Nhưng đến lần thứ hai, lịch hẹn ngày 03/06/2015 tôi lên trình diện nhưng đến hôm nay ngày 01/07/2015 tôi vẫn chưa được chuyển khoản số tiền bảo hiểm thất nghiệp. Xin luật sư tư vấn tôi sẽ phải gặp Cơ quan nào để giải đáp vấn đề này. Địa chỉ thường trú của tôi ở Tôn Đản, Quận 4 và cơ quan xét Bảo hiểm thất nghiệp của tôi tại Trung Tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Rất mong nhận được sự phản hồi sớm từ Luật sư.

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi M.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Tư vấn cơ quan nào giải quyết bảo hiểm thất nghiệp ? 

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số:1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Nội dung phân tích:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP:

"1. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để lưu hồ sơ.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp."

Tại khoản 2 Điều 18 cũng quy định chi trả trợ cấp thất nghiệp như sau:

"2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo."

>> Xem thêm:  Một số quy định mới năm 2021 về tiền lương theo luật lao động ?

Như vậy, căn cứ quy định tại điểm b nêu trên, việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp lần 2 của bạn đã bị chậm trễ (trừ trường hợp có quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động).

Để sớm được nhận trợ cấp thất nghiệp, bạn cần liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả trợ cấp thất nghiệp lần đầu cho bạn để được xem xét, giải quyết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về ……….và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.

>> Xem thêm:  Tiền lương là gì ? Tiền lương tối thiểu là gì ?