Luật sư tư vấn về chủ đề "luật sư tư vấn pháp luật"

luật sư tư vấn pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật sư tư vấn pháp luật.

Tìm hiểu về nguồn gốc, bản chất của nhà nước

Tìm hiểu về nguồn gốc, bản chất của nhà nước
Nhà nước là tổ chức quyền lực đặc biệt của xã hội, bao gồm một lớp người được tách ra từ xã hội để chuyên thực thi quyền lực, nhằm tổ chức và quản lý xã hội, phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội cũng như lợi ích của lực lượng cầm quyền

Phân tích các vấn đề về tiếp cận pháp luật

Phân tích các vấn đề về tiếp cận pháp luật
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho các bạn đọc thêm kiến thức về những vấn đề của tiếp cận pháp luật; tìm hiểu về nội dung; hình thức của vấn đề tiếp cận pháp luật...

Tư duy pháp lý là gì? Tìm hiểu về phương pháp tư duy pháp lý IRAC

Tư duy pháp lý là gì? Tìm hiểu về phương pháp tư duy pháp lý IRAC
Khi tham gia chương trình đào tạo cao học tại Trường đại học luật Hà Nội, một trong những kỹ năng được giảng dạy đó chính là kỹ năng tư duy pháp lý theo phương pháp IRAC. Luật Minh Khuê giới thiệu về phương pháp tư duy pháp lý này tới bạn đọc trong bài viết dưới đây:

Tư duy pháp lý là gì? Tính biện chứng của tư duy pháp lý

Tư duy pháp lý là gì? Tính biện chứng của tư duy pháp lý
Tư duy là một hoạt động nhận thức của con người, tư duy pháp lý là một loại hình của tư duy được hiểu là cách thức suy nghĩ của Luật sư (hay bất kì những người nào làm việc trong ngành Luật) để tìm ra giải pháp cho một vụ việc với quy định pháp luật. Tìm hiểu tính biện chứng của tư duy pháp lý:

Kỹ năng xác định quyền và thời điểm thực hiện quyền của thân chủ trong hành nghề luật sư

Kỹ năng xác định quyền và thời điểm thực hiện quyền của thân chủ trong hành nghề luật sư
Luật Mịnh Khuê đã có bài viết về xác định các quyền trong tư duy pháp lý kiểu luật sư. Nhằm tiếp tục chia sẻ tới bạn đọc phương pháp áp dụng pháp luật của luật sư theo tác giả Nguyễn Ngọc Bích, Luật Minh Khuê sẽ chia sẻ cách xác định đối tượng được sử dụng quyền và thời điểm sử dụng quyền.

Mối quan hệ giữa tư pháp quốc tế và pháp luật quốc gia

Mối quan hệ giữa tư pháp quốc tế và pháp luật quốc gia
Sự gắn bó chặt chẽ nêu trên của tư pháp quốc tệ' vối pháp luật quô'c gia làm cho nhiều nhà khoa học khẳng định tư pháp quốc tê' trở thành một ngành của pháp luật quốc gia. Các luật gia nổi tiếng của Liên Xô trước đây đều cho rằng tư pháp quốc tế là một ngành đặc biệt của pháp luật quốc gia

Khái niệm và nguyên nhân xung đột pháp luật

Khái niệm và nguyên nhân xung đột pháp luật
Tư pháp quốc tế Việt Nam có đối tượng điều chỉnh là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài và quan hệ tố tụng dân sự quốc tế; Tư pháp quốc tế có hai phương pháp điều chỉnh cơ bản.Đặc điểm và phân loại của quy phạm này như thế nào

Sự cần thiết và thể thức áp dụng pháp luật nước ngoài

Sự cần thiết và thể thức áp dụng pháp luật nước ngoài
Các cơ quan xét xử có thể sử dụng sự giúp đỡ của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự của nước ngoài hữu quan trên lãnh thổ nưốc mình hoặc các cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của nước mình ở nước ngoài hữu quan trong việc cung cấp tài liệu và thông tin

Phân tích về chính sách pháp luật bảo vệ môi trường

Phân tích về chính sách pháp luật bảo vệ môi trường
Chính sách pháp luật bảo vệ môi trường là loại chính sách pháp luật có lịch sử phát triển không dài so với các loại chính sách pháp luật khác... Bài viết dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu về chính sách pháp luật bảo vệ môi trường...

Bàn luận và phân tích chính sách pháp luật thông tin

Bàn luận và phân tích chính sách pháp luật thông tin
Chính sách pháp luật thông tin là loại chính sách pháp luật mới trong hệ thống chính sách pháp luật nước ta... Bài viết dưới đây của chúng ta sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức về chính sách pháp luật thông tin này.

Chính sách pháp luật hợp đồng và chính sách pháp luật tư

Chính sách pháp luật hợp đồng và chính sách pháp luật tư
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về chính sách pháp luật hợp đồng và chính sách pháp luật tư; Tiêu chí phân loại chính sách pháp luật hợp đồng; Mục tiêu cơ bản của chính sách pháp luật tư...