1. Tư vấn quyền lợi và thủ tục hưởng bảo hiểm thai sản?

Thưa luật sư, tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội vào tháng 12/2018, đến tháng 10/2019 là hết hạn hợp đồng lao động với công ty. Hiện tại, tôi đang có thai 3,5 tháng và dự kiến đến cuối tháng 08/2019 là sinh. Nay tôi có 2 trường hợp đang rất phân vân nên muốn nhờ luật sư tư vấn để biết hướng xử lý:

1/ Công ty cũng đang muốn tôi nghỉ việc liền (mặc dù chưa nói ra). Nếu tôi tự nguyện xin nghỉ việc bắt đầu từ cuối tháng 03/2019 thì tính ra tôi chỉ mới đóng tiền bỏ hiểm là 05 tháng, chưa đủ 06 tháng để theo luật hưởng chế độ thai sản. Tôi có ý muốn xin công ty cho tôi nghỉ cuối tháng 3 và tự nguyện đóng BHXH cho công ty đến tháng 05/2019 thì tôi có đủ quyền lợi bảo hiểm xã hội như thế công ty có đồng ý không?

2/ Vì tôi đã lỡ xin công ty nghỉ việc vào cuối tháng 03/2019 nhưng chưa nộp đơn xin thôi việc. Nhưng sau đó tôi có ý định đổi ý không nghỉ nữa để được hưởng chế độ thai sản như vậy có đúng luật không? Ngoài ra, Cho tôi hỏi những quyền lợi nào tôi được hưởng khi sinh con? Và thủ tục cần làm là gì để nhận bảo hiểm?

Xin cho tôi lời khuyên, trân trọng cảm ơn luật sư!

Người gửi: Thu Ho

Tư vấn quyền lợi và thủ tục hưởng bảo hiểm thai sản?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1/ Trong trường hợp tháng 03 bạn xin nghỉ việc mà chưa đủ thời gian để hưởng chế độ thai sản khi chưa đóng đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội, bạn có thể thoả thuận với công ty về việc đóng bảo hiểm xã hội theo công ty. Nếu công ty đồng ý về việc này thì bạn có đủ quyền lợi để hưởng bảo hiểm kèm theo nghĩa vụ là phải đóng 100% tiền bảo hiểm xã hội cho công ty (vì khi còn đang làm việc ở công ty khoản chi phí để đóng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ được tính khác). Như vậy có thể thấy đây là sự thoả thuận giữa bạn và công ty.

2/ Trường hợp bạn chưa nộp đơn xin thôi việc cũng có nghĩa là chưa có quyết định về việc thôi việc của bạn từ công ty mà bạn đang công tác, vì thế bạn có thể xin công ty mình gia hạn hợp đồng lao động để được tiếp tục làm việc, đồng thời sẽ có lợi hơn trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho bạn để bạn có thể được hưởng chế độ thai sản hợp lý.

Mình xin tư vấn cho bạn về chế độ thai sản mà bạn sẽ được hưởng nếu đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật như sau:

Theo Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi khám thai:

"1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần."

Thời gian hưởng chế độ khi sinh con:

Căn cứ Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Mức hưởng chế độ thai sản (Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014):

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

- Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

- Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

- Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản (Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014):

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

>> Tham khảo thêm nội dung: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và mức hưởng chế độ thai sản mới nhất

>> Xem thêm:  Sự kiện bảo hiểm là gì ? Phải làm gì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ?

2. Bỏ việc có được hưởng bảo hiểm thai sản không?

Hiện nay, em đang là nhân viên Hợp đồng em đã đóng bảo hiểm từ tháng 03/2018 đến tháng 10/2019. Nhưng vì vấn đề sức khỏe em phải nghỉ giữa chừng. Vậy khi sinh em có được hưởng chế độ thai sản không ạ? Xin cảm ơn!

Bỏ việc có được hưởng bảo hiểm thai sản không?

Luật sư tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy, theo quy định của pháp luật trong vòng 12 tháng trước khi sinh bạn đóng bảo hiểm đủ 06 tháng hoặc đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Vì bạn không nêu rõ thời điểm bạn dự sinh vào thời điểm nào nên bạn có thể tham khảo quy định về điều kiện hưởng:

Căn cứ Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì:

- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Ví dụ 1: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Ví dụ 2: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

>> Tham khảo bài viết liên quan:Nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không? Hồ sơ và thủ tục hưởng thai sản gồm những gì?

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi ?

3. Thắc mắc về thời gian đóng bảo hiểm để đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản?

Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn: Sau khi nghỉ bảo hiểm thai sản là 6 tháng mà tôi chỉ nghỉ 4 tháng và đi làm lại nhưng lại nghỉ ở công ty cũ. Cùng với đó, tôi cắt bảo hiểm thai sản ở công ty cũ và đóng bảo hiểm ở công ty mới khi mới nghỉ thai sản 4 tháng. Vậy cho tôi hỏi, tiền thai sản tôi được hưởng là mấy tháng. Theo quy định tôi được biết là tôi được hưởng 6 tháng, tuy nhiên bảo hiểm Quận Cầu Giấy lại báo với công ty cũ là tôi chỉ được hưởng thai sản 4 tháng vì tôi đã nghỉ bên công ty cũ nên bảo hiểm cắt. Điều ấy có đúng không ạ? Mong nhận được tư vấn ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: P. N

Thắc mắc về thời gian đóng bảo hiểm để đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản ?

Luật sư tư vấn luật lao động, bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 34 Luật BHXH năm 2014:

"Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần."

Như vậy, theo quy định nêu trên thì bạn vẫn trong thời gian được hưởng trợ cấp thai sản, trợ cấp này là do cơ quan bảo hiểm chi trả cho bạn chỉ cần bạn đáp ứng được điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Dù bạn đã đi làm sớm và chuyển sang công ty khác thì cơ quan bảo hiểm vẫn phải chi trả trợ cấp thai sản cho bạn bởi lẽ việc chi trả bảo hiểm không phải là công ty chi trả mà là tổ chức bảo hiểm chi trả theo sổ bảo hiểm của bạn.

Cơ quan bảo hiểm quận Cầu Giấy không chi trả bảo hiểm cho bạn với lý do là bạn đã nghỉ bên công ty cũ nên bị cắt bảo hiểm là không đúng theo quy định của pháp luật bảo hiểm. Do đó, bạn có thể khiếu nại quyết định của cơ quan bảo hiểm quận Cầu Giấy, nếu cơ quan bảo hiểm không giải quyết hoặc giải không thỏa đáng bạn có thể khiếu nại lên cơ quan bảo hiểm cấp trên hoặc khởi kiện ra tòa theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

>> Tham khảo ngay: Tư vấn về chế độ nghỉ thai sản trùng kỳ nghỉ hè của giáo viên?

>> Xem thêm:  Giải quyết chế độ thai sản mất bao lâu thời gian?

4. Tư vấn hưởng bảo hiểm thai sản khi sinh con?

Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Thưa luật sư, em làm ở công ty cũ đóng bảo hiểm được 07 tháng từ tháng 05/2018 đến tháng 11/2018, sau đó em xin thôi việc ở nhà kinh doanh. Vậy cho em hỏi nếu em có em bé vào tháng 05/2019 thì em có được hưởng bảo hiểm không? Em xin chân thành cảm ơn!

Email: Fcec

>> Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến (24/7) gọi số : 1900.6162

Tư vấn hưởng bảo hiểm thai sản khi sinh con ?

Tư vấn hưởng bảo hiểm thai sản khi sinh con

Trả lời

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản và theo Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì xét trường hợp của bạn: bạn sinh con vào tháng 05/2019, do bạn không nói rõ ngày sinh, nên chia thành 2 trường hợp như sau:

+ Trường hợp bạn sinh vào sau ngày 15/05/2019 thì 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được tính là 05/2018 – 05/2019 nếu bạn vẫn đang tham gia bảo hiểm xã hội. Bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 05/2018 đến hết tháng 11/2018 thì bạn vừa tròn 07 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, bạn đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thai sản.

+ Trường hợp bạn sinh vào trước ngày 15/05/2019 hoặc sau ngày 15/05/2019 nhưng không còn tham gia bảo hiểm xã hội thì 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được tính là 04/2018 – 04/2019. Theo đó, bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 05/2018 đến hết tháng 11/2018 bạn đóng được 7 tháng. Do vậy, bạn đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản.

>> Tham khảo ngay: Tư vấn về thủ tục hưởng chế độ thai sản và chuyển chế độ về địa phương khác?

>> Xem thêm:  Ngừng đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản không?

5. Tư vấn điều kiện được hưởng bảo hiểm thai sản khi đã đóng được 3 năm?

Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Hiện tại, em đang làm việc và đã đóng BHXH, BHYT được 2 năm 2 tháng rồi ạ (em đóng từ ngày 01/01/2013 đến 31/01/2019 là nghỉ việc). Em đang mang thai tuần thứ 11 tức là gần 3 tháng rồi. (Dự kiến ngày sinh là ngày 06/08/2019). Trường hợp của em như vậy thì có được hưởng tiền thai sản không? Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Trương Thanh Thảo

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản và theo Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì xét trường hợp của bạn:

Dự sinh của bạn vào ngày 06/08/2019, như vậy khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 08/2018 đến tháng 07/2019, nếu trong khoảng thời gian này bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên thì bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Theo như dữ kiện đưa ra, bạn đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 01/2019, vậy tính từ tháng 08/2018 đến tháng 01/2019, bạn có 5 tháng đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Vậy bạn không đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm thai sản khi sinh con.

>> Tham khảo nội dung: Mức hưởng chế độ thai sản theo quy định hiện hành là bao nhiêu?

>> Xem thêm:  Sinh trước và sau ngày 15 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản?

6. Tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản?

Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Hiện vợ tôi đang có bầu được 8 tháng đến đầu tháng 12 năm 2018 thì sinh (Dự kiến 15 tháng 12 năm 2018). Vợ tôi đã thực hiện đóng bảo hiểm từ tháng 01 năm 2018 đến hết tháng 12 năm 2018.

Theo quy định của cơ quan bảo hiểm người lao động phải đóng Bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.Vậy trong trường hợp của vợ tôi có được nhận chế độ thai sản không? Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê!

Người gửi: Ha Trinh

Tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản và theo Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì xét trường hợp của vợ bạn:

Vợ của bạn sinh con vào 12/2018, như vậy 12 tháng trước khi sinh sẽ tính từ tháng 12/2017 - 11/2018. Vợ bạn đóng bảo hiểm bắt đầu từ tháng 01/2018. Do đó, tính từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018 thì vợ bạn đã có 11 tháng đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Vì vậy, vợ của bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nghỉ thai sản xong bị cho thôi việc đúng hay sai ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội?

Trả lời:

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bảo hiểm xã hội.

2. Xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Xây dựng và trình Chính phủ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

4. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, trừ quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này.

7. Trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng về bảo hiểm xã hội của người lao động.

8. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội.

9. Tổ chức tập huấn, đào tạo về bảo hiểm xã hội.

10. Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội.

11. Hằng năm, báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi: Xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội. 3. Xây dựng và trình Chính phủ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Trả lời:

1. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động;

b) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội;

c) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi: ông tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội. 9. Tổ chức tập huấn, đào tạo về bảo hiểm xã hội.

Trả lời:

1. Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

4. Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

5. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp không đúng pháp luật.

6. Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động.

7. Truy cập, khai thác trái pháp luật cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

8. Báo cáo sai sự thật; cung cấp thông tin, số liệu không chính xác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.