1. Cho thuê tài chính là gì? 

Căn cứ theo Điều 3 của Nghị định 39/2014/NĐ-CP thì " Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính. Bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê. Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.”

Theo thống kê của Ủy ban giám sát tài chính của NHNN Việt Nam có sự tham gia hoạt động của 11 công ty cho thuê tài chính với tổng quy mô vốn điều lệ cho đến ngày 31/12/2016 ở mức 4.036 tỷ đồng.

Ở Việt nam hiện nay thì ngoài các hệ thống tổ chức tín dụng ngân hàng, cung cấp các sản phẩn cho vay đa dạng thì các chế định tài chính mới như công ty cho thuê tài chính ngày càng phát triển mạnh và chứng tỏ được tầm vai trò quan trọng của mình trong việc đóng góp vào sự đa dạng trong thị trường này. 

Cho thuê tài chính thì có mặt ở Việt Nam bắt đầu từ những năm cuối của thế kỷ 20, và bây giờ thì hình thức cho thuê tài chính dần chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình trong thị trường cấp vốn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ cũng như là đối với những doanh nghiệp lớn có nhu cầu về nguồn vốn tăng nhanh. 

Có thể nói rằng cho thuê tài chính (financial leasing) là việc một công ty hay ngân hàng mua tài sản (nhà xưởng, máy móc, máy bay v.v...) và giữ quyền sở hữu tài sản, sau đó cho khách hàng thuê với mức tiền thuê nhất định. Cho thuê, còn gọi là cho thuê tài chính, là một nguồn đầu tư quan trọng, bởi nó cho phép các cá nhân hay công ty sử dụng tài sản mà không phải bỏ ra số vốn quá lớn.

 

2. Đặc điểm của cho thuê tài chính. 

Các đặc điểm của cho thuê tài chính đó là:

Thứ nhất là cho thuê tài chính là một dạng cho thuê tài sản, nhưng khác về căn bản so với các loại cho thuê tài sản khác là có sự chuyển dịch về cơ bản các rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho thuê

Thứ hai thì cho thuê tài chính chính là một hoạt động cung cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài sản (tài sản này có thể là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, động sản khác...) giữa bên cho thuê là công ty cho thuê tài chính (tổ chức tín dụng phi ngân hàng) với khách hàng thuê (khách hàng có nhu cầu thuê thường là các doanh nghiệp)

Thứ ba đó là bên thuê có nghĩa vụ phải nộp tiền thuê cho công ty cho thuê tài chính và khi kết thúc thời hạn thuê thì khách hàng có thể mua lại hoặc tiếp tục thuê tài sản đó theo các thỏa thuận có trong hợp đồng thuê

Thứ tư đó là khi trong thời hạn thuê thì các bên không có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng

Đặc điểm thứ năm đó là loại hình cho thuê tài chính này có một lợi thế đó là người thuê không cần phải bỏ toàn bộ số tiền ra một lúc để có máy móc, thiết bị, đồng thời họ cũng không cần phải thế chấp tài sản giống như là các giao dịch vay vốn khác. 

 

3.  Đối tượng cho thuê tài chính.

Đối tượng cho thuê tài chính ở đây là tất cả các tổ chức hoạt động cá nhân sinh sống và làm việc tại Việt Nam trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích của mình. Cụ thể bao gồm:

- Cá nhân, hộ gia đình

- Doanh nghiệp

- Các tổ chức khác thuộc đối tượng vay của các tổ chức tín dụng

 

4. Các hoạt động của công ty cho thuê tài chính

Hoạt động ngân hàng: 

Hoạt động ngân hàng của các công ty tài chính được quy định tại điều 112 của Luật các tổ chức tín dụng 2010 theo đó thì hoạt động ngân hàng của công ty thuê tài chính bao gồm:

-  Nhận tiền gửi của tổ chức

- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức.

-Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Cho thuê tài chính

-Cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính.

-Cho thuê vận hành với điều kiện tổng giá trị tài sản cho thuê vận hành không vượt quá 30% tổng tài sản có của công ty cho thuê tài chính.

- Thực hiện hình thức cấp tín dụng khác khi được Ngân hàng nhà nước chấp thuận

Hoạt động cho thuê tài chính: 

Hoạt động cho thuê tài chính được quy định tại điều 113 của Luật tổ chức tín dụng 2010, theo đó thì hoạt động thuê tài chính của công ty tài chính được quy định đó là hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính và phải có một trong các điều kiện sau đây:

-Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên;

- Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cho thuê tại thời điểm mua lại;

-  Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê đó;

-Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng

Mở tài khoản của công ty cho thuê tài chính: 

Mở tài khoản của công ty cho thuê tài chính thì được quy định và cụ thể tại điều 114 của Luật tổ chức tín dụng 2012 theo đó thì :

- Công ty cho thuê tài chính có nhận tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc.

-Công ty cho thuê tài chính được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hoạt động góp vốn, mua cổ phẩn của công ty cho thuê tài chính : 

hoạt động góp vốn, mua cổ phần của công ty cho thuê tài chính quy định tại Điều 115 Luật tổ chức tín dụng 2010 cụ thể như sau: Công ty cho thuê tài chính không được góp vốn, mua cổ phần, thành lập công ty con, công ty liên kết dưới mọi hình thức

Một số hoạt động khác của công ty cho thuê tài chính: 

- Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động cho thuê tài chính. Việc tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

-Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc do Ngân hàng Nhà nước tổ chức.

- Mua, bán trái phiếu chính phủ

- Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và ủy thác cho thuê tài chính theo quy định của ngân hàng nhà nước

- Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm

- Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư cho bên thuê tài chính

Ngoài ra thì các bạn có thể đọc thêm một số nội dung bài viết sau của chúng tôi để có thể tham khảo

Cho thuê tài chính là gì? Quy định cho thuê tài chính ở Việt Nam

Khái niệm hợp đồng thuê tài chính, đối tượng đặc điểm và trình tự thủ tục hợp đồng thuê tài chính.

Hoạt động cho thuê tài chính là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ cho thuê tài chính?

 

5. Một số thuật ngữ khác liên quan đến tài chính 

5.1 Cầm cố được tái tục, điều chỉnh định kỳ phí tài chính là gì?

Cầm cố được tái tục, điều chỉnh định kỳ phí tài chính (ROLLOVER MORTGAGE) là cầm cố trong đó phí tài chính được điều chỉnh định kỳ. Một là khoản vay ngắn hạn cần phải được tái tục định kỳ, thường là mỗi ba đến năm năm, và lãi suất được điều chỉnh để phản ánh lãi suất thị trường khi tái tục. Ví dụ nổi tiếng nhất là cầm cố Canadian Rollover, trong đó khoản cho vay được tái thương lượng theo lãi suất mới mỗi năm năm. Đây là loại cầm cố nhà ở chiếm ưu thế tại Canada. Cũng được biết đến như là cầm cố có lãi suất có thể tái thương lượng.

 

5.2 Trung gian tài chính hay môi giới tài chính, tổ chức là gì?

Trung gian tài chính hay môi giới tài chính, tổ chức (financial inlernediary) là tổ chức hoạt động trên thị trường tài chính, đứng giữa người cho vay và người đi vay, người tiết kiệm với người đầu tư.

 

5.3 Quyền riêng tư tài chính (FINANCIAL PRIVACY) là gì?

Quyền riêng tư tài chính (FINANCIAL PRIVACY) là bảo vệ khách hàng được thể hiện trong Quyền đối với Đạo luật Quyền riêng tư Tài chính năm 1978 và mở rộng bằng những bộ luật tiếp theo. Những định chế ký thác có thể cung cấp cho các cơ quan liên bang tiếp cận thông tin tài khoản tài chính, liên quan đến hoạt động thực thi luật pháp nếu yêu cầu đó:

(1) Được khách hàng cho phép;

hoặc

(2) Nhận được yêu cầu chính thức bằng văn bản, trát yêu cầu hoặc lệnh khám xét của tòa án. Đạo luật hiện đại hóa tài chính năm 1999 thiết lập tiêu chuẩn quốc gia về riêng tư tài chính, và cho khách hàng quyền không cho phép tiết lộ dữ liệu tài chính (như số tài khoản) đối với những công ty không phải thành viên. Quyền từ chối này (gọi là opt-out right) được giao cho khách hàng cùng với một bản chính sách riêng tư của định chế tài chính.

Trên đây là toàn bộ những nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính. Mong rằng thông qua những nội dung và thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp cho các bạn có thêm những thông tin kiến thức bổ ích về hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam. Nếu các bạn còn có những thắc mắc khác thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được chúng tôi giải đáp