Xin cảm ơn!

Người gửi: congth

Câu hỏi được biên tập từ Chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn kiến thức luật doanh nghiệp

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2005

Luật Doanh nghiệp 2014

Nội dung phân tích:

Trong Luật Doanh nghiệp 2005, các quy định về nhóm công ty nằm tại Chương VII bao gồm từ Điều 146 đến Điều 149 với các nội dung: Nhóm công ty; Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ với công ty con; Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con; Tập đoàn kinh tế. 

Trong Luật Doanh nghiệp 2014, các quy định về nhóm công ty nằm tại Chương VIII bao gồm từ Điều 188 đến Điều 191 với các nội dung: Tập đoàn kinh tế, tổng công ty; Công ty mẹ, công ty con; Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ với công ty con; Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con.

Như vậy, có thể nhận thấy các quy định về nhóm công ty trong cả luật cũ và luật mới về cơ bản không có nhiều thay đổi lớn. Có thể nhận thấy cách thức phân loại rõ rệt trong luật mới khi gộp hai loại hình của nhóm công ty bao gồm tổng công ty và tập đoàn kinh tế để định nghĩa, phân tích cụ thể hơn, tách biệt hẳn với loại hình công ty mẹ, công ty con - một loại hình thuộc nhóm công ty khá phổ biển và đáng lưu tâm hơn cả. Còn cơ bản về vấn đề quyền, nghĩa vụ của công ty mẹ với công ty con hay vấn đề báo cáo tài chính của công ty mẹ công ty không có gì thay đổi giữa 2 luật này.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP.