Luật sư tư vấn về chủ đề "vụ án hình sự"

vụ án hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vụ án hình sự.

Thế nào là cố ý phạm tội? Thế nào là vô ý phạm tội?

Thế nào là cố ý phạm tội? Thế nào là vô ý phạm tội?
Thế nào là cố ý phạm tội, cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp nào? Như thế nào là vô ý phạm tội, vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp nào? Phân biệt các dạng lỗi cố ý khi thực hiện hành vi phạm tội.

Phân tích về thẩm quyền của hội đồng giám đốc thẩm vụ án hình sự ?

Phân tích về thẩm quyền của hội đồng giám đốc thẩm vụ án hình sự ?
Bài viết tập trung phân tích và làm sáng tỏ quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thẩm quyền của hội đồng giám đốc thẩm của vụ án hình sự. Theo quy định điều 388 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì hội đồng giám đốc thẩm khi xét xử có quyền ra những quyết định sau:

Những quy định mới nhất về xét xử phúc thẩm vụ án hình sự ?

Những quy định mới nhất về xét xử phúc thẩm vụ án hình sự ?
Bài viết phân tích, giới thiệu và làm sáng tỏ những quy định chung của luật tố tụng hình sự khi tiến hành xét xử phúc phẩm vụ án hình sự, gồm: Thẩm quyền xét xử phúc thẩm, phạm vi xét xử phúc thẩm, vhuẩn bị xét xử phúc thẩm ... và các vấn đề khác liên quan, cụ thể:

Phân tích những quy định chung về xét xử vụ án hình sự ?

Phân tích những quy định chung về xét xử vụ án hình sự ?
Khi xét xử một vụ án hình sự phải tuân thủ tuyệt đối những nguyên tắc được quy định trong bộ luật tố tụng hình sự. Vậy, những nguyên tắc đó là gì ? Bài viết sẽ phân tích và làm sáng tỏ một số nội dung cơ bản và quan trọng như sau:

Phân tích về quyết định không khởi tố vụ án hình sự ?

Phân tích về quyết định không khởi tố vụ án hình sự ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Một vụ án hình sự sẽ không được khởi tố hoặc không bị khởi tố khi nào ạ ? Dựa vào đâu (căn cứ pháp lý) để đưa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo quy định pháp luật nước ta hiện nay ? Cảm ơn! (người hỏi: Nguyễn Thị Hằng, tỉnh Điện Biên).

Căn cứ khởi tố vụ án hình sự là gì ? Phân tích tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố tội phạm ?

Căn cứ khởi tố vụ án hình sự là gì ? Phân tích tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố tội phạm ?
Cơ quan có thẩm quyền chỉ được khởi tố khi đã xác định có dấu hiệu của tội phạm. Như vậy, để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự phải xác định: có sự việc xảy ra; sự việc đó có dấu hiệu của tội phạm. Bài viết phân tích và làm rõ căn cứ pháp lý để khởi tố vụ án hình sự, cụ thể: