Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI

THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Số sổ:

>> Xem thêm:  Tháo dỡ rào cản về chế độ sở hữu đất đai ?

A. Phần kê khai của người tham gia BHXH tự nguyện:

- Họ và tên (bằng chữ in hoa): ..............................................................................

- Ngày tháng năm sinh: ..../..../............ Giới tính:  Nam  5   Nữ 5

- Nguyên quán:.....................................................................................................

- Nơi cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú): ..................................................................

...............................................................................................................................

- Giấy chứng minh thư số:............. ; Nơi cấp:........... Ngày cấp: ..../......./...........

- Số tài khoản cá nhân:................................. ; tại ngân hàng:.......................

- Số điện thoại:............................................. ; Emai:.....................................

- Mức lựa chọn để tính đóng BHXH (ghi số nguyên ≥ 0): .................................

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

- Mức đóng BHXH/tháng: ­­.............................................................................

- Phương thức đóng: Hằng tháng  5   Hằng quý   5  06 tháng một lần  5

- Hình thức nộp tiền:+ Đóng  bằng tiền mặt:              5

                                 + Đóng bằng chuyển khoản:        5

- Tổng số thời gian đã tham gia BHXH:___năm___tháng

- Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện từ tháng___ năm____

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

............, ngày ....... tháng ....... năm ….....

Người khai

 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

 

 

B. Xác nhận của Cơ quan bảo hiểm xã hội:

Bảo hiểm xã hội quận (huyện) _________sau khi kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ kèm theo tờ khai tham gia BHXH tự nguyện của ông (bà)_______ xác nhận các nội dung kê khai trên là đúng.

 

Cán bộ thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)

........, ngày...... tháng...... năm...

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

(Phương pháp lập ghi tại trang sau)

 

Mục đích: Để người tham gia BHXH tự nguyện kê khai những nội dung liên quan đến việc đăng ký đóng BHXH tự nguyện, phục vụ cho việc quản lý thu BHXH và giải quyết các chế độ BHXH.

Phương pháp lập:

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

            Phần A: Do người tham gia BHXH tự nguyện kê khai.

+ Các nội dung liên quan đến nhân thân, nơi cư trú, số chứng minh thư, số tài khoản cá nhân, số điện thoại… ghi theo Giấy khai sinh bản chính và các giấy tờ khác có liên quan.

            + Mức lựa chọn để tính đóng BHXH (m): ghi rõ bằng số (0 hoặc 1 hoặc 2 hoặc 3…).

+ Mức đóng BHXH/tháng: ghi số tiền đóng BHXH/tháng tương ứng với hệ số đăng ký đóng BHXH (theo Bảng tính mức đóng do cơ quan BHXH hướng dẫn).

+ Phương thức đóng: Người tham gia BHXH tự nguyện đánh dấu vào 01 ô để lựa chọn phương thức đóng (hàng tháng hoặc hàng quý hoặc 06 tháng một lần).

+ Hình thức nộp tiền: Đánh dấu vào 01 ô để lựa chọn hình thức đóng (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

+ Tổng số thời gian đã tham gia BHXH: Ghi theo xác nhận của cơ quan BHXH trên sổ BHXH.

(Những người đã có sổ BHXH phải ghi số sổ BHXH, những người chưa có để trống)

Phần B: quan BHXH ghi, xác nhận sau khi thẩm định Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện.

(Những trường hợp chưa có sổ BHXH, sau khi thẩm định Tờ khai, cơ quan BHXH phải ghi số sổ BHXH).

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

 


---------------------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

 

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

8. Dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài 1900.6162;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại