1. Nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh của công ty cho thuê tài chính?

- Quy định về hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh của công ty cho thuê tài chính được đề ra tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 53/2018/TT-NHNN. Theo quy định này, việc lập hồ sơ phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

+ Hồ sơ đề nghị phải được viết bằng tiếng Việt. Tất cả các tài liệu trong hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc, hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu theo quy định của pháp luật. Đồng thời, mỗi bộ hồ sơ cần có danh mục tài liệu chi tiết.

+ Văn bản đề nghị và thông báo của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải được ký bởi người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền đại diện (gọi là người đại diện hợp pháp). Văn bản này có thể được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Trong trường hợp văn bản đề nghị của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được ký bởi người đại diện theo ủy quyền, hồ sơ cần có văn bản ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tóm lại, theo quy định trên, hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh của công ty cho thuê tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt.

Các tài liệu trong hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc, hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu theo quy định của pháp luật. Mỗi bộ hồ sơ cần có danh mục tài liệu chi tiết.

 

2. Công ty cho thuê tài chính có thể thành lập chi nhánh khi có thời gian hoạt động bao nhiêu tháng ?

Cho thuê tài chính là một hoạt động tài chính được quy định trong Nghị định 39/2014/NĐ-CP, theo đó, nó được xem như một hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn. Hoạt động này dựa trên việc ký kết một hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính.

- Trong quá trình cho thuê tài chính, bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản theo yêu cầu của bên thuê tài chính và giữ quyền sở hữu đối với tài sản đó trong suốt thời gian cho thuê. Cụ thể, tài sản cho thuê tài chính có thể là máy móc, thiết bị hoặc các tài sản khác, tuỳ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn cụ thể về từng loại tài sản cho thuê trong từng giai đoạn thời gian cụ thể (điều 7 Nghị định 39/2014/NĐ-CP).

- Bên thuê tài chính sẽ sử dụng tài sản được cho thuê và thanh toán tiền thuê theo thời hạn quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính. Trong suốt thời gian thuê, bên thuê tài chính có quyền sử dụng tài sản đó để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Đồng thời, bên thuê tài chính cũng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

Theo quy định tại Thông tư 53/2018/TT-NHNN, một công ty cho thuê tài chính cần hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định trước khi có thể thành lập chi nhánh. Điều này được quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư trên. Điều kiện để thành lập chi nhánh được quy định như sau:

- Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cần có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên (tính từ ngày khai trương hoạt động cho đến thời điểm đề nghị) để được phép thành lập không quá 03 chi nhánh trong 01 năm tài chính, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu sau đây:
+ Có giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước đó không thấp hơn mức vốn pháp định;
+ Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán của năm trước đó. Điều kiện này không áp dụng đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp hồ sơ đề nghị vào năm thứ hai tính từ ngày khai trương hoạt động;
+ Tại thời điểm đề nghị, công ty không bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp không cho mở rộng địa bàn hoạt động;
+ Tại thời điểm đề nghị, công ty không vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
+ Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước đó và tại thời điểm đề nghị không vượt quá 4%, hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc trong từng thời kỳ;
+ Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát của công ty có số lượng và cơ cấu đúng quy định của pháp luật, không bị thiếu chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc);
+ Tại thời điểm đề nghị, công ty không vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, cũng như việc phân loại tài sản và dự phòng rủi ro;
+ Có Quy chế về quản lý mạng lưới theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này;
+Có Đề án thành lập đơn vị mạng lưới.

- Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động dưới 12 tháng (tính từ ngày khai trương hoạt động cho đến thời điểm đề nghị) được phép thành lập không quá 02 chi nhánh khi đáp ứng các yêu cầu sau đây:
+ Có giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định;
+ Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm gần nhất thời điểm đề nghị không vượt quá 4%, hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc trong từng thời kỳ;
+ Các yêu cầu tại các điểm c, d, e, g, h, i của khoản 1 Điều này.

Tóm lại, theo quy định trên, công ty cho thuê tài chính có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên và đáp ứng các yêu cầu được phép thành lập không quá 03 chi nhánh trong 01 năm tài chính. Hoặc nếu công ty có thời gian hoạt động dưới 12 tháng và đáp ứng các yêu cầu, thì được phép thành lập không quá 02 chi nhánh.

 

3. Thời hạn công bố thông tin về thành lập chi nhánh của công ty cho thuê tài chính?

Thời hạn công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh của công ty cho thuê tài chính được quy định tại Điều 11 của Thông tư 53/2018/TT-NHNN. Theo quy định này, công ty cho thuê tài chính cần thực hiện công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trong thời hạn 07 ngày làm việc trước ngày dự kiến khai trương hoạt động chi nhánh.

- Công bố thông tin này phải được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng phi ngân hàng (nếu có), cùng với việc đăng tải trên một tờ báo viết hàng ngày trong 03 số liên tiếp hoặc trên báo điện tử của Việt Nam.

- Điều này đảm bảo rằng thông tin về việc thành lập chi nhánh của công ty cho thuê tài chính được công khai và tiếp cận được bởi công chúng, cũng như bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm của công ty trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh.

- Vì vậy, công ty cho thuê tài chính phải tuân thủ thời hạn công bố thông tin nêu trên, tức là thực hiện công bố trước 07 ngày làm việc trước ngày dự kiến khai trương hoạt động chi nhánh. Điều này giúp tạo điều kiện cho các bên liên quan, bao gồm khách hàng, đối tác kinh doanh và cơ quan quản lý, để có thời gian chuẩn bị và nắm bắt thông tin cần thiết về việc thành lập chi nhánh của công ty cho thuê tài chính.

Xem thêm >>> Khái niệm hợp đồng thuê tài chính, đối tượng đặc điểm và trình tự thủ tục hợp đồng thuê tài chính. Hoạt động cho thuê tài chính là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ cho thuê tài chính?

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp. Để đảm bảo rằng quý khách nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi đã thiết lập một tổng đài tư vấn pháp luật có số điện thoại là 1900.6162 và địa chỉ email là lienhe@luatminhkhue.vn.