1. Phương pháp học phép nhân hiệu quả

Toán học là một trong những môn học được xem là khó đối với mọi cấp học. Là một trong những môn học chính và cơ bản nhất dành cho các em học sinh bởi vậy mà toán học luôn nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh và phụ huynh. Việc học tập toán cũng là cách mà giúp các em học sinh có thể rèn luyện cho mình những kỹ năng tư duy và suy luận tốt. Và rèn luyện trí nhớ. 

Phép nhân là một trong những chương trình học cơ bản của chương trình học lớp 5. Theo đó mà việc hình thành cho mình một phương pháp học tập hiệu quả là điều vô cùng quan trọng, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt được những thông tin và tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng. 

Một số phương pháp học mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn như sau:

- Tập trung lắng nghe nội dung bài giảng trên lớp. Tích cực đọc và tiếp nhận những thông tin cơ bản về phép nhân khi cô giáo giảng bài trên lớp, nếu còn có những câu hỏi vướng mắc thì trực tiếp tiến hành hỏi giáo viên để được giải đáp,. Tuyệt đối tránh tình trạng " giấu dốt" tức là che lấp những lỗ hổng kiến thức của mình và không mạnh dạn hỏi cô giáo và các bạn để được giải thích một cách cụ thể. 

- Ghi bài đầy đủ, đối với học sinh thì việc ghi bài giúp các em có thể ghi nhớ kiến thức một cách chi tiết và cụ thể. Khi ghi bài thì các em học sinh có thể hệ thống và nhắc lại một lần kiến thức. 

- Luyện nhiều bài tập có liên quan để làm quen với nhiều dạng bài tập khác nhau, từ đó giúp cho các em được làm quen với nhiều dạng bài tập khác nhau và hình thành nên tư duy phản xạ nhanh chóng. Làm nhiều bài tập về phép nhân cũng giúp cho các em học sinh hệ thống lại những kiến thức cơ bản và có thể nhớ kiến thức một cách lâu hơn

- Học tập ở mọi nơi và nhiều cách khác nhau. Việc học tập trên lớp thông qua cô giáo giảng dạy hay học tập qua các trang web mạng, học tập qua bạn bè và tự học tại nhà. Thông qua mỗi cách học thì đều giúp cho các em học sinh có những tiến bộ và tư duy rõ ràng trong học toán. Khi học nhóm với bạn bè thì các em có thể một phần nào đó giảm bớt áp lực trong học tập thoải mái hơn. Còn khi học trên các web thì hình ảnh sinh động giúp các em đỡ nhàm chán khi học toán một môn học khó và khá khô khan. 

 

2. Bài tập toán 5 trang 176 Luyện tập chung

Câu 1: Tính

a) 683 x 35

1954 x 425

2438 x 306

b)

\dfrac {7}{9} \times \dfrac {3}{35};

\dfrac{9}{22} \times 55;

\dfrac {11}{17} : \dfrac {33}{34};

c) 36,66 : 7,8

15,7 : 6,28

27,63 : 0,45

d) 16 giờ 15 phút : 5

14 phút 36 giây : 12.

Hướng dẫn giải

- Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về phép nhân hoặc phép chia số tự nhiên.

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

- Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

- Cách chia số đo thời gian

  • Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên.
  • Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải).
  • Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Đáp án

a) 683 x 35 = 23905

1954 x 425 = 830450

2438 x 306 = 746028

Ta đặt tính như sau:

Giải bài tập Toán lớp 5

\dfrac{9}{22} \times 55 =\dfrac {9\times 55}{22} =\dfrac {9 \times 5 \times 11}{2 \times 11}=\dfrac {45}{2} ;

\dfrac {11}{17} : \dfrac {33}{34} = \dfrac {11}{17} \times \dfrac {34}{33} =\dfrac {11 \times 34}{17 \times 33}=\dfrac {11 \times 2 \times 17}{17 \times 3\times 11 }=\dfrac {2}{3};

c)

36,66 : 7,8 = 4,7

15,7 : 6,28 = 2,5

27,63 : 0,45 = 61,4

Ta đặt tính như sau

Giải Toán lớp 5 trang 176

c)

16 giờ 15 phút : 5 = 3 giờ 15 phút

14 phút 36 giây : 12 = 1 phút 13 giây

Ta đặt tính như sau

Giải Toán lớp 5 trang 176

Câu 2: Tìm x:

a)\; 0,12 \times x = 6;

b) \;x : 2,5 = 4;

c) 5,6 : x = 4;

d) \;x \times 0,1 = \dfrac{2}{5} .

Hướng dẫn giải

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Đáp án

a) 0,12 x X = 6

X = 6 : 0,12

X = 50.

b) x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 10.

c) 5,6 : x = 4

x = 5,6 : 4

x = 1,4

d) \;x \times 0,1 = \dfrac{2}{5} .

x =\dfrac{2}{5}: 0,1

x = \dfrac{2}{5} : \dfrac{1}{10}

x =\dfrac{2}{5} \times \dfrac{10}{1}= \dfrac{20}{5}= 4.

Câu 3: Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Hướng dẫn giải

Cách 1:

- Tìm số đường bán ngày thứ nhất, ngày thứ hai theo quy tắc:

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

- Số đường bán ngày thứ ba = số đường bán trong ba ngày − số đường bán ngày thứ nhất − số đường bán ngày thứ hai.

Cách 2:

- Tìm tỉ số phần trăm của số đường bán ngày thứ ba so với tổng số đường bán trong ba ngày.

- Tìm số đường bán ngày thứ ba theo quy tắc:

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

Đáp án

Cách 1

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày đầu là:

2400 x 35 : 100 = 840 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ hai là:

2400 x 40 : 100 = 960 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ ba là:

2400 – (840 + 960) = 600 (kg)

Đáp số: 600kg đường.

Cách 2:

Số đường bán được ngày thứ ba chiếm số phần trăm số đường bán được trong cả ba ngày là:

100% – (35% + 40%) = 25%

Trong ngày thứ nhất cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

2400 : 100 × 25 = 600 (kg)

Đáp số: 600kg đường

Câu 4: Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1 800 000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: tiền bán = tiến vốn + tiền lãi.

Bước 1: Nếu coi số tiền mua là 100%, tìm tỉ số phần trăm của số tiền bán hàng so với tiền mua hàng

Bước 2: Tính số tiền vốn bỏ ra để mua hoa quả

Bằng số tiền bán hàng chia cho 120% (hay chia cho 120 rồi nhân với 100)

Đáp án

Coi số tiền mua là 100% số tiền bán hàng:

100 % + 20% = 120% (số tiền mua)

Số tiền vốn để mua số hoa quả đó là:

1 800 000 : 120% = 1 500 000 (đồng)

Đáp số: 1 500 000 (đồng)

Có thể lập luận theo cách sau

Tiền lãi = 20% số tiền mua, mà tiền mua (vốn) + tiền lãi = 1 800 000 đồng

1 800 000 đồng bằng số phần trăm tiền mua là:

100% + 20% = 120%

Số tiền vốn để mua hoa quả là:

\frac{1800000\times100}{120}=\;1500000 (đồng)

Đáp số: 1500000 đồng

 

3. Một số bài tập liên quan đến tính tỷ số phần trăm

Bài 1: Một hộp có 30% số bi là bi đỏ, 25% số bi là bi vàng, còn lại là bi xanh. Hỏi:

a) Tổng số bi đỏ và bi vàng chiếm bao nhiêu phần trăm số bi cả hộp?

b) Số bi xanh chiếm bao nhiêu phần trăm số bi cả hộp?

Hướng dẫn:

Ta coi số bi trong hộp là 100% rồi làm tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm đó như cộng trừ các số tự nhiên để tìm ra kết quả.

Lời giải:

a) Tổng số bi đỏ và bi vàng chiếm số phần trăm so với số bi cả hộp là:

30% + 25% = 55%

b) Số bi xanh so với số bi cả hộp chiếm số phần trăm là:

100% - 55% = 45%

Đáp số: a) Bi đỏ và bi vàng: 55%

b) Bi xanh: 45%

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Công thức tính diện tích hình bình hành chính xác nhất 2023 và bài tập

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!