Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn pháp luật doanh nghiệp"

tư vấn pháp luật doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn pháp luật doanh nghiệp.

Hậu quả pháp lý của quyết định mở thủ tục phá sản

Hậu quả pháp lý của quyết định mở thủ tục phá sản
Dưới góc độ pháp lý, phá sản là hiện tượng con nợ lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền (thường là Toà án) tuyên bố phá sản và phân chia tài sản còn lại của con nợ cho các chủ nợ theo thủ tục pháp luật quy định.

Tìm hiểu quy định pháp luật về hoạt động kinh doah casino

Tìm hiểu quy định pháp luật về hoạt động kinh doah casino
Kinh doanh casino là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được hoạt động khi được cơ quan nhà nước cấp phép. Vậy pháp luật Việt Nam hiện hành quy định như thế nào về hoạt động kinh doanh casino? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Đối tượng được cấp bảo lãnh Chính phủ, sau khi được phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh Chính phủ sẽ tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh đối với khoản vay hoặc khoản phát hành trái phiếu của doanh nghiệp. Bài viết này chia sẻ thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ cho khoản phát hành trái phiếu.

Giá trị cộng hưởng và các loại giá trị cộng hưởng

Giá trị cộng hưởng và các loại giá trị cộng hưởng
Giá trị của tổ chức sau kết hợp thường theo phương trình toán học sau: F(A+B) > F(A) + F(B) trong đó: F(A) là giá trị công ty A, F(B) là giá trị công ty B, F(A+B) là giá trị của Công ty A và Công ty B sau khi sáp nhập. Giá trị tăng thêm này thường được nhắc đến bằng khái niệm “giá trị cộng hưởng”.

Quy định mới về tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Quy định mới về tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định này sẽ thay thế cho Nghị định 39/2018/NĐ-CP, và có hiêu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021. Theo đó, tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa như sau:

Phục hồi hoạt động kinh doanh là gì? Thủ tục thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Phục hồi hoạt động kinh doanh là gì? Thủ tục thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh
Phục hồi hoạt động kinh doanh là nội dung thể hiện quan điểm tiến bộ, tính nhân đạo của pháp luật phá sản hiện đại đối với doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Vậy điều kiện để được áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh là gì? Luật Minh Khuê chia sẻ trong bài viết dưới đây:

Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển
Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển được sửa đổi, bổ sung và ban hành tại Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Luật Minh Khuê chia sẻ chi tiết về danh mục này trong bài viết dưới đây:

Chính sách phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính - tín dụng trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giải pháp hoàn thiện chính sách

Chính sách phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính - tín dụng trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giải pháp hoàn thiện chính sách
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về chính sách phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính - tín dụng trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giải pháp hoàn thiện chính sách huy động, phân phối, sử dụng nguồn lực tài chính - tín dụng trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Việt Nam

Các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Việt Nam
Theo ghi nhận tại luật doanh nghiệp 2014, có 5 loại hình doanh nghiệp Mỗi loại hình doanh nghiệp lại có ưu nhược điểm khác nhau mà phụ thuộc vào nhu cầu, khả năng của cá nhân, tổ chức để lựa chọn mô hình thành lập phù hợp với định hướng phát triển

Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?
Bài viết làm rõ quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quy định về Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp:

Thuyết Z và ví dụ về doanh nghiệp áp dụng Thuyết Z

Thuyết Z và ví dụ về doanh nghiệp áp dụng Thuyết Z
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về: Nội dung chính của Thuyết Z; Ý nghĩa của thuyết Z; So sánh thuyết X,Y, Z; ví dụ về doanh nghiệp đã sử dụng thành công thuyết Z và Vận dụng vào quản lý doanh nghiệp Việt Nam...