Không những thế thành viên này còn chơi hụi ma ( kêu chơi dùm người khác nhưng không có ). Mẹ cháu có ghi sổ sách đàng hoàng nhưng không có chữ kí của thành viên đó. Mặt khác mẹ cháu có thể kêu những thành viên khác trong dây hụi đó làm chứng. Như vậy có thể hợp lý và được toà án giải quyết hay không?

Cháu xin cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê

 

Luật sư tư vấn Luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn!

 

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Với thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý: 

Nghị định số 144/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Về họ, hụi, biêu, phường

Bộ luật dân sự 2005

Luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 của Quốc hội

Nội dung tư vấn:

Như bạn đã cung cấp thì trong dây hụi của mẹ bạn có thành viên sau khi được lấy hụi xong thì bỏ trốn, không thực hiện nghĩa vụ đóng hụi ở những kỳ mở hụi tiếp theo. mặt khác thành viên này còn chơi hụi "ma". Như vậy, đây là tranh chấp và vấn đề phát sinh từ hụi. Vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo thủ tục tố tụng dân sự.

Điều 31. Giải quyết tranh chấp

"Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hoà giải hoặc theo yêu cầu của một hoặc nhiều người tham gia họ, tranh chấp đó được giải quyết tại Toà án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự".

Thực chất, "Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên" (khoản 1 Điều 479 Bộ luật dân sự 2005). Đây là một hợp đồng cho vay tài sản. Khi xảy ra tranh chấp thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (khoản 3, Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự). Cụ thể, tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Thủ tục khởi kiện như sau:

- Mẹ bạn sẽ làm đơn khởi kiện kèm theo những tài liệu chứng cứ. Tài liệu ở đây là sổ sách ghi chép các kỳ mở hụi để chứng minh cho Tòa án việc khởi kiện của mẹ bạn là có ăn cứ hợp pháp.

- Nội dung đơn khởi kiện tuân theo quy định tại Điều 164 Bộ luật tố tụng dân sự.

Điều 164. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện
"1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.
2. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:
a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
b) Tên Toà án nhận đơn khởi kiện;
c) Tên, địa chỉ của người khởi kiện;
d) Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;
đ) Tên, địa chỉ của người bị kiện;
e) Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;
g) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;
i) Tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;
k) Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án;
l) Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn"

- Nếu Tòa án thông báo về việc nộp tạm ứng án phí thì mẹ bạn cần nộp tạm ứng án phí.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Ý kiến tư vấn dựa trên những quy định  của pháp luật và  thông tin mà quý khách hàng cung cấp.Mục đích đưa ra sự tư vấn là để cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật dân sự.