Nhưng vì giám đốc là người nước ngoài mới lên thay giám đốc cũ và vì kế toán trưởng là người có vốn ngoại ngữ tốt, lại có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại công ty này, việc tìm được người có kỹ năng như anh ta là khá khó, nên tôi chỉ được trưởng phòng nhân sự nói lại những vấn đề mà kế toán trưởng đã nói với giám đốc để thuyên chuyển tôi và tôi đã trình bày lại có dẫn chứng chi tiết về tất cả những vấn đề mà kế toán trưởng đã nói với giám đốc là sai trái và có tính chất bịa đặt nhưng chỉ sau 2 tháng nhận được trình bày trực tiếp của tôi với giám đốc, tôi chỉ được trưởng phòng nhân sự nói lại với tôi rằng giám đốc mới bảo kế toán trưởng nói về tôi như vậy có phần đúng, ông ta muốn tôi thuyên chuyển sang công việc khác.

Trước sức ép vì nếu không chấp nhận sẽ phải thất nghiệp trong lúc thời buổi khó khăn nên tôi đành phải chấp nhận với điều kiện tôi phải được hưởng đầy đủ chế độ lương, thưởng như một nhân viên kế toán theo hệ thống thang, bảng lương của phòng kế toán và chị ta cũng thuyết phục tôi thêm rằng công việc của tôi sẽ là nhân viên văn phòng có đủ bàn ghế, máy vi tính để làm việc trong văn phòng. Nhưng chỉ sau hơn một năm, đến năm 2014 họ lại tính lương cho tôi theo kiểu áp dụng hệ thống thang lương phục vụ thấp hơn nhiều so với cách tính của họ đối với nhân viên phòng kế toán (vì hệ thống thang lương cấp bậc không được công khai nên tôi chỉ có thể so sánh lương hiện tại với cách tính lương trước đây của tôi mới biết được điều này). Trước đó chị trưởng phòng nhân sự có đề xuất tôi ký phụ lục hợp đồng trong đó nói về công việc mới thay đổi của tôi nhưng vì tôi muốn trong phụ lục hợp đồng phải nói rõ việc tính lương của tôi như nhân viên kế toán theo thỏa thuận lúc đầu để tôi chấp nhận thuyên chuyển nên sau hai năm thuyên chuyển công việc rồi mà chúng tôi vẫn chưa thể ký phụ lục hợp đồng này.

Tôi muốn hỏi luật sư tư vấn giúp tôi việc thuyên chuyển công việc của tôi như thế có phải là bất hợp pháp không ? Vì mức lương không như lúc đầu tôi chấp nhận thuyên chuyển nên tôi gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống, dẫn đến việc buộc phải đi tìm công việc đúng chuyên môn của mình ở nơi khác mới có thể đỡ khó khăn hơn và như thế rõ ràng việc thuyên chuyển này nhằm mục đích sa thải tôi như mong muốn ngay từ đầu của kế toán trưởng cũng như ban giám đốc công ty này. Nếu họ làm được như vậy liệu tôi có thể đòi hỏi quyền lợi hợp pháp gì cho mình không ?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012

Nội dung tư vấn:

Theo như nội dung thư mà bạn trình bày, bạn đang thắc mắc rằng việc thuyên chuyển của người sử dụng lao động là có hợp pháp hay không. Theo quy định của Bộ luật lao động 2012, trường hợp người sử dụng lao động muốn chuyển bạn làm công việc khác so với hợp đồng thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây theo quy định tại điều 31 Bộ luật Lao động 2012:

Điều kiện 1: Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

Điều kiện 2: Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

Điều kiện 3: Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Do bạn không nêu rõ mức lương trong thời gian bạn bị thuyên chuyển nên chúng tôi nên bạn có thể đối chiếu lại quy định của pháp luật với mức lương mà bạn đã được trả. Nếu mức lương họ trả cho bạn trong thời gian thuyên chuyển không đáp ứng điều kiện thứ 3 nêu trên thì bạn có thể yêu cầu người sử dụng lao động phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật. Đông thời nếu bạn chứng minh được việc thuyên chuyển bạn không đáp ứng các điều kiện 1 và 2 như trên gây ra thiệt hại cho bạn, bạn có thể trao đổi lại với người sử dụng lao động để họ khắc phục và bồi thường cho bạn. Nếu họ không đồng ý, bạn  có thể đề nghị hòa giải viên lao động tiến hành hòa giải, nếu hòa giải không thành, bạn có thể khởi kiện ra Tòa án theo quy định của Bộ luật lao động 2012:

"Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.

Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.

Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.

Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.

 Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết."

Trong trường hợp người sử dụng lao động muốn bạn thay đổi công việc hiện tại của mình thì phải đáp ứng các điều kiện dưới đây theo quy định của Bộ luật lao động 2012:

"Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết."

Do đó, trong trường hợp này, bạn có các hướng giải quyết như sau:

Thứ nhất, nếu bạn không đồng ý việc sửa đổi nội dung công việc trong hợp đồng thì bạn và người sử dụng lao động sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Thứ hai, nếu bạn đồng ý việc sửa đổi nội dung công việc trong hợp đồng, bạn có thể yêu cầu các quyền lợi phù hợp với năng lực của bạn và tính chất công việc mà bạn thực hiện. Bạn có thể yêu cầu phải được hưởng đầy đủ chế độ lương, thưởng như một nhân viên kế toán theo hệ thống thang, bảng lương của phòng kế toán để thương lượng cùng với người sử dụng lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động.