Xin luật sư tư vấn giúp Em,

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

Cho vay nặng lãi bị xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn dân sự gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật tố tụng dân sự 2004 (được sửa đổi, bổ sung năm 2011).

Nội dung phân tích:

Để tạo ra sự thống nhất cũng như bảo đảm các thông tin trong đơn khởi kiện được đầy đủ, Bộ luật tố tụng dân sự 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) quy định cụ thể về hình thức và nội dung của đơn khởi kiện tại Điều 164:

"Điều 164. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

2. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

d) Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

đ) Tên, địa chỉ của người bị kiện;

e) Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;

g) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có."

Như vậy, pháp luật không quy định đơn khởi kiện phải viết tay, đánh máy hay theo mẫu thì mới có giá trị pháp lý. Do đó, người làm đơn có thể lựa chọn hình thức viết tay, đánh máy hoặc theo mẫu mà Tòa án đã quy định sẵn miễn là đảm bảo các nội dung mà pháp luật đã quy định tại khoản 2 Điều 164 Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2011).

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.