1. Những trường hợp nhà đầu tư được giảm tiền bảo đảm 25%

Căn cứ dựa theo quy định bởi Điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 31/2021/N Đ-CP có quy định cụ thể về những trường hợp mà nhà đầu tư được giảm tiền bảo đảm 25% cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư: Theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, các ngành, nghề ưu đãi đầu tư bao gồm những lĩnh vực như công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, năng lượng sạch, và các ngành nghề khác được nhà nước khuyến khích phát triển. Những dự án thuộc các lĩnh vực này sẽ được xem xét để hưởng mức giảm tiền bảo đảm 25%, nhằm khuyến khích nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động trong các ngành nghề mang tính chiến lược và có lợi ích lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: Theo quy định tại Phụ lục III của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được liệt kê rõ ràng, bao gồm các khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, và các địa bàn khác có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Những dự án đầu tư triển khai tại các địa bàn này sẽ được giảm tiền bảo đảm 25% nhằm khuyến khích đầu tư vào các khu vực khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, cải thiện đời sống nhân dân và giảm bớt sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền trong cả nước.

Việc giảm tiền bảo đảm 25% cho các dự án đầu tư thuộc hai nhóm này là một trong những biện pháp quan trọng mà Nhà nước thực hiện nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực và khu vực cần khuyến khích, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Điều này không chỉ giúp tăng cường nguồn lực đầu tư mà còn góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện của quốc gia

 

2. Những trường hợp nhà đầu tư được giảm tiền bảo đảm 50%

Căn cứ dựa theo quy định bởi điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP có quy định về những trường hợp mà nhà đầu tư được giảm tiền bảo đảm 50%. Cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư: Theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, các ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư bao gồm những lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chẳng hạn như công nghệ cao, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ mới, bảo vệ môi trường, và các ngành nghề khác có giá trị gia tăng cao và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Việc giảm 50% tiền bảo đảm đối với các dự án thuộc ngành, nghề này nhằm khuyến khích các nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực mang tính tiên phong, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững và hiện đại hóa nền kinh tế.

- Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Theo quy định tại Phụ lục III của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thường là những vùng miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nơi có cơ sở hạ tầng kém phát triển, mức sống của người dân thấp và các điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Việc giảm 50% tiền bảo đảm đối với các dự án đầu tư tại các địa bàn này nhằm khuyến khích đầu tư vào các khu vực đang rất cần sự hỗ trợ để phát triển, giúp cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân, và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

- Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: Đây là các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định và được thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục III. Những dự án này không chỉ thuộc các ngành, nghề được nhà nước khuyến khích mà còn được triển khai tại các khu vực cần hỗ trợ phát triển. Việc giảm 50% tiền bảo đảm trong trường hợp này nhằm thúc đẩy sự kết hợp giữa việc đầu tư vào các ngành nghề tiên tiến với việc phát triển các vùng kinh tế khó khăn, tạo ra sự lan tỏa và tác động tích cực đến cả ngành nghề và địa phương.

Việc giảm tiền bảo đảm 50% cho các dự án đầu tư thuộc ba nhóm này là một trong những biện pháp chính sách hiệu quả nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực và địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước. Chính sách này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư mà còn góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, cải thiện điều kiện sống của người dân và giảm bớt sự chênh lệch phát triển giữa các khu vực trong cả nước

 

3. Giải thích lý do cho việc giảm tiền bảo đảm thực hiện dự án:

Việc giảm tiền bảo đảm thực hiện dự án là một trong những việc làm đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho hoạt động đầu tư phát triển kinh tế của một quốc gia. Cụ thể như sau:

- Khuyến khích nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư có lợi ích cho quốc gia, cộng đồng: Một trong những lý do chính cho việc giảm tiền bảo đảm là để khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện những dự án mang lại lợi ích lớn cho quốc gia và cộng đồng. Các dự án này thường thuộc các ngành, nghề đặc biệt ưu đãi hoặc được triển khai tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Việc giảm tiền bảo đảm tạo ra một động lực tài chính hấp dẫn, giúp thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực và địa bàn mà Nhà nước muốn phát triển, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững và toàn diện.

- Giảm gánh nặng tài chính cho nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư: Việc giảm tiền bảo đảm cũng nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho các nhà đầu tư, đặc biệt là trong giai đoạn đầu triển khai dự án. Đầu tư vào các dự án lớn thường đòi hỏi một lượng vốn lớn, và yêu cầu tiền bảo đảm cao có thể là một rào cản đáng kể. Bằng cách giảm tiền bảo đảm, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, giúp họ dễ dàng tiếp cận và triển khai các dự án. Điều này không chỉ thu hút thêm nguồn vốn đầu tư vào nền kinh tế mà còn góp phần đa dạng hóa các loại hình đầu tư, tăng cường cạnh tranh và đổi mới sáng tạo.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội: Việc giảm tiền bảo đảm có thể giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Khi nhà đầu tư không phải dành quá nhiều nguồn lực để đáp ứng yêu cầu tiền bảo đảm, họ có thể sử dụng vốn đó một cách hiệu quả hơn trong việc triển khai các hạng mục của dự án. Điều này dẫn đến việc các dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng được đảm bảo, và mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn. Các dự án thành công sẽ tạo ra việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, cải thiện cơ sở hạ tầng, và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Việc giảm tiền bảo đảm thực hiện dự án là một chính sách chiến lược của Nhà nước nhằm thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực và khu vực ưu tiên. Chính sách này không chỉ tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, giảm bớt gánh nặng tài chính cho các nhà đầu tư mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững và toàn diện. Đây là một bước đi quan trọng để đảm bảo rằng các dự án đầu tư không chỉ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của quốc gia và cộng đồng.

 

Nếu các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể

Tham khảo thêm bài viết sau đây:  Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng chuẩn nhất