Luật Minh Khuê cho tôi hỏi là: Tôi muốn mở công ty chuyên về đầu tư chứng khoán. Theo tôi được biết thì kinh doanh chứng khoán đang được áp dụng 2 hình thức đóng thuế đó là đóng 0,1%/giá trị bán ra hoặc 20% trên lợi nhuận kinh doanh. Đối với nhà đầu tư cá nhân sẽ được lựa chọn 1 trong 2 cách tính thuế. Nhưng nếu là 1 doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư chứng khoán có được lựa chọn 1 trong 2 hình thức này hay không. Nếu áp dụng theo hình thức 20% lợi nhuận thì khi chứng khoán chưa bán ra doanh nghiệp có phải đóng thuế trên giá thị trường tạm tính cho từng quý hay không. Chân thành cảm ơn trước.

 Căn cứ theo quy định tại khoản 26 điều 6 Luật hợp nhất chứng khoán số 27/VBHN-VPQH Công ty đầu tư chứng khoàn là công ty được thành lập từ số vốn góp của các nhà đầu tư và sử dụng số vốn đó để đầu tư vào chứng khoán chủ yếu để kiếm lợi nhuận.

+ Đối với trường hợp áp dụng thuế suất 20%

++ Nguyên tắc áp dụng
Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán áp dụng nộp thuế theo thuế suất 20% là cá nhân đã đăng ký thuế, có mã số thuế tại thời điểm làm thủ tục quyết toán thuế và xác định được thu nhập tính thuế của từng loại chứng khoán theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều 11.

++ Cách tính thuế

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 20%

Khi quyết toán thuế, cá nhân áp dụng thuế suất 20% được trừ số thuế đã tạm nộp theo thuế suất 0,1% trong năm tính thuế.

+ Đối với trường hợp áp dụng thuế suất 0,1%

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần kể cả trường hợp áp dụng thuế suất 20%.

Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần × Thuế suất 0,1%

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư tại thị trường Việt Nam

• Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

≈ Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán là thời điểm người nộp thuế nhận thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

≈ Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán là thời điểm chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

≈ Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực.

≈ Đối với trường hợp góp vốn bằng chứng khoán mà chưa phải nộp thuế khi góp vốn thì thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do góp vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

• Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Thưa luật sư, Luật sư cho hỏi công ty TNHH 2 thành viên trở lên có 49% vốn đầu tư do công ty nước ngoài mua lại phần thì có thể gọi là Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo định nghĩa Luật đầu tư không. Xin trân trọng cám ơn

Căn cứ theo luật đầu tư hiện hành 2014 thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là doanh nghiệp mà có nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông hoặc là thành viên. Mặc dù luật đầu tư không đưa ra định nghĩa cụ thể về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà chỉ đưa ra định nghĩa về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài một cách khái quát nhất, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng là một hình thức được hiểu trong định nghĩa về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

xin kính chào văn phòng luật sư, chúng tôi có một vấn đề như sau, kính mong văn phòng luật sư giải đáp cho chúng tôi: chúng tôi là một chi nhánh của công ty tại Hà Nội, trong quá trình hoạt động có đầu tư ( xây nhà, xe otô con,..) bằng tiền của cá nhân giám đốc CN, nay giám đốc CN phải chuyển sang đơn vị khác, vậy tài sản trên phải giải quyết thế nào?

Những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi chưa rõ ràng nên chúng tôi chỉ có thể tư vấn được như sau :

>> Xem thêm:  Cổ phiếu là gì ? Quy định về nội dung, đặc điểm của cổ phiếu ?

Nếu việc giám đốc sử dụng tiền cá nhân trong thời gian hoạt động của công ty nhưng có biên bản xác nhận của chi nhanh thì có thể coi đấy là khoản vay của chi nhanh và giám đốc có thể rút tiền hoặc tài sản về..

Nếu việc giám đốc sử dụng tiền của cá nhân nhưng không có giấy tờ xác nhận nào thì không thể rút được khoản tiền cá nhân mà đã sử dụng trong thời kỳ hoạt động của mình ở chi nhánh.

Chào bạn hiện nay mình đang có dự định đầu tư trực sang nước ngoài dưới hình thức cá nhân .Nên bạn có thể tư vấn giúp mình về giấy tờ này đc ko??? Thanks bạn nhá

2. Điều kiện đầu tư ra nước ngoài:

Theo quy định tại điều 76 Luật Đầu tư Để được đầu tư ra nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

- Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

- Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
3. Cơ quan thụ lý đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

Nhà đầu tư làm thủ tục đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể tại Cục Đầu tư Nước ngoài- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4.Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư:

4.1. Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam

>> Xem thêm:  Bảng báo giá dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực đầu tư nước ngoài

a) Hồ sơ dự án đầu tư gồm:

- Dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

- Văn bản đăng ký dự án đầu tư.

- Bản sao có công chứng: Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; hoặc Giấy phép đầu tư.

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư đối với dự án đầu tư có đối tác khác cùng tham gia đầu tư.

- Văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông về việc đầu tư trực tiếp ra nước.

b) Thủ tục đăng ký và thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư:- Hồ sơ: 03 bộ (có 01 bộ hồ sơ gốc)

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình về nội dung cần phải được làm rõ (nếu có).

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời sao gửi các Bộ, ngành và địa phương liên quan.

- Trường hợp hồ sơ dự án đầu tư không được chấp thuận, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo và nêu rõ lý do gửi nhà đầu tư.
4.2. Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam trở lên

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp, Luật sư riêng doanh nghiệp

a) Hồ sơ dự án đầu tư gồm:- Dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

- Văn bản đề nghị thẩm tra dự án đầu tư.

- Bản sao có công chứng: Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; hoặc Giấy phép đầu tư.

- Văn bản giải trình về dự án đầu tư gồm các nội dung sau: mục tiêu đầu tư; địa điểm đầu tư; quy mô vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; việc sử dụng lao động Việt Nam (nếu có); việc sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam (nếu có); tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

- Hợp đồng hoặc bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc cùng hợp tác đầu tư đối với trường hợp có đối tác khác cùng tham gia đầu tư.

- Văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông về việc đầu tư ra nước ngoài.

b) Thời gian thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

- Đối với các dự án đầu tư phải được sự chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ý kiến thẩm định bằng văn bản kèm theo hồ sơ dự án đầu tư và ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối với các dự án đầu tư không quy định phải được sự chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Dear Công ty Luật Minh Khuê, Mình muốn hỏi, người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam mà ko định cư thì có được mang theo phương tiện di chuyển là xe oto dưới 15 chỗ ko ạ?Nếu được thì văn bản quy phạm nao điều chỉnh trường hợp này. Thanks and best regards,

Theo quy định tại Nghị định 102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH thì không có quy định nào cấm người lao động nước ngoài mang theo phương tiện để di chuyển trong thời gian được phép lao động tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc mang theo xe di chuyển thì người lao động phải tiến hành thủ tục xuất nhập khẩu, đóng thuế và đăng ký xe theo quy định.

>> Xem thêm:  Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc thu tiền sử dụng đất của dự án ? Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới ?