Vấn đề phát sinh là khi em nghỉ việc, nhà trường yêu cầu kiểm kê lại dụng cụ và có yêu cầu bồi hoàn số dụng cụ bị hao hụt: Có 2 vấn đề phát sinh:

+Thứ nhất dụng cụ bị hư hỏng do quá trình oxi-hóa bởi hóa chất, nên hư hỏng, độ bền không còn dẫn đến hư. Ngoài ra còn do thủy tinh chất lượng kém tự nứt rạng vỡ theo thời gian.

+Thứ 2: trong quá trình học tập học sinh làm vỡ dụng cụ thủy tinh, nhưng ko thừa nhận,ko bồi thường thời gian đầu có báo cáo nhưng khoa phụ trách chưa đưa ra phương án giải quyết. Và trong quá trình pha hóa chất cho học sinh có hư hao.

Nay nhà trường yêu cầu bồi hoàn  số dụng cụ theo nhập từ 2010. -vấn đề là không cho khấu hao, bồi hoàn theo số lượng cũ và trong suốt quá trình làm việc 5 năm qua em không được phụ cấp độc hại. thậm chí bị phỏng do acid trong quá trình làm cũng không.

Xin cho em ý kiến để em biết trách nhiệm của mình. 

Trách nhiệm vật chất khi người lao động xin nghỉ việc?

Tư vấn về pháp luật lao động, gọi: 1900.6162

 

Trả Lời

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Vấn đề của bạn luật Minh Khuê xin được giải đáp như sau:

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

- Nghị định 05/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động năm 2012

2. Nội dung phân tích:

Về việc bồi thường thiệt hại được quy định tại Điều 130 Bộ luật lao động

" Điều 130. Bồi thường thiệt hại

1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Mức bồi thường được quy định tại Điều 32 Nghị định 05/2012/NĐ -CP như sau:

"1. Người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi gây thiệt hại bằng hình thức khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 101 của Bộ luật Lao động do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố.

2. Người lao động phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố;

b) Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao;

c) Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động."

Như vậy, Việc nhà trường yêu cầu bạn bồi hoàn dụng cụ theo số lượng cũ mà không cho khấu hao là không đúng. Theo quy định của pháp luật thì việc xem xét, quyết định bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm vật chất phải căn cứ vào lỗi và mức độ thiệt hại thực tế và mức bồi thường phải tính theo thời giá thị trường; đồng thời khi quyết định mức bồi thường cần xét đến thực trạng hoàn cảnh gia đình, nhân thân và tài sản của đương sự.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất mong sẽ nhận được yêu cầu của bạn trong thời gian tới

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật MInh Khuê 

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước không ?

>> Xem thêm:  Công ty phải thử việc trước hay học việc trước? Quy định về học việc