1. Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính có bao gồm chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho thuê không?

Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong ngữ cảnh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tài chính. Việc hiểu rõ về tính chất và phạm vi của bán khoản phải thu là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tính chính xác trong các giao dịch tài chính. Trong bối cảnh này, việc xác định liệu bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính có bao gồm chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho thuê hay không là một vấn đề được quan tâm và đòi hỏi sự rõ ràng trong pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư 20/2017/TT-NHNN, bán khoản phải thu là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên bán và bên mua khoản phải thu về việc chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản phải thu cũng như việc nhận tiền thanh toán từ bên mua khoản phải thu. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 của cùng Thông tư, nguyên tắc chung về việc bán khoản phải thu được quy định cụ thể.

Theo nguyên tắc này, trong các giao dịch bán khoản phải thu, bên bán chỉ được chuyển giao quyền đòi nợ tại hợp đồng cho thuê tài chính cho bên mua, trừ trường hợp được quy định cụ thể tại khoản 2 của Điều này. Điều này ngụ ý rằng thông thường, việc bán khoản phải thu chỉ giới hạn ở việc chuyển giao quyền đòi nợ, không bao gồm việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho thuê.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ được quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư, đó là trong trường hợp bên mua là công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính, và đã được cấp phép hoạt động bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong trường hợp này, bên bán được phép chuyển giao không chỉ quyền đòi nợ mà còn quyền sở hữu tài sản cho thuê tài chính, cũng như các quyền và nghĩa vụ khác tại hợp đồng cho thuê tài chính.

Vì vậy, từ quy định trên, có thể kết luận rằng trong phần lớn các trường hợp, việc bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính không bao gồm chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho thuê. Tuy nhiên, khi giao dịch được thực hiện với các công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính đủ điều kiện, việc này có thể xảy ra. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp lý và sự cẩn trọng khi tham gia vào các giao dịch tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực cho thuê tài chính.

 

2. Trong trường hợp nào thì công ty cho thuê tài chính không được bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính?

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 7 của Thông tư 20/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty cho thuê tài chính không được thực hiện việc bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính trong một số trường hợp cụ thể. Các trường hợp này bao gồm:

Bên mua là công ty con của mình: Trong tình huống này, việc bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính sẽ không được phép. Điều này nhằm tránh xảy ra tình trạng mua bán nội bộ không minh bạch, không công bằng giữa các đơn vị trong một tổ chức.

Bên bán và bên thuê tài chính đã thỏa thuận bằng văn bản về việc không được bán khoản phải thu: Trong trường hợp này, nếu hai bên đã có sự thỏa thuận rõ ràng và chi tiết bằng văn bản về việc không được bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính, thì việc thực hiện bán sẽ không được phép.

Khoản phải thu được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm bán khoản phải thu: Trong trường hợp này, nếu khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính được sử dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm bán khoản phải thu, thì việc bán này sẽ không được thực hiện, trừ khi bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán khoản phải thu.

Những quy định trên nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan trong quá trình giao dịch, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các công ty cho thuê tài chính. Điều này giúp tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và ổn định, đồng thời góp phần nâng cao uy tín và độ tin cậy của thị trường tài chính nói chung và ngành cho thuê tài chính nói riêng.

 

3. Theo quy định thì hợp đồng bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính được lập với các nội dung gì?

Hợp đồng bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính là một văn bản quan trọng, đóng vai trò quyết định trong quan hệ giao dịch giữa các bên liên quan. Theo quy định tại Điều 11 của Thông tư 20/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nội dung của hợp đồng bán khoản phải thu, các yếu tố sau đây cần được thể hiện:

Thông tin về các bên: Hợp đồng cần cung cấp thông tin chi tiết về bên bán và bên mua, bao gồm tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp (MST) của bên bán; tên, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực hoặc MST của bên mua.

Thông tin về khoản phải thu: Hợp đồng cần chỉ rõ khoản phải thu, thời hạn còn lại của hợp đồng cho thuê tài chính, tài sản liên quan đến khoản phải thu, cũng như tên và địa chỉ của bên thuê tài chính.

Giá trị và thanh toán: Hợp đồng phải xác định giá bán của khoản phải thu và các chi phí liên quan đến việc thực hiện giao dịch này. Đồng thời, nó cũng cần ghi rõ đồng tiền của giao dịch, phương thức thanh toán, và thời hạn thanh toán.

Biện pháp bảo đảm: Trong trường hợp cần thiết, hợp đồng phải quy định các biện pháp bảo đảm để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Quy định về chuyển giao quyền đòi nợ và quyền sở hữu: Hợp đồng cần rõ ràng quy định về việc chuyển giao quyền đòi nợ, quyền sở hữu tài sản cho thuê tài chính, cũng như các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Thông tư này.

Thanh toán thu tiền thuê: Hợp đồng cần quy định rõ về việc bên mua trực tiếp thu tiền thuê hoặc bên bán thu tiền thuê để trả cho bên mua hoặc thành viên đầu mối thanh toán thu tiền thuê.

Truy đòi khoản phải thu: Trong trường hợp cần thiết, hợp đồng phải có quy định về việc truy đòi khoản phải thu.

Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại: Hợp đồng cần quy định rõ về các biện pháp phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong quá trình thực hiện.

Trách nhiệm thông báo: Nếu cần thiết, hợp đồng cần quy định trách nhiệm gửi thông báo cho bên thuê tài chính.

Quyền và nghĩa vụ của các bên: Hợp đồng cần minh bạch về quyền và nghĩa vụ của cả bên bán và bên mua.

Xử lý khi hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt sớm: Hợp đồng cần quy định cách xử lý trong trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn.

Giải quyết tranh chấp: Hợp đồng cần có quy định về việc giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện.

Hiệu lực của hợp đồng: Cuối cùng, hợp đồng cần xác định thời gian và điều kiện để hợp đồng này có hiệu lực.

Nội dung bổ sung: Ngoài các điều khoản cơ bản đã nêu ở trên, các bên có thể thỏa thuận thêm các điều khoản khác phù hợp với quy định của Thông tư và pháp luật liên quan.

Như vậy, việc lập hợp đồng bán khoản phải thu là một quy trình quan trọng, đòi hỏi sự cẩn trọng và minh bạch từ các bên liên quan để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch tài chính.

Xem thêm >>> Khái niệm hợp đồng thuê tài chính, đối tượng đặc điểm và trình tự thủ tục hợp đồng thuê tài chính.

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ câu hỏi, thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc pháp luật, chúng tôi xin trân trọng khuyến nghị quý khách hàng nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp một cách tốt nhất. Đội ngũ chuyên viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ. Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn