Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụcTư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra ? 

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi số:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin tư vấn như sau

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật hình sự 1999

Bộ luật dân sự 2005 

2. Nội dung tư vấn: 

Theo điều 12 Bộ luật hình sự 1999 thì độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

"1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

 2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc  tội phạm  đặc biệt nghiêm trọng."

Như vậy trong trường hợp của bạn thì A thực hiện hành vi gây hại cho B khi mới 14 tuổi vì vậy A chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi gây hại cho B là hành vi gây thệt hại rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

>> Xem thêm:  Nguồn nguy hiểm cao độ là gì ? Khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ được hiểu như thế nào ?

Điều 606 Bộ luật dân sự 2005quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân như sau:

"1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

2. Người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 621 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường."

Như vậy trong trường hợp của bạn A thực hiện hành vi ngây hại cho B khi 14 tuổi do đó cha, mẹ của A sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại mà A đã gây ra cho B. Trường hợp tài sản của bố mẹ A không đủ để bồi thường thì phần còn thiếu sẽ được lấy từ tài sản riêng của A để bồi thường (nếu có). 

Theo đó tùy thuộc vào mức độ gây hại của A mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc cha mẹ của A sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho B.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì ? Khái niệm về bảo hiểm trách nhiệm dân sự ?