1. Ký biên bản thoả thuận về việc mua tài sản

Biên bản thoả thuận mua tài sản cũng giống như hợp đồng mua bán hàng hoá thông thường nhưng khác ở phương thức thanh toán. Ở đây bên có nhu cầu sử dụng tài sản (bên thuê) không có nghĩa vụ thanh toán tiền mua tài sản mà nghĩa vụ đó là của bên cho thuê (công ti cho thuê tài chính).

Ở bước này, bên có nhu cầu thuê tài sản sẽ lựa chọn thiết bị phù hợp với yêu cầu của mình về mẫu mã, chủng loại và các hợp đồng mua bán hàng hoá được kí kết, bên cung ứng sẽ giao hàng, lắp đặt, và kí hợp đồng bảo dưỡng với bên thuê. Thứ ba, sau khi nhận được văn bản thông báo về việc chấp nhận thiết bị từ bên thuê, với tư cách là nhà tài trợ, bên cho thuê sẽ thanh toán tiền mua tài sản theo sự thoả thuận của bên thuê với bên cung ứng. Cuối cùng, bên thuê sẽ trả tiền thuê gồm cả gốc và lãi theo từng kì do hai bên thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính, cho tới khi mãn hạn hợp đồng.

2. Đình chỉ và chấm dứt hợp đồng

về nguyên tắc, hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng không huỷ ngang, chỉ chấm dứt hiệu lực theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, pháp luật có quy định trong một sổ trường hợp cụ thể, mỗi bên tham gia kí kết hợp đồng đều có quyền chấm dút hợp đồng cho thuê trước thời hạn. Đỏ là trường hợp do lỗi của một trong hai bên kí kết họp đồng, hoặc do các yếu tố khách quan. Lỗi có thể có khi một trong hai bên vi phạm các điều thoả thuận trong hợp đồng hay vi phạm pháp luật; nguyên nhân khách quan có thể là do bên thuê hay bên bảo lãnh cho bên thuê bị phá sản, giải thể, hoặc do tài sản bị mất mát, hư hỏng không thể phục hồi được. Ngoài ra, hợp đồng có thể chấm dứt hiệu lực trước thời hạn nếu bên cho thuê đồng ý để bên thuê thanh toán toàn bộ tiền thuê trước thời hạn.

Trường hợp hợp đồng chấm dứt do lỗi của bên thuê, bên thuê phải thực thi các nghĩa vụ phát sinh và chịu các chê tài theo quy định cùa pháp luật. Trường hợp hợp đồng chẩm dứt trước thời hạn do bên thuê bị phá sản, giải thể, hợp đồng sẽ được xử lí theo quy định của pháp luật về phá sản, giải thể.

thuê về việc mất mát, hư hỏng tài sản không thể phục hồi để cơ quan chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp giúp bên thuê thực hiện quyền chủ sở hữu tài sản và để yêu cầu bên thuê thanh toán toàn bộ số tiền thuê còn lại theo hợp đồng cũng như các chi phí liên quan.

Nếu hợp đồng chấm dứt trong tình huống thứ ba và thứ năm nói trên, việc xử lí sẽ căn cứ vào các quy định có liên quan trong hợp đồng cho thuê tài chính.

3. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê tài chính

Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê cung cấp toàn bộ giấy tờ có liên quan tới tình hình hoạt động kinh doanh và tới tài sản thuê; có quyền mua hoặc nhập khẩu tài sản theo yêu cầu của bên thuê; có quyền sở hữu tài sản thuê, kiểm tra việc quản lí, sử dụng tài sản thuê cũng như thu hồi tài sản thuê; có quyên được bên thuê bồi thường thiệt hại tài sản do lỗi của bên thuê và được phép chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng cho thuê tài chính; có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu bên thuê vi phạm các điều khoản, điều kiện là căn cứ chấm dứt hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên cho thuê là đánh giá năng lực tài chính, uy tín của bên cung ứng; mua hoặc nhập khẩu hàng hoá theo yêu cầu của bên thuê. Nghĩa vụ này có liên quan tới việc cấp tín dụng, kí hợp đồng mua hàng hoá với nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất và thanh toán theo đúng thoả thuận trong hợp đồng mua hàng. Bên cho thuê cần phải hoàn tất các nghĩa vụ trên để tạo điều kiện cho nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất giao hàng cho bên thuê theo thoả thuận trong họp đồng. Khác với pháp luật của một số nước, pháp luật của Việt Nam quy định bên cho thuê không chịu trách nhiệm về việc tài sản cho thuê không được giao hoặc giao không đúng với các điều kiện do bên thuê thoả thuận với bên cung ứng. Như vậy, vai trò của bên cho thuê chỉ dừng lại ở việc tài trợ, đầu tư von cho việc mua sắm tài sản thuê và không chịu trách nhiệm đối với việc vận chuyển hàng hoá cũng như giao hàng. Nhà cung .cập nhiệm cung cấp các tài liệu về tình hình hoạt động kinh doanh, về các vấn đề liên quan đến tài sản thuê khi bên cho thuê yêu cầu; chịu trách nhiệm về sự lựa chọn, thoả thuận với nhà cung úng về các vấn đề có liên quan tới tài sản thuê.

Nghĩa vụ của cả hai bên

Hai bên có nghĩa vụ thi hành đầy đủ các điều khoản của hợp đồng cho thuê tài chính. Nếu có tranh chấp, hai bên cùng nhau thưong lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trường hợp hai bên không tự giải quyết được tranh chấp thì có quyền yêu cầu các cơ quan tài phán giải quyết. Trong quá trình thực hiện các bên không được đơn phương huỷ bỏ hợp đồng trừ trường hợp luật định.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến luật ngân hàng, hoạt động cho thuê tài chính, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật ngân hàng trực tuyến. Đội ngũ luật sư luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của Bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật ngân hàng - Công ty luật Minh Khuê