1. Trường hợp nào được thay đổi nguyên giá tài sản cố định của cơ quan nhà nước?

Các trường hợp mà nguyên giá của tài sản cố định của cơ quan nhà nước có thể được điều chỉnh, theo quy định của Thông tư 23/2023/TT-BTC, rộng lớn và đa dạng, nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc đánh giá giá trị của các tài sản này.

Đầu tiên, việc thay đổi giá trị của tài sản cố định có thể xảy ra khi cơ quan nhà nước thực hiện kiểm kê và đánh giá lại giá trị của các tài sản này, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình này nhằm mục đích đảm bảo rằng các thông tin về giá trị tài sản cố định là chính xác và đáng tin cậy.

Thứ hai, việc nâng cấp hoặc mở rộng tài sản cố định theo các dự án được phê duyệt cũng là một nguyên nhân để thay đổi nguyên giá của chúng. Điều này thường diễn ra khi cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền quyết định mở rộng hoặc cải thiện hạ tầng, cơ sở vật chất, trong đó việc thay đổi giá trị của tài sản cố định là không thể tránh khỏi.

Thứ ba, việc tháo dỡ hoặc lắp đặt thêm các bộ phận của tài sản cố định cũng có thể dẫn đến việc điều chỉnh giá trị của chúng. Khi các bộ phận này bị tháo dỡ hoặc thay thế, giá trị của tài sản cố định sẽ thay đổi tương ứng, và quá trình này cần được ghi nhận một cách chính xác để đảm bảo tính minh bạch và minh chứng.

Ngoài ra, các tình huống mà tài sản cố định bị mất hoặc hư hỏng do thiên tai, sự cố bất khả kháng, hoặc các yếu tố khác cũng là lý do phổ biến dẫn đến việc thay đổi nguyên giá của chúng. Trong những trường hợp như vậy, việc điều chỉnh giá trị của tài sản cố định là không thể tránh khỏi để phản ánh đúng tình trạng thực tế của chúng.

Cuối cùng, việc điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất cũng có thể dẫn đến thay đổi nguyên giá của tài sản cố định. Điều này thường xảy ra trong các trường hợp được quy định cụ thể theo các điều khoản của pháp luật, và quy trình điều chỉnh giá trị này cũng cần tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

Để thực hiện việc điều chỉnh giá trị của tài sản cố định một cách chính xác và minh bạch, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, và doanh nghiệp cần lập biên bản hoặc văn bản ghi rõ lý do và quy trình thay đổi nguyên giá của tài sản cố định, cũng như xác định lại chỉ tiêu nguyên giá để điều chỉnh sổ sách kế toán và thực hiện kế toán tài sản theo quy định của pháp luật. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật trong quản lý và sử dụng tài sản cố định của cơ quan nhà nước.

 

2. Xác định nguyên giá tài sản cố định trong trường hợp thay đổi nguyên giá tài sản cố định

Trong quá trình quản lý tài sản cố định, việc xác định nguyên giá của chúng đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện đúng và minh bạch về giá trị tài sản của tổ chức, doanh nghiệp. Điều này đặc biệt trở nên phức tạp khi có sự thay đổi trong giá trị của tài sản cố định do các yếu tố như kiểm kê, nâng cấp, mở rộng, tháo dỡ, lắp đặt thêm hoặc những thiên tai, sự cố bất khả kháng.

Theo quy định của Điều 10 trong Thông tư 23/2023/TT-BTC, việc xác định lại nguyên giá tài sản cố định trong các trường hợp thay đổi giá trị được thực hiện như sau: Kiểm kê tài sản cố định: Trong trường hợp kiểm kê và đánh giá lại giá trị tài sản cố định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nguyên giá của tài sản cố định sẽ được xác định lại theo hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền về kiểm kê và đánh giá tài sản. Nâng cấp, mở rộng tài sản cố định: Trong trường hợp thực hiện nâng cấp, mở rộng tài sản theo dự án được phê duyệt, nguyên giá của tài sản cố định sẽ bao gồm nguyên giá đang hạch toán cộng với phần giá trị tăng thêm do nâng cấp, mở rộng, được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng. Tháo dỡ tài sản cố định: Trong trường hợp tháo dỡ tài sản cố định, nguyên giá của tài sản sẽ bao gồm nguyên giá đang hạch toán trừ đi phần giá trị của bộ phận bị tháo dỡ, cộng thêm các chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc tháo dỡ.

Lắp đặt thêm tài sản cố định: Trong trường hợp lắp đặt thêm tài sản, nguyên giá của tài sản sẽ bao gồm nguyên giá đang hạch toán cộng thêm phần giá trị tăng thêm do việc lắp đặt. Thiên tai, sự cố bất khả kháng: Trong trường hợp tài sản bị mất hoặc hư hỏng do thiên tai, sự cố bất khả kháng, nguyên giá sẽ được xác định lại dựa trên đánh giá của cơ quan thẩm định giá. Điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất: Trong trường hợp này, nguyên giá tài sản sẽ bao gồm giá trị quyền sử dụng đất sau khi điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Việc áp dụng các quy định này từ Thông tư 23/2023/TT-BTC sẽ giúp tăng tính minh bạch, công bằng và chính xác trong việc xác định nguyên giá tài sản cố định, từ đó hỗ trợ quản lý tài chính và quyết định đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp một cách hiệu quả và bền vững.

 

3. Quy định phạm vi tài sản cố định tính hao mòn, khấu hao

Phạm vi hao mòn và khấu hao của tài sản cố định là một phần quan trọng trong quản lý tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan và đơn vị công lập. Việc áp dụng chính sách hao mòn và khấu hao phù hợp giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong sử dụng các nguồn lực tài chính. Dưới đây là những điểm chính cần được lưu ý:

Tính hao mòn và khấu hao của tài sản cố định: Tất cả các tài sản cố định hiện có tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cũng như những tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý, không phụ thuộc vào thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đều phải được tính hao mòn, trừ những trường hợp được quy định cụ thể tại điều khoản 2, 3 và 4.

Hao mòn và khấu hao tại đơn vị sự nghiệp công lập: Tài sản cố định tại các đơn vị sự nghiệp công lập cần phải được trích khấu hao, bao gồm: a) Tài sản cố định tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư của đơn vị. b) Tài sản cố định thuộc đối tượng phải tính đủ khấu hao vào giá dịch vụ theo quy định của pháp luật. c) Tài sản cố định không thuộc phạm vi trên, được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không tạo thành pháp nhân mới theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp không tính hao mòn, khấu hao: Không áp dụng hao mòn, khấu hao đối với: a) Tài sản cố định là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. b) Các tài sản cố định đặc thù được quy định cụ thể. c) Tài sản cố định đã tính đủ hao mòn hoặc khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng được. d) Các tài sản cố định chưa tính hao mòn hoặc khấu hao hết giá trị nhưng đã hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được.

Thương hiệu trong hoạt động liên doanh, liên kết: Đối với tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng trong hoạt động liên doanh, liên kết, giá trị của thương hiệu này được phân bổ vào chi phí hàng năm theo quy định của pháp luật.

Qua đó, việc quản lý hao mòn và khấu hao của tài sản cố định không chỉ giúp tăng tính minh bạch, minh giải và công bằng trong quản lý tài chính mà còn đảm bảo sự hiệu quả trong sử dụng nguồn lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Xem thêm >>> Doanh nghiệp có những loại tài sản cố định nào ? Hướng dẫn xác định nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp

Nếu quý khách gặp bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào liên quan đến nội dung của bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ giải quyết một cách nhanh chóng và tốt nhất. Để được tư vấn và giải đáp, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Hãy tin tưởng và liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ quý khách trên mọi khía cạnh pháp lý và đảm bảo quý khách nhận được sự giúp đỡ tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề của mình.