Luật sư tư vấn về chủ đề "người chưa thành niên"

người chưa thành niên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người chưa thành niên.

Quy định của pháp luật quốc tế về tư pháp hình sự thân thiện với người chưa thành niên

Quy định của pháp luật quốc tế về tư pháp hình sự thân thiện với người chưa thành niên
Quy tắc của Liên hợp quốc về bảo vệ người chưa thành niên bị tước quyền tự do là một trong các văn kiện pháp lý về những chuẩn mực tối thiểu nhằm bảo đảm các quyền của người chưa thành niên khi vi phạm pháp luật. Các văn bản này đã đưa ra các nguyên tắc về tư pháp thân thiện với trẻ em.

Đặc điểm hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên

Đặc điểm hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên
Người chưa thành niên (NCTN) là người ở độ tuổi chuyển tiếp của sự tăng trưởng, phát triển từ độ tuổi “trẻ em” đến thời điểm bắt đầu của tuổi trưởng thành - là giai đoạn thay đổi quan trọng nhất về thể chất, cảm xúc và ý thức xã hội diễn ra ở mỗi cá nhân.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính với người chưa thành niên

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính với người chưa thành niên
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2020 là văn bản quy định về các hành vi vi phạm hành chính và chế tài xử phạt đối với mỗi hành vi vi phạm. Người chưa thành niên nếu thực hiện các hành vi vi phạm hành chính cũng có thể sẽ phải chịu chế tài xử lý vi phạm này.

Những nguyên tắc chung trong các quy tắc Bắc kinh

Những nguyên tắc chung trong các quy tắc Bắc kinh
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê sẽ biên soạn những nguyên tắc chung trong các quy tắc Bắc kinh (Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc về hoạt động tư pháp đối với người vị thành niêm, 1985) được thông qua theo Nghị quyết 40/33 ngày 29/11/1985 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc....

Quy định về định tội và quyết định biện pháp xử lý đối với người vị thành niên trong các quy tắc Bắc kinh

Quy định về định tội và quyết định biện pháp xử lý đối với người vị thành niên trong các quy tắc Bắc kinh
Quy định về định tội và quyết định biện pháp xử lý trong các quy tắc Bắc kinh (Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc về hoạt động tư pháp đối với người vị thành niên, 1985) được thông qua theo Nghị quyết 40/33 ngày 29/11/1985 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc...

Hành vi trộm cắp tài sản của người chưa thành niên xử lý ra sao?

Hành vi trộm cắp tài sản của người chưa thành niên xử lý ra sao?
Hiện nay, bên cạnh các đối tượng người thành niên phạm tội thì đối tượng người chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi) thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật ngày càng có xu hướng gia tăng và là vấn đề đáng lo ngại của xã hội. Vậy, đối với hành vi trộm cắp tài sản của người chưa thành niên xử lý ra sao?

Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có được vắng mặt tại nơi cư trú không?

Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có được vắng mặt tại nơi cư trú không?
Người dưới mười 18 phạm tội nếu đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong Bộ luật hình sự thì được miễn trách nhiệm hình sự. Khi được miễn trách nhiệm hình sự, các đối tượng này sẽ bị áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục. Trong đó có biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Người dưới 18 tuổi phạm khác với người trên 18 tuổi phạm tội vì người dưới mười 18 tuổi chưa phát triển đầy đủ về nhận thức. Do đó, trong một số trường nhất định người dưới 18 phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự và thay vào đó là áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục

Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khác với xử lý đối với người đủ trên 18 tuổi phạm tội. Vậy việc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội cần tuân thủ nguyên tắc gì? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Khi đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 91 Bộ luật hình sự thì người dưới 18 phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự. Người dưới 18 phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự sẽ bị áp dụng các biện giám sát giáo dục và sẽ có người trực tiếp giám sát, giáo dục

Xây dựng, ban hành kế hoạch giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Xây dựng, ban hành kế hoạch giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Sau khi được phân làm người giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự thì người giám sát, giáo dục phải xây dụng kế hoạch giám sát, giáo dục. Vậy kế hoạch hoạch giám sát, giáo dục được xây dựng như thế nào? Có nội dung gì? Hãy cùng tìm hiểu