1. Tư vấn nghỉ hưu trước tuổi theo quy định ?

​Chào Luật sư, xin hỏi: Tôi sinh tháng 11/1966 đã đóng bảo hiểm xã hội được 23 năm. Xin hỏi luật sư đến tháng 11/2017 tôi có về hưu trước tuổi được không?
Xin cảm ơn!

Tư vấn nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2018 ?

Luật sư tư vấn luật lao động về chế độ hưu trí , gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì bạn sinh 11/1966, đã đóng BHXH được 23 năm và đến tháng 11/2017 bạn muốn về hưu. Thông thường, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành cũng có quy định cho người lao động được quyền nghỉ hưu sớm với điều kiện nhất định. Cụ thể để được hưởng chế độ hưu trí bạn phải thuộc một trong các trường hợp tại Khoản 2 Điều 54 hoặc Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội :

"Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt; điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này."

"Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành."

Do bạn chưa cung cấp đầy đủ thông tin nên chúng tôi chưa thể tư vấn cụ thể cho bạn được. Bạn có thể đối chiếu với quy định nêu trên để xác định mình có thuộc trường hợp được nghỉ hưu sớm hay không. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý là từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 khi người lao động nghỉ hưu sớm khi bị suy giảm khả năng lao động thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định bị trừ tỷ lệ là 2%.

2. Nghỉ hưu trước hay sau năm 2018 thì có lợi ?

Thưa luật sư, Tôi là nữ, 54 tuổi, sinh tháng 8.1963, thiếu 1 tuổi nữa mới đủ để về hưu. Tôi làm Công nhân bình thường cho doanh nghiệp nhà nước từ 1983 đến 1994 thì sang Cty liên doanh của nước ngoài & làm liên tục từ đó đến nay. Công việc hành chính, không trực tiếp sản xuất. Nếu đến tháng 8 năm 2018 tôi về hưu thì lương hưu của tôi sẽ được tính theo chế độ mới với cách tính cụ thể như thế nào ? Có ý kiến cho rằng tôi lên nghỉ sớm từ 2017 để tránh thiệt thòi khi nghỉ vào năm 2018, có nên không ? Vì mức đóng bảo hiểm của tôi hiện tại có cao hơn trước đây nên tôi muốn kéo dài thời gian làm việc thêm 12 tháng nữa để chia tỷ lệ lương hưu được nhiều hơn.

Xin văn phòng Luật sư Minh Khuê chỉ giúp cho tôi biết. Trân trọng cảm ơn !

-Nguyễn Lệ Thu

Nghỉ hưu trước hay sau năm 2018 thì có lợi?

Luật sư tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến, gọi ngay số: 1900.6162

Trả lời:

Luật Minh Khuê tư vấn về những vướng mắc liên quan đến lương hưu, cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ hưu trước tuổi,... theo quy định hiện hành: Với thông tin bạn cung cấp làm công nhân bình thường thì điều kiện về độ tuổi được hưởng lương hưu quy định tại điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

Nếu như đến tháng 8 năm 2018 bạn nghỉ hưu thì mức lương hưu bạn được hưởng được tính như sau:

Khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức lương hưu được hưởng như sau:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%”.

Nếu bạn đóng đầy đủ BHXH kể từ ngày đi làm tức là tính đến tháng 8 năm 2018 thì bạn sẽ có 35 năm đóng BHXH.

15 năm đầu đóng BHXH = 45 %

20 năm sau đóng đầy đủ BHXH = 40 %
Tổng bạn sẽ nhận được là 45 + 40 = 85% mức lương bình quân. (Nhưng bạn chỉ được hưởng 75% vì mức tối đa không quá 75% theo quy định của pháp luật).

Nếu bạn nghỉ hưu vào năm 2017, tức là bạn nghỉ hưu trước tuổi

Về vấn đề nghỉ hưu khi chưa đến độ tuổi quy định, Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành."

Theo đó, nếu như bạn muốn nghỉ hưu trước tuổi thì phải đảm bảo điều kiện trên. Trong trường hợp của bạn, hiện nay bạn chưa thể nghỉ hưởng lương hưu, bạn có thể chờ đến khi đủ tuổi hoặc chứng minh mức suy giảm khả năng lao động thì mới có thể nghỉ việc hưởng lương hưu.

Nếu bạn đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi thì mức lương hưu bạn sẽ nhận được là :

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.....................
15 năm đầu = 45 %
19 năm tiếp = 57 %
trừ đi 3% do nghỉ trước tuổi 1 năm
tổng = 45 + 57 - 3 = 99% ( nhưng bạn chỉ được hưởng 75% vì mức tối đa không quá 75% theo quy định của pháp luật ).

Như vậy nếu bạn nghỉ hưu v ào năm 2017 hay 2018 thì bạn cũng sẽ nhận được 75% bình quân mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Chế độ lương hưu khi xin về sớm với lý do sức khỏe ?

Thưa luật sư! Tôi có một vấn đề như sau mong luật minhkhue tư vấn giúp: Cô tôi sinh năm 1972. Năm nay 45t Công tác tại nhà máy may doanh nghiệp nhà nước Làm việc 21 năm và đóng bảo hiểm đủ 21 năm Nay vì lí do sức khoẻ nên muốn xin về hưu sớm. Vậy 45t mà xin về hưu là được ko. Bao nhiêu tuổi thì được khám sức khoẻ để có thể xin về hưu Trường hợp cô tôi có được hưởng chế độ về hưu theo quy định không ? Có bị cắt trừ khoản nào không ? Được hưởng chế độ trả 1 lần không ? . Tôi có nghe là bị sức khoẻ 61% và 81% thì mới giải quyết có đúng không ạ ?

Xin cảm ơn luật sư

-Tuyền Trần Kim

Trả lời:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

Như vậy, cô bạn chưa đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo quy định

Về vấn đề nghỉ hưu khi chưa đến độ tuổi quy định, Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành."

Theo đó, nếu như cô bạn muốn nghỉ hưu trước tuổi thì phải đảm bảo điều kiện trên. Trong trường hợp của cô bạn, hiện nay cô bạn chưa thể nghỉ hưởng lương hưu,cô bạn có thể chờ đến khi đủ tuổi hoặc chứng minh mức suy giảm khả năng lao động thì mới có thể nghỉ việc hưởng lương hưu.Nếu như cô bạn chứng minh được mức bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và được nghỉ hưu sớm thì mức lương hưu cô bạn sẽ được hưởng tính như sau:

Điều 56 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.....................

15 năm đầu đóng BHXH = 45 %

6 năm tiếp = 18 %

trừ đi 10 năm nghỉ trước tuổi là = 30 %

tổng sẽ = 45 + 18 - 30 = 33% mức lương bình quân của cô bạn.

4. Nghỉ hưu trước tuổi phải đáp ứng điều kiện nào để được hưởng lương hưu ?

Thưa luật sư! Tôi tên Nguyễn văn Tế là giáo viên 1 Trường dạy nghề Công lập, sinh ngày 01/01/1958. Tôi đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 4/2018 thì tròn 20 năm, nay tôi muốn xin nghỉ hưu sớm 1 chút để được hưởng lương hưu theo luật cũ.

Vậy theo luật thì tôi phải xin nghỉ hưu trước 6 tháng hay 1 tháng cũng được và tôi có phải đóng bù số tháng còn thiếu như thế nào để được hưởng lương hưu ?

Xin luật sư tư vấn cho tôi, xin chân thành cám ơn.

-Tế Nguyễn Văn

Trả lời:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

Như vậy, bạn chưa đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo quy định

Về vấn đề nghỉ hưu khi chưa đến độ tuổi quy định, Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành."

Theo đó, nếu như bạn muốn nghỉ hưu trước tuổi thì phải đảm bảo điều kiện trên. Trong trường hợp của bạn, hiện nay bạn chưa thể nghỉ hưởng lương hưu,bạn có thể chờ đến khi đủ tuổi hoặc chứng minh mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì mới có thể nghỉ việc hưởng lương hưu trước tuổi.Ngoài ra bạn phải đóng đủ 20 năm bảo hiểm thì mới thuộc trường hợp để hưởng lương hưu theo quy định pháp luật nên bạn không được hưởng lương hưu nếu không có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

5. Cách tính tiền lương nghỉ hưu trước tuổi vì mất sức lao động ?

Thưa luật sư!Tôi đã đống bảo hiểm được 28 năm và hiện tôi đang 49 tuổi. Nếu muốn xin nghỉ hưu trước tuổi vì mất sức lao động, tôi phải cần những điều kiện gì và hưởng được bao nhiêu phần trăm lương. Nếu nghỉ hưu vào năm 2018 thì mức lương hưu có thấp hơn mức lương hưu năm 2017 không?

Xin cảm ơn!

-Nguyễn Ngọc Hoài Huong

Trả lời:

Với thông tin bạn cung cấp không biết bạn là nam hay nữ.chúng tôi xin được tư vấn với trường hợp là lao động nữ như sau:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

Như vậy, bạn chưa đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo quy định

Về vấn đề nghỉ hưu khi chưa đến độ tuổi quy định, Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành."

Theo đó, nếu như bạn muốn nghỉ hưu trước tuổi thì phải đảm bảo điều kiện trên. Trong trường hợp của bạn, hiện nay bạn chưa thể nghỉ hưởng lương hưu,bạn có thể chờ đến khi đủ tuổi hoặc chứng minh mức suy giảm khả năng lao động thì mới có thể nghỉ việc hưởng lương hưu trước tuổi.

Nếu bạn đủ điều kiện hưởng lương khi nghỉ hưu trước tuổi thì mức lương bạn nhận được là:

Thứ nhất nếu bạn nghỉ hưu vào năm 2017

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.....................

Điều 17. Mức lương hưu hằng tháng..................

2. Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

tổng mức lương bạn được hưởng sẽ là : 45% ( 15 năm đầu đóng BHXH) + 39 % ( 13 năm tiếp đóng BHXH) - 18% ( 6 năm về hưu trước tuổi) = 66% mức lương bình quân của bạn.

Nếu như bạn nghỉ hưu vào năm 2018 tức là tạm tính khi đấy bạn 50 tuổi và đóng được 29 năm BHXH

Khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức lương hưu được hưởng như sau:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%”.

như vậy tổng mức lương bạn được hưởng là : 45 % ( 15 năm đầu đóng BHXH) + 28 % (14 năm tiếp đóng BHXH) - 10% ( 5 năm nghỉ trước tuổi) = 63% mức lương bình quân của bạn.

Như vậy nếu bạn nghỉ đủ điều kiện nghỉ trước năm 2018 thì mức lương hưu bạn được hưởng sẽ lớn hơn mức lương hưu bạn nghỉ năm 2018.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê