1. Tầm quan trọng của Luật sư trong vụ án hình sự?

Vai trò của luật sư trong vụ án hình sự rất quan trọng và đóng góp vào quá trình tố tụng và công lý. Dưới đây là những vai trò quan trọng của luật sư trong vụ án hình sự:

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị buộc tội: Luật sư đại diện cho người bị buộc tội và đảm bảo rằng quyền của họ được tôn trọng và bảo vệ. Luật sư nghiên cứu, phân tích và đề xuất các phương án phòng vệ hợp pháp, giúp bị cáo có thể tham gia vào quá trình tố tụng một cách công bằng và công lý.

- Xác định sự thật khách quan: Luật sư có trách nhiệm tiếp cận các bằng chứng và chứng cứ liên quan để đảm bảo rằng sự thật được xác định một cách khách quan. Họ có nhiệm vụ nghiên cứu và đánh giá các chứng cứ, thẩm định tính chính xác và đáng tin cậy của chúng. Bằng cách này, luật sư giúp tìm ra những thông tin quan trọng và quyết định nhằm phục vụ quyền lợi của người bị cáo và công lý.

- Hỗ trợ việc điều tra và truy tố: Luật sư có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình điều tra và truy tố. Họ có thể tham gia vào quá trình thu thập chứng cứ, xem xét thông tin pháp lý và phân tích các quy trình điều tra. Luật sư có thể đưa ra ý kiến, gợi ý và đề xuất cho cơ quan chức năng, giúp cải thiện hiệu quả và tính khách quan của quá trình này.

- Đảm bảo quyền lợi của người bị hại: Luật sư không chỉ đại diện cho người bị buộc tội mà còn có thể đại diện cho người bị hại trong vụ án. Họ sẽ bảo vệ quyền lợi của người bị hại và đảm bảo rằng các quy trình tố tụng được tiến hành một cách hợp pháp và công bằng. Luật sư có thể yêu cầu bồi thường cho người bị hại và đảm bảo rằng họ nhận được sự công nhận và công bằng.

- Đảm bảo sự công bằng và tránh làm oan người vô tội: Luật sư đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng trong quá trình xét xử. Họ kiểm soát quá trình tố tụng, đảm bảo rằng quyền phản hồi và tham gia của người bị buộc tội được tôn trọng. Bằng cách này, luật sư giúp tránh việc làm oan cho người vô tội và đảm bảo rằng chỉ có những người thực sự có trách nhiệm và chứng cứ hợp lệ mới bị truy tố và kết án.

Tóm lại, vai trò của luật sư trong vụ án hình sự không chỉ liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người bị buộc tội mà còn đóng góp vào việc tìm hiểu sự thật, hỗ trợ quá trình điều tra và truy tố, bảo vệ quyền lợi của người bị hại và đảm bảo sự công bằng trong quá trình xét xử.

2. Trong một vụ án hình sự Luật sư tham gia theo thỏa thuận của các bên thì thù lao trả bảo nhiêu?

Theo quy định tại Điều 55 Luật Luật sư 2006 quy định về mức thù lao của luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự. Các yếu tố được sử dụng để xác định mức thù lao này bao gồm:

- Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý: Mức thù lao của luật sư được xem xét dựa trên nội dung và tính chất của dịch vụ pháp lý mà họ cung cấp trong vụ án hình sự. Đây bao gồm độ phức tạp của vụ án, cần thiết phải nghiên cứu và áp dụng các quy định pháp luật, xem xét chứng cứ, và chuẩn bị các văn bản pháp lý liên quan.

- Thời gian và công sức của luật sư: Mức thù lao cũng được xem xét dựa trên thời gian và công sức mà luật sư phải sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý. Đây bao gồm thời gian để nghiên cứu vụ án, chuẩn bị tài liệu, tham gia vào các cuộc họp, đối thoại với khách hàng và cơ quan liên quan, tham gia vào các phiên tòa và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.

- Kinh nghiệm và uy tín của luật sư: Mức thù lao cũng có thể được ảnh hưởng bởi kinh nghiệm và uy tín của luật sư tham gia vụ án. Những luật sư có kinh nghiệm lâu năm và danh tiếng tốt có thể có mức thù lao cao hơn, do sự hiểu biết và khả năng chuyên môn của họ trong lĩnh vực hình sự.

Tuy nhiên, mức thù lao cuối cùng phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa khách hàng (bị cáo) và văn phòng luật sư hoặc công ty luật. Mức thù lao sẽ được thống nhất và ghi rõ trong hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa hai bên, dựa trên các căn cứ trên đã được nêu.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Nghị định 123/2013/NĐ-CP, mức thù lao của luật sư tham gia tố tụng được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc. Tuy nhiên, theo quy định, mức cao nhất cho một giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Thời gian làm việc của luật sư trong vụ án hình sự được thỏa thuận giữa luật sư và khách hàng. Điều này có nghĩa là thời gian và công sức mà luật sư phải dành cho vụ án sẽ được thống nhất và ghi rõ trong thỏa thuận giữa hai bên.

Bên cạnh đó, theo Điều 3, khoản 2 của Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở được áp dụng cho tính toán thù lao của luật sư và áp dụng cho thời gian đến hết ngày 30/06/2023 là 1.490.000 đồng/ tháng. Do đó, thù lao của luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự sẽ được thỏa thuận giữa khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật, nhưng không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở trên mỗi giờ làm việc của luật sư. Điều này có nghĩa là số tiền thù lao tối đa mà luật sư có thể nhận được cho một giờ làm việc là 447.000 đồng, dựa trên mức lương cơ sở và quy định của Chính phủ. Từ ngày 01/07/2023 thì mức thù lao này sẽ là 540.000 đồng do mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/ tháng.

3. Trong một vụ án hình sự Luật sư tham gia theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng thì thù lao trả bao nhiêu?

* Theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP, mức thù lao chi trả cho một ngày làm việc của luật sư tham gia tố tụng trong vụ án, theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, được xác định là 0,4 lần mức lương cơ sở. Ngày làm việc của luật sư được tính dựa trên 8 giờ làm việc. Tuy nhiên, trong trường hợp luật sư làm việc trong nhiều ngày nhưng không đạt đủ 8 giờ làm việc mỗi ngày, số ngày làm việc của luật sư sẽ được tính dựa trên tổng số giờ làm việc thực tế của luật sư. Còn lại, số giờ làm việc lẻ (nếu có) được tính như sau:

- Nếu số giờ làm việc lẻ không đạt đủ 6 giờ, thì sẽ tính thành 1/2 ngày làm việc.

- Nếu số giờ làm việc lẻ từ 6 giờ trở lên, thì sẽ tính thành 1 ngày làm việc.

Điều này nhằm xác định mức thù lao và số ngày làm việc của luật sư dựa trên thực tế công tác và giờ làm việc của họ trong vụ án tố tụng.

* Về thời gian làm việc của luật sư trong vụ án bao gồm:

- Thời gian gặp người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử: Thời gian này được tính dựa trên thực tế luật sư gặp người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tại các địa điểm như nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam mà cơ quan tiến hành tố tụng cho phép theo lịch trình.

- Thời gian thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa: Thời gian này được xác định dựa trên số ngày thoả thuận về việc thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa giữa cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư, tuỳ theo tính chất phức tạp của từng vụ án.

- Thời gian nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng: Thời gian này được xác định dựa trên bảng chấm công có xác nhận từ nơi luật sư đến nghiên cứu hồ sơ.

- Thời gian tham gia phiên tòa: Thời gian này được xác định theo thời gian diễn ra phiên tòa xét xử. Trong trường hợp phiên tòa bị hoãn không phải do yêu cầu của luật sư và luật sư không được báo trước, cơ quan tiến hành tố tụng phải thanh toán tiền thù lao cho luật sư tương ứng với 1/2 ngày làm việc của luật sư.

- Thời gian hợp lý khác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng để tham gia vào quá trình tố tụng.

Các thời gian trên đều được xác định để đảm bảo luật sư có đủ thời gian và điều kiện để thực hiện công tác tố tụng một cách hiệu quả và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng của mình.

* Mức thù lao trong trường hợp luật sư gặp người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo lịch cho phép tại các địa điểm như nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, hoặc tham gia phiên tòa vào ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ, thì thời gian làm việc của luật sư được tính mức thù lao theo nguyên tắc chi trả tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ. Cụ thể, mức thù lao được áp dụng như sau:

- Mức 150% áp dụng cho giờ làm thêm vào ngày thường: Đây là mức thù lao được tính khi luật sư phải làm việc ngoài giờ hành chính vào các ngày thường. Ví dụ, nếu luật sư phải tham gia phiên tòa hay gặp người bị bắt, điều tra vào buổi tối trong ngày thường, thì mức thù lao sẽ được tính là 150% so với mức lương cơ bản.

- Mức 200% áp dụng cho giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần: Khi luật sư làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần, như ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật, mức thù lao sẽ được tính là 200% so với mức lương cơ bản. Điều này ám chỉ rằng luật sư nhận được mức thù lao cao hơn khi phải làm việc vào các ngày nghỉ.

- Mức 300% áp dụng cho giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ bù: Khi luật sư phải làm việc vào ngày lễ, như Tết Nguyên đán hay Quốc khánh, hoặc vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, mức thù lao sẽ được tính là 300% so với mức lương cơ bản. Đây là mức thù lao cao nhất, nhằm đảm bảo rằng luật sư được đền bù xứng đáng khi làm việc vào các ngày quan trọng như ngày lễ

* Công tác phí khác ngoài thù lao:

- Công tác phí cho luật sư đi công tác: Trong quá trình chuẩn bị và tham gia bào chữa tại phiên tòa, nếu luật sư phải đi công tác, thì luật sư sẽ được thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức. Mức chi phí sẽ áp dụng đối với luật sư không giữ chức vụ lãnh đạo. Thời gian và địa điểm đi công tác của luật sư phải được cơ quan tiến hành tố tụng xác nhận.

- Luật sư không được đòi hỏi thêm khoản tiền, lợi ích khác: Luật sư không được yêu cầu hay đòi hỏi bất kỳ khoản tiền, lợi ích nào khác từ người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hoặc từ thân nhân của họ. Điều này nhằm đảm bảo tính độc lập và không phụ thuộc của luật sư trong quá trình tham gia tố tụng.

- Mức lương cơ sở: Để tính toán thù lao tạm tính cho luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, sẽ áp dụng mức lương cơ sở được quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng/ tháng theo đó mức thì lao sẽ là 596.000 đồng/ giờ. Từ ngày 01/7/2023 sẽ là 720.000 đồng/ giờ.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề thẩm quyền điều tra vụ án hình sự theo Bộ luật tố tụng hình sự của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.