Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệpcủa Công ty Luật Minh Khuê

Fwd: Tư vấn thành lập công ty sản xuất rượu

Luật sư tư vấn doanh nghiệp gọi1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất và kinh doanh rượu

2. Nội dung phân tích:

Doanh nghiệp chỉ được quyền hoạt động sản xuất kinh doanh rượu kể từ ngày được cấp giấy phép.

>> Xem thêm:  Mở cửa hàng kinh doanh bán thuốc lá thì phải đáp ứng điều kiện kinh doanh như thế nào ?

Nếu bạn muốn mở nhà máy sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thì điều kiện và hồ sơ được quy định tại Điều 11 Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất và kinh doanh rượu, cụ thể như sau:

Về điều kiện cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 

- Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công;

- Đảm bảo các điều kiện về bảo về môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh ( theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

- Bản sao giấy tiếp nhận công bố hợp quy; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Danh sách hàng hóa sản phâm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.

Thẩm quyền cấp giấy phép là Phòng kinh tế hoặc Phòng Công Thương (sau đây gọi chung là Phòng Công Thương) thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu theo quy định mới nhất 2020

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có thời hạn 5 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền.

Nếu bạn muốn mở nhà máy sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu thì thủ tục như sau:

1.Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu phải đăng ký với chính quyền địa phương tại nơi sản xuất.

2. Ủy ban nhân dân xã phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu là cơ quân để các tổ chức, cá nhân đến đăng ký sản xuất rượu.

3. Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu phải đăng ký lại với chính quyền địa phương tại nơi sản xuất.

4. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu chịu trách nhiệm thực hiện quy địn về bảo về môi trường trong hoạt động sản xuất rượu do mình sản xuất.

 Hồ sơ đề nghị đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại gồm:

- Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại theo mẫu tại Phụ lục 16;

- Bản sao Hợp đồng mua bán giữa tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản xuất rượu thủ công và doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu;

- Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại có thời hạn 05 năm.

>> Xem thêm:  Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu

Như vậy, tùy thuộc vào mục đích kinh doanh, để mở được nhà máy sản xuất rượu thì bạn phải tuân theo các trình tự, thủ tục nêu trên.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Rượu, bia bắt đầu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 45%