000 vnd / tháng (được lãnh 4 tháng). Mong luật sư xem em tính đúng ko. Cám ơn rất nhiều.

Người gửi : Ryna Thach

Trả lời:
1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 28/2015/NĐ-CP
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
thông tư 04/2013
Luật Việc làm

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH 

2. Luật sư trả lời:

Về trợ cấp thất nghiệp thì pháp luật quy định về điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;
2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;
3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Đồng thời theo Điều 2 thông tư 04/2013 cũng quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp .

2. Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung được hướng dẫn thực hiện như sau:
a) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định của pháp luật.
Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.
b) Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm) khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
c) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại Điểm b Khoản này, ngày thứ nhất trong 15 ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc.

Căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật việc làm 2013 về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thì:

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Như vậy theo các quy định trên,trong trường hợp của bạn khi bạn nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động sẽ phải chốt sổ bảo hiểm cho bạn.

Theo quy định trên,bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trước khi thất nghiệp.Thì sau đó bạn cần đăng kí thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Luật Việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ hưởng BHTN bao gồm:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2021 ? Điều kiện rút BHXH một lần là gì ?

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;

- Sổ BHXH.

Về thời gian thì trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Về mức bảo hiểm thất nghiệp bạn được hưởng = 6. 035. 000 x 0.6 = 3.621.000 VNĐ

Thời gian bạn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp = 4 tháng

Về BHXH 1 lần thì cách tính hưởng Trợ cấp BHXH một lần được quy định như sau:

Theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức hưởng BHXH một lần cụ thể như sau:

- Hệ số 1,5 nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014
- Hệ số 2 nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi
- Trường hợp chưa đóng đủ 1 năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương
Cách tình hưởng trợ cấp BHXH 1 lần được tính theo số năm tham gia BHXH.
Lưu ý:
- Thời gian tham gia BHXH lẻ: từ 1-6 tháng tính ½ năm; từ 7-11 tháng tính 1 năm.
- Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện (Trừ trường hợp bị bệnh hiểm nghèo)

Như vậy, mức bảo hiểm một lần bạn có thể rút là:
+Từ tháng 5/2014 đến tháng 6/2018: 49 tháng
+Tổng thời gian bạn đóng BHXH = 49 tháng = 4.5 ( vì thời gian từ 1-6 tháng tính bằng 1/2 năm ) 
+Tổng lương đóng là: 3.185.000 x 8 + ( 3.763.000 + 4.886.000 + 5.494.000 ) x12 + 6.035 x 5 =195.226.175 đồng
+Lương bình quân = 195226175 : 49 = 3.984.207 đồng
+Mức bảo hiểm xã hội 1 lần = 3.984.207 x 4.5 x 2 = 35.857.868 đồng.

Như vậy, nếu như bạn có yêu cầu hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì số tiền bạn sẽ nhận được là 35.857.868 đồng.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2020

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?