Trước kia tôi vào làm việctôi ký hợp đồng lao động 68 - tôi học trung cấp kế toán - tôi ký kết hợpđồng là nhân viên phòng hành chính quản trị - với cồng việc là nhân viênphục vụ - kho văn phòng phẩm - cấp phát đồ cho bệnh nhân. Vừa rồi tôi đượcphòng tổ chức cán bộ gọi sang ký lại hợp đồng với nội dung công việc tôilàm là, nhân viên quét dọn các khoa, phòng. Tôi hỏi tại sao lại như vậy thìcán bộ phòng tổ chúc cán bộ có trả lời tôi là, trong nghị định của hợp đônglao động 68 không có nhiệm vụ công việc như tôi đã ký ban đầu. Vì vậy xinhỏi luật sư trương hợp của tôi làm như vậy có đúng pháp luật. Xin cám ơnluật sư. Tôi và một số đồng chí học trung cấp kế toán đều bị lý lại với nội dungcông việc phải làm là nhân viên vệ sinh các khoa,phòng. Tôi rất mong đượcsự tư vấn của luật sư.

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 68/2000/NĐ-CP

2. Chuyên viên tư vấn:

Theo như thông tin bạn nêu trên thì bạn cần xác định một số vấn đề sau để giải quyết vấn đề của mình:

Trong nội dung của Nghị định 68/2000/NĐ-CP thì chỉ có một số loại công việc theo quy định tại Điều 1 của Nghị định mới ký kết loại hợp đồng với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp bao gồm các công việc sau:

Điều 1. Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

1. Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

2. Lái xe;

3. Bảo vệ;

4. Vệ sinh;

5. Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

6. Công việc khác.

Nếu như thông tin ban đầu chị nêu thì  chị ký kết hợp đồng là nhân viên phòng hành chính quản trị - với cồng việc là nhân viên phục vụ - kho văn phòng phẩm - cấp phát đồ cho bệnh nhân thì không phải là các công việc có trong Nghị định 68/2000/NĐ-CP, nên nếu chị muốn ký hợp đồng được hưởng chế độ theo hợp đồng của Nghị định 68/2000/NĐ-CP thì sẽ phải chuyển theo nội dung của hợp đồng mới, còn nếu không sẽ chuyển sang loại hợp đồng lao động theo bộ luật lao động. Nếu chị ký hợp đồng theo Nghị định 68 thì gồm những loại hợp đồng và được hưởng các chế độ sau: ( Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP)

1. Một số loại công việc theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ trong các cơ quan nói tại điểm 4 phần I của Thông tư này, được thực hiện thông qua ký kết một trong các hình thức hợp đồng sau đây: 

1.1. Hợp đồng kinh tế: được ký kết giữa pháp nhân với pháp nhân và giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế; 

1.2. Hợp đồng lao động: được giao kết trực tiếp giữa người lao động hoặc đại diện hợp pháp của người lao động với người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; 

1.3. Hợp đồng thuê khoán tài sản: được ký kết giữa bên giao tài sản và bên thuê tài sản theo quy định của bộ luật Dân sự; 

1.4. Hợp đồng mượn tài sản: được ký kết giữa bên cho mượn tài sản và bên mượn tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự; 

1.5. Hợp đồng dịch vụ: được ký kết giữa bên làm dịch vụ và bên thuê dịch vụ theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

2. Việc ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý và giải quyết tranh chấp giữa các bên tuân theo các quy định hiện hành của Pháp luật về hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng mượn tài sản và hợp đồng dịch vụ. 

3. Mẫu hợp đồng được thực hiện theo các quy định hiện hành. 

4. Trường hợp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với cá nhân trực tiếp làm các công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì ngoài những quy định được ghi trong mẫu hợp đồng được ban hành kèm theo Quyết định số 207/LĐTBXH ngày 02 tháng 4 năm 1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cá nhân trực tiếp làm hợp đồng được hưởng các chế độ, chính sách như cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp như sau: 

4.1. Được áp dụng bảng lương hành chính quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 để xếp lương theo ngạch và để làm các công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; 

4.2. Được nâng bậc lương theo thâm niên quy định; 

4.3. Được điều chỉnh mức lương khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu hoặc theo thang bảng lương mới do cải cách chính sách tiền lương. 

4.4. Được tham gia học tập, bồi dưỡng theo yêu cầu của cơ quan; 

4.5. Được hưởng các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; 

4.6. Nếu được cơ quan cử đi nước ngoài thì được hưởng quyền lợi như cán bộ, công chức,...

Như vậy chị muốn ký kết theo hợp đồng của Nghị định 68 thì chị phải thay đổi nội dung hợp đồng theo yêu cầu của bệnh viện còn nếu chị vẫn giữ nguyên nội dung của hợp đồng cũ thì hợp đồng đó sẽ không thuộc quy chế điều chỉnh của Nghị định 68 mà sẽ có thể áp dụng hợp đồng lao động theo pháp luật lao động hoặc hợp đồng dịch vụ của pháp luật dân sự.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở cập nhật mới nhất năm 2021

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam