1. Các trường hợp thu hồi thẻ thẩm định viên về giá từ 01/7/2024

Quy định về thu hồi thẻ thẩm định viên về giá theo Thông tư 34/2024/TT-BTC. Sau đây là tóm tắt các trường hợp thẻ thẩm định viên về giá bị thu hồi theo Điều 22 Thông tư 34/2024/TT-BTC:

- Giả mạo hoặc gian lận:

+ Giả mạo bằng cấp, chứng chỉ: Sử dụng bằng cấp, chứng chỉ giả hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp để dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá.

+ Giả mạo giấy tờ: Sử dụng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Căn cước, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tương đương giả để dự thi hoặc thực hiện các hoạt động thẩm định giá.

- Nhờ người khác thi hộ: Thuê người khác thi thay cho mình trong kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá.

- Quy trình thu hồi thẻ:

+ Việc thu hồi thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính hoặc đơn vị theo phân cấp của Bộ Tài chính quyết định.

+ Mẫu quyết định thu hồi thẻ được quy định tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư 34/2024/TT-BTC.

- Lưu ý:

+ Thông tư 34/2024/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024.

+ Ngoài các trường hợp nêu trên, thẻ thẩm định viên về giá còn có thể bị thu hồi trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

2. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc quản lý, giám sát hoạt động thẩm định giá

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 34/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá, Cục Quản lý giá hoặc đơn vị được Bộ Tài chính giao có những nhiệm vụ, quyền hạn chính sau:

- Về tổ chức thi:

+ Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Cục Quản lý giá hoặc đơn vị được giao có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh theo đúng quy định.

+ Rà soát hồ sơ: Rà soát hồ sơ đăng ký dự thi để đảm bảo các thí sinh đáp ứng đầy đủ điều kiện dự thi theo quy định.

+ Thông báo danh sách thí sinh: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

+ Lập kế hoạch tổ chức thi: Lập kế hoạch tổ chức thi và báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt.

+ Tổ chức thi: Tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, công bằng, khách quan.

+ Chấm điểm, xét duyệt kết quả thi: Chấm điểm bài thi, xét duyệt kết quả thi theo đúng quy định.

- Về cấp thẻ:

+ Cấp thẻ thẩm định viên về giá: Cấp thẻ thẩm định viên về giá cho các thí sinh đạt kết quả thi theo quy định.

+ Quản lý danh sách người có thẻ: Quản lý danh sách người có thẻ thẩm định viên về giá, cập nhật thông tin kịp thời.

- Về quản lý:

+ Quản lý việc hành nghề thẩm định giá: Quản lý việc hành nghề thẩm định giá của các cá nhân, tổ chức có thẻ thẩm định viên về giá.

+ Kiểm tra, thanh tra: Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá.

+ Xử lý vi phạm: Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá.

- Về thu hồi thẻ:

+ Thu hồi thẻ trong các trường hợp theo quy định: Thu hồi thẻ thẩm định viên về giá trong các trường hợp theo quy định tại Điều 22 Thông tư 34/2024/TT-BTC.

+ Thông báo thu hồi thẻ: Thông báo việc thu hồi thẻ thẩm định viên về giá cho cá nhân, tổ chức bị thu hồi thẻ.

Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên, Cục Quản lý giá hoặc đơn vị được giao còn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ Tài chính giao.

 

3. Tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm minh các quy định về thu hồi thẻ thẩm định viên về giá

Việc thực hiện nghiêm minh các quy định về thu hồi thẻ thẩm định viên về giá có tầm quan trọng to lớn đối với hoạt động thẩm định giá và nền kinh tế nói chung. Các lý do chính bao gồm:

- Đảm bảo tính công bằng, khách quan của hoạt động thẩm định giá:

+ Việc thu hồi thẻ đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về thẩm định giá sẽ giúp loại bỏ những "con sâu" ra khỏi đội ngũ thẩm định viên, góp phần đảm bảo tính công bằng, khách quan cho hoạt động thẩm định giá.

+ Các báo cáo thẩm định giá do những thẩm định viên có năng lực và đạo đức thực hiện sẽ mang tính chính xác, tin cậy cao hơn, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của các bên liên quan.

- Bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng:

+ Hoạt động thẩm định giá đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

+ Việc thu hồi thẻ đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ giúp hạn chế việc người tiêu dùng bị thiệt hại do những báo cáo thẩm định giá không chính xác, thiếu trung thực.

- Góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường:

+ Hoạt động thẩm định giá minh bạch, hiệu quả sẽ góp phần tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường.

+ Việc thu hồi thẻ đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động theo đúng pháp luật.

- Nâng cao uy tín của nghề thẩm định giá:

+ Việc thực hiện nghiêm minh các quy định về thu hồi thẻ sẽ góp phần nâng cao uy tín của nghề thẩm định giá, thu hút những người có năng lực và đạo đức tham gia vào nghề.

+ Một đội ngũ thẩm định viên có trình độ chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của xã hội.

- Đảm bảo thực thi pháp luật:

+ Việc thu hồi thẻ là một biện pháp chế tài nhằm xử lý những vi phạm đối với hoạt động thẩm định giá.

+ Việc thực hiện nghiêm minh các quy định về thu hồi thẻ sẽ góp phần đảm bảo thực thi pháp luật về thẩm định giá, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh.

- Thúc đẩy minh bạch trong hoạt động thẩm định giá:

+ Việc thu hồi thẻ đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ giúp hạn chế việc thao túng giá cả, gian lận trong hoạt động thẩm định giá.

+ Điều này góp phần tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, lành mạnh, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước:

+ Việc thu hồi thẻ là một biện pháp quản lý nhà nước hiệu quả đối với hoạt động thẩm định giá.

+ Việc thực hiện nghiêm minh các quy định về thu hồi thẻ sẽ giúp các cơ quan chức năng quản lý tốt hơn hoạt động thẩm định giá, hạn chế tối đa những vi phạm.

- Góp phần bảo vệ môi trường:

+ Hoạt động thẩm định giá đóng vai trò quan trọng trong việc định giá tài sản, góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

+ Việc thu hồi thẻ đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ giúp hạn chế việc định giá tài sản sai lệch, lãng phí tài nguyên thiên nhiên.

- Nâng cao hình ảnh quốc gia:

+ Hoạt động thẩm định giá chuyên nghiệp, minh bạch sẽ góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

+ Việc thực hiện nghiêm minh các quy định về thu hồi thẻ sẽ thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài.

Nhìn chung, việc thực hiện nghiêm minh các quy định về thu hồi thẻ thẩm định viên về giá có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng, khách quan của hoạt động thẩm định giá, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường, nâng cao uy tín của nghề thẩm định giá và thực thi pháp luật. Do đó, cần có sự chung tay góp sức của các cơ quan chức năng, các tổ chức nghề nghiệp và các cá nhân, tổ chức có liên quan để thực hiện tốt công tác này.

Việc thực hiện nghiêm minh các quy định về thu hồi thẻ thẩm định viên về giá là vô cùng quan trọng đối với hoạt động thẩm định giá và nền kinh tế nói chung. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác này.

Ngoài ra, cần nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức về tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm minh các quy định về thu hồi thẻ, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ thẩm định viên.

 

Ngoài ra, có thể tham khảo: Để trở thành thẩm định viên về giá cần đáp ứng tiêu chuẩn gì? Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.