1. Quy định về trường mầm non là tổ chức như thế nào?

Trong bối cảnh hệ thống giáo dục của một quốc gia phản ánh sự phát triển và sắp xếp chặt chẽ, trường mầm non đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chuẩn bị cho sự hình thành và phát triển ban đầu của trẻ em. Để hiểu rõ hơn về cách tổ chức của các cơ sở giáo dục này, chúng ta có thể tham khảo Điều lệ được ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT, một tài liệu quan trọng nhằm điều chỉnh hoạt động của trường mầm non. Theo Điều 2 của Điều lệ này, trường mầm non được xác định là một phần của hệ thống giáo dục quốc dân, không chỉ đơn thuần là một nơi dạy và học, mà còn là một tổ chức có tư cách pháp nhân, tức là có thể tồn tại và hoạt động độc lập với sự hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước. Việc có tài khoản và con dấu riêng cũng là điều kiện cần thiết để thể hiện tính chất độc lập và tự chủ của trường mầm non trong quá trình hoạt động.

Còn theo Điều 4 của Điều lệ này, các hình thức tổ chức của trường mầm non được phân loại rõ ràng và cụ thể. Đầu tiên là trường mầm non công lập, mà là những cơ sở được chính phủ đầu tư và quản lý, đảm bảo điều kiện hoạt động và được chính phủ đại diện trong tất cả các vấn đề liên quan. Điều này đồng nghĩa với việc trường mầm non công lập được xem xét và kiểm soát chặt chẽ hơn trong quá trình hoạt động của mình.

Tiếp theo là trường mầm non dân lập, một loại hình mà sự tự chủ và tự quản lý của cộng đồng dân cư được đề cao. Những trường này được xây dựng và quản lý bởi tổ chức và cá nhân tại cấp địa phương, bảo đảm điều kiện hoạt động nhưng không phụ thuộc trực tiếp vào nguồn tài trợ từ chính phủ. Sự đa dạng và linh hoạt trong việc quản lý và vận hành của trường mầm non dân lập có thể tạo ra những sáng kiến và phương pháp giáo dục đặc sắc phản ánh nhu cầu cụ thể của cộng đồng địa phương.

Cuối cùng là trường mầm non tư thục, một loại hình tổ chức được quản lý và vận hành bởi các nhà đầu tư, bất kể là trong nước hay nước ngoài, với mục tiêu tạo ra một môi trường giáo dục chất lượng và hiện đại. Trong khi nhà nước chỉ đóng vai trò điều chỉnh và giám sát hoạt động của trường mầm non tư thục, các nhà đầu tư có thể tự do phát triển các chương trình và hoạt động giáo dục theo quan điểm và phương pháp của mình.

 

2. Quy định về việc trường mầm non thực hiện nhiệm vụ quyền hạn  

Trong bối cảnh của hệ thống giáo dục mầm non, trường mầm non đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi. Để thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả và đáp ứng đầy đủ trách nhiệm xã hội, các trường mầm non phải tuân thủ và thực hiện đúng các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ trường mầm non và Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của trường mầm non là xây dựng phương hướng và chiến lược phát triển nhà trường. Việc này phải căn cứ vào các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của địa phương. Mục tiêu là để đảm bảo nhà trường phát triển vững mạnh, điều này đồng nghĩa với việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Ngoài ra, trường mầm non cũng có trách nhiệm tổ chức và thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này bao gồm việc cung cấp môi trường giáo dục thích hợp và các hoạt động phát triển cho trẻ, nhằm khuyến khích sự phát triển toàn diện về mặt vật lý, trí tuệ, xã hội và tình cảm cho trẻ.

Việc quản lý nhân sự cũng là một phần quan trọng trong hoạt động của trường mầm non. Nhà trường phải chủ động trong việc đề xuất nhu cầu, tham gia tuyển dụng và quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em diễn ra một cách hiệu quả và có chất lượng. Một khía cạnh không kém phần quan trọng là việc thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục. Điều này bao gồm việc công bố công khai các mục tiêu, chương trình và kế hoạch giáo dục, cũng như kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Những thông tin này phải được công bố rộng rãi để tạo điều kiện cho các bên liên quan có thể đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục được cải thiện liên tục.

Đồng thời, trường mầm non cũng phải thực hiện các hoạt động hướng tới việc huy động trẻ em đến trường và quản lý trẻ em một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật và thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Đồng thời, trường cũng phải hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục.

Một phần không thể thiếu trong hoạt động của trường mầm non là việc quản lý và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và tiết kiệm. Điều này bao gồm việc xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa và hiện đại hóa, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình giáo dục và phát triển của trẻ. Để đảm bảo một môi trường giáo dục mầm non hoạt động hiệu quả, nhà trường cần tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền, gia đình và các cá nhân liên quan. Việc này giúp tạo ra một sự hỗ trợ và sự đồng thuận trong việc thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cuối cùng, trường mầm non cần thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng nhà trường hoạt động trong ranh giới pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cả trẻ em và cộng đồng.

 

3. Trường mầm non có quy định chức danh phó hiệu trưởng hay không?

Phó hiệu trưởng trong một trường mầm non phải tuân thủ một loạt các tiêu chuẩn và quy định nhất định. Những tiêu chuẩn này được quy định rõ trong Điều lệ của trường mầm non, được ban hành cùng với Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT. Chức danh của phó hiệu trưởng không chỉ là một vị trí quản lý mà còn mang trách nhiệm quan trọng trước hiệu trưởng và trước pháp luật đối với nhiệm vụ được giao. Để được bổ nhiệm vào vị trí này, ứng viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cụ thể được quy định. Trong quy định này, người đảm nhận vị trí phó hiệu trưởng phải có đủ trình độ, kinh nghiệm và năng lực phù hợp với công việc. Điều này đảm bảo rằng họ có khả năng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách hiệu quả.

Cụ thể, việc bổ nhiệm phó hiệu trưởng phụ thuộc vào loại hình của trường. Trong trường hợp trường mầm non là trường công lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ có thẩm quyền bổ nhiệm phó hiệu trưởng. Trong khi đó, đối với các trường mầm non dân lập hoặc tư thục, chức vụ này được công nhận bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nhiệm kỳ của phó hiệu trưởng là 05 năm và sau mỗi năm học, họ sẽ được đánh giá bởi viên chức và người lao động trong trường. Nhiệm vụ và quyền hạn của phó hiệu trưởng cũng được quy định cụ thể. Đầu tiên, họ phải chịu trách nhiệm điều hành các công việc được phân công bởi hiệu trưởng và tuân thủ quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý. Họ cũng tham gia điều hành hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền bởi hiệu trưởng.

Ngoài ra, phó hiệu trưởng cũng phải tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn hoặc tổ văn phòng, đồng thời trực tiếp tham gia vào các hoạt động giáo dục ít nhất 04 giờ mỗi tuần. Họ cũng được khuyến khích tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lý, và được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi như các nhà giáo khác. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của phó hiệu trưởng là thực hiện xã hội hóa giáo dục và phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng. Điều này đòi hỏi họ phải có sự linh hoạt và sáng tạo trong việc xây dựng các chương trình và hoạt động giáo dục, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các cộng đồng có thể tham gia vào quá trình giáo dục của trường.

Xem thêm >>> Điều kiện để được công nhận, bổ nhiệm Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng trường mầm non?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn