm, thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở cơ sở kinh tế đó.

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ có giấy gọi vào học ở các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học thì khi xuất ngũ được tiếp nhận vào học tại các trường đó.

Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, khi xuất ngũ có sức khoẻ, có nhu cầu học nghề và giải quyết việc làm thì được hưởng các chính sách theo quy định hiện hành."

1.3. Sau khi ra quân có thể được ưu tiên trở thành sĩ quan hay quân nhân chuyên nghiệp không?

Với nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội của bạn, bạn cần đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định 18/2007/NĐ-CP của chính phủ về Quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam:

“1. Đối tượng xét chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp:

a) Hạ sĩ quan, binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ

b) Công nhân, viên chức quốc phòng;

c) Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

d) Công dân có trình độ chuyên môn, kỹ thuật ngoài độ tuổi nhập ngũ quy định tại Điều 12 của Luật Nghĩa vụ quân sự.

2. Điều kiện xét chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp:

a) Khi Quân đội nhân dân Việt Nam có nhu cầu;

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và tự nguyện;

c) Công nhân, viên chức quốc phòng có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, được huấn luyện quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng và tự nguyện;

d) Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam khi chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;

đ) Công dân có trình độ chuyên môn, kỹ thuật ngoài độ tuổi nhập ngũ quy định tại Điều 12 của Luật Nghĩa vụ quân sự, được động viên vào Quân đội.”

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.0159

>> Xem thêm:  Quy định về tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự mới năm 2020

2. Cách đăng ký tình nguyện nhập ngũ sớm khi chưa đủ tuổi ?

Thưa luật sư, Xin hỏi: Hiện giờ trong tháng 9/2015 năm nay có đợt nhập ngũ em sinh năm 19/3/1998 còn thiếu 6 tháng tuổi e muốn tình nguyện nhập ngũ sớm có được không ạ ?
Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005 quy định:

. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12: Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi”.

Bạn sinh năm 19/3/1998 còn thiếu 6 tháng tuổi muốn tình nguyện nhập ngũ sớm là chưa đủ điều kiện để đăng ký nghĩa vụ quân sự vì chưa đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo luật mới là bao nhiêu ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.0159 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Nhập ngũ có được mang theo điện thoại, đeo đồng hồ không ? Thời gian thực hiện nghĩa vụ bao lâu ?

3. Học hết cấp ba có được tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự không ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Em năm nay 18 tuổi em đang học 12 có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ đi tình nguyện nghĩa vụ quân sự . Vậy em có thể đi không ? Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi 1900.0159

Luật sư tư vấn:

Dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi , chúng tôi xin tư vấn vấn đề của bạn như sau:

Theo Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định Độ tuổi gọi nhập ngũ:

" Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."

Như vậy, Sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong thì bạn có thể tham gia nghĩa vụ quân sự vì lúc đó bạn đã đủ tuổi gọi nhập ngũ theo quy định hiện hành. Trong trường hợp này bạn muốn tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện thì bạn sẽ làm đơn gửi lên ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi bạn đang sinh sống.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.0159hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự thì làm như thế nào ? Mẫu đơn xin tự nguyện nhập ngũ

4. Độ tuổi được tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Thưa luật sư: Em năm nay18 tuổi em đang học 12 có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ đi tình nguyện nghĩa vụ quân sự. Vậy em có thể đi không ? Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.0159

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Theo Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định Độ tuổi gọi nhập ngũ: " Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."

Như vậy, Sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong thì bạn có thể tham gia nghĩa vụ quân sự vì lúc đó bạn đã đủ tuổi gọi nhập ngũ theo quy định hiện hành. Trong trường hợp này bạn muốn tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện thì bạn sẽ làm đơn gửi lên ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi bạn đang sinh sống.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.0159 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Muốn đi Nghĩa vụ quân sự tự nguyện thì phải làm sao ?

5. Điều kiện để tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Thưa luật sư! Xin hỏi khi đăng kí nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự: công dân có đủ 4 điều kiện để tham gia một đơn vị mà mình mong muốn phục vụ nhưng đơn vị đó lại không thực hiện công tác tuyển công dân nhập ngũ trên địa bàn của công dân này đang sinh sống, vậy công dân này có được xét tuyển vào đơn vị mà mình tình nguyện tham gia không ?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi , Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015quy định việc bạn tự nguyện đi nhập ngũ , bạn có đủ 4 điều kiện để tham gia một đơn vị mà mình mong muốn phục vụ nhưng đơn vị đó lại không thực hiện công tác tuyển công dân nhập ngũ trên địa bàn của bạn đang sinh sống,vậy bạn có được xét tuyển vào đơn vị mà mình tình nguyện tham gia khi bạn viết đơn theo yêu cầu tự nguyện nhập ngũ vào đơn vị muốn tham gia từ đó đơn vị sẽ xét duyệt bạn có đủ yêu cầu và điều kiện mà đơn vị đó tuyển chọn hay không. Bên cạnh đó , Căn cứ vào Điều 4 của Thông tư số 167/2010/TT-BQP hướng dẫn tuyển chọn công dân nhập ngũ hàng năm thì công dân nhập ngũ phải đáp ứng đủ các điều kiện về tuổi đời, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, tiêu chuẩn sức khỏe, học vấn.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.0159 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự ?