Tôi rất mong có thể kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp. Họ có thể tham gia các tour du lịch giúp tăng thu nhập cho người dân. Hoặc hỗ trợ vật chất và kiến thức để tạo điều kiện phát triển cho người dân địa phương như đóng góp sách vở, đồ dùng học tập, cải tạo nhà cửa. Để xác định những doanh nghiệp phù hợp với dự án, tôi muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện trách nhiệm xã hội. Những doanh nghiệp mà tôi muốn tiếp cận trong tương lai gần là những doanh nghiệp hoạt động ở Hà Nội hoặc ít nhất là có văn phòng ở Hà Nội. Mong có thể nhận được sự định hướng của Luật sư, cho biết nên tìm hiểu những văn bản nào?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: P.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn các văn bản pháp luật liên quan hoạt động xã hội của doanh nghiệp ? 

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi số:19006162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội 

Nội dung phân tích:

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được thể hiện một cách cụ thể trên các yếu tố, các mặt, như: Bảo vệ môi trường; Đóng góp cho cộng đồng xã hội; Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp; Bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng; Quan hệ tốt với người lao động; và Đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp. Hoạt động xã hội của các doanh nghiệp ở đây là không chỉ là thực hiện các hoạt động xã hội như bạn trình bày mà hoạt động đó chỉ nằm trong phần đóng góp cho cộng đồng xã hội của doanh nghiệp. Trong luật doanh nghiệp 2014 không có bất cứ quy định gì về việc doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện trách nhiệm xã hội như bạn nói, mà đó là sự tự nguyện của bản thân mỗi doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp chỉ quy định về doanh nghiệp xã hội. Doanh nghiệp xã hội được hiểu một cách chung nhất là những doanh nghiệp hoạt động không vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Nó được thành lập với mục tiêu là để giải quyết một vấn đề xã hội nào đó mà doanh nghiệp đó theo đuổi, phần lớn lợi nhuận thu được dùng để phục vụ mục tiêu xã hội và môi trường.

Điều 10 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội như sau:

1. Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;

b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

2. Ngoài các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật này, doanh nghiệp xã hội có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Duy trì mục tiêu và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này trong suốt quá trình hoạt động; trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động muốn chuyển thành doanh nghiệp xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường, không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật;

b) Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật;

c) Được huy động và nhận tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động của doanh nghiệp;

d) Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký;

đ) Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

3. Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy hoạt động xã hội như bạn nói là không bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp (doanh nghiệp xã hội thực hiện hoạt động xã hội theo như đã đăng ký) và không có quy định nào điều chỉnh vấn đề này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Emailhoặc tổng đài tư vấn trực tuyến: 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP.