Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: N.M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn hạch toán chi phí và hóa đơn GTGT khi chuyển quyền sử dụng đất ? 

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi số:19006162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau 

Cở sơ pháp lý :

Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì hình thức hóa đơn

Nội dung tư vấn :

>> Xem thêm:  Phân biệt thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng ?

Theo Khoản 3 Điều 3 thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì hình thức hóa đơn được quy định như sau: 

"3 . Hình thức hóa đơn.

Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức sau:

a) Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b) Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)."

Theo quy định tại thông tin trên thì doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT thì được tạo hóa đơn tự in. Doanh nghiệp của bạn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thì mức vốn điều lệ phải trên 20 tỷ đồng vì vậy bạn có thể lập hóa đơn tự in. 

Về nội dung của hóa đơn thì theo Điều 4 thông tư trên hóa đơn phải có các nội dung sau:

- Tên loại hóa đơn ở đây là hóa đơn giá trị gia tăng;  

 Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn. Ký hiệu mẫu số hoá đơn có 11 ký tự,2 ký tự đầu thể hiện loại, tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hoá đơn, 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn, 01 ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn, 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn. Theo phụ lục 1 hướng dẫnKÝ HIỆU VÀ GHI THÔNG TIN BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31  tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính) thì mẫu số hóa đơn giá trị gia tăng là 01GTKT. ký hiệu hoá đơn có 6 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành: 2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu hóa đơn, ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y; 3 ký tự cuối cùng thể hiện năm tạo hoá đơn và hình thức hoá đơn trong đó năm tạo hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm, Ký hiệu của hình thức hoá đơn sử dụng 3 ký hiệu( E: Hoá đơn điện tử,T: Hoá đơn tự in,P: Hoá đơn đặt in), Giữa hai phần được phân cách bằng dấu gạch chéo (/). 

- Tên liên hóa đơn: bạn phải có ít nhất hai liên hóa đơn, liên 1 lưu, liên 2 giao cho người mua 

- Số thứ tự hóa đơn là một dãy số tự nhiên liên tiếp gồm 7 chữ số 

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

- Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.

- Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

Theo đó nội dung trong hóa đơn giá trị gia tăng của bạn phải có đầy đủ các nội dung trên. 

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP.

>> Xem thêm:  Hạch toán độc lập là gì ? Khái niệm về hạch toán độc lập