Nếu chúng tôi đăng ký kinh doanh công ty cho thuê lại nhân sự thì sẽ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

Vậy luật sư có thể chỉ cách cho tôi là thành lập công ty gì mà kinh doanh không có điều kiện nhưng mà có thể chuyển lao động của công ty tôi sang công ty khác làm việc một cách hợp pháp ạ !

Tôi xin cảm ơn! 

Câu hỏi được biên tập từ chuyện mục tư vấn pháp luât doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thành lập công ty

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

Căn cứ pháp lý

>> Xem thêm:  Giám đốc một công ty có được thành lập hộ kinh doanh ? Mức thuế hộ kinh doanh

Luật doanh nghiệp 2014 

Nội dung tư vấn

Trong trường hợp của bạn, bạn muốn thành lập thêm công ty mà không thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì bạn chỉ có thể sáp nhập công ty cung ứng lao động và công ty nhận lao động theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2014, tuy nhiên khi sáp nhập thì cũng có những hạn chế nhất định. Cụ thể, Điều 195 LDN quy định:

"1. Một hoặc một số công ty( sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác( sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

2. Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau:

a) Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần,t rái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp, công ty sáp nhập theo quy định của Luật này, Hợp đồng sáp nhận phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;

c) Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập."

Tốt hơn hết bạn nên thành lập công ty và đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh thì sẽ giữ được tư cách pháp nhân độc lập của công ty bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn chuyển hình thức kinh doanh từ công ty TNHH sang hộ kinh doanh ?

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật doanh nghiệp.

 

 

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể theo quy định mới nhất của luật