Luật sư tư vấn về chủ đề "Tổ chức phi chính phủ"

Tổ chức phi chính phủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tổ chức phi chính phủ.

Vai trò của các tổ chức phi chính phủ và một số tổ chức liên chính phủ trong vấn đề tháo gỡ rào cản kỹ thuật đối với thương mại

Vai trò của các tổ chức phi chính phủ và một số tổ chức liên chính phủ trong vấn đề tháo gỡ rào cản kỹ thuật đối với thương mại
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về: Vai trò của các tổ chức phi chính phủ và một số tổ chức liên chính phủ trong vấn đề tháo gỡ rào cản kỹ thuật đối với thương mại và những khái niệm, vấn đề liên quan....

Các thiết chế phi nhà nước là gì? Luật quốc tế và vai trò của các thiết chế phi nhà nước trong quan hệ quốc tế

Các thiết chế phi nhà nước là gì? Luật quốc tế và vai trò của các thiết chế phi nhà nước trong quan hệ quốc tế
Bài viết này tìm hiểu quá trình phát triển và những thay đổi về phạm vi điều chỉnh và chủ thể của luật quốc tế do tác động của quá trình toàn cầu hóa. Và đánh giá vai trò của những chủ thể mới trong luật quốc tế: Tổ chức quốc tế; tổ chức phi chính phủ; doanh nghiệp; cá nhân.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ Pháp ?

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ Pháp ?
Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước, chịu trách nhiệm trước Nghị viện. Người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Chính phủ, là người lãnh đạo hoạt động cúa Chính phủ, chịu trách nhiệm về quốc phòng, đảm bảo việc thực hiện các luật và có quyền ban hành các văn bản pháp quy.

Tổ chức phi chính phủ (NGO) là gì ? Quy định về tổ chức phi chính phủ

Tổ chức phi chính phủ (NGO) là gì ? Quy định về tổ chức phi chính phủ
Tổ chức phi chính phủ (NGO) là một tổ chức không phải là một bộ phận của chính phủ cũng không phải là một doanh nghiệp vì lợi nhuận thông thường. Ngày này, sự tồn tại của các tổ chức phi chính phủ đang được chứng minh là một điều cần thiết trong sự phát triển xã hội của một nhà nước, quốc gia hoặc cộng đồng trong các xã hội trên toàn thế giới hiện đại.

Luật tổ chức Chính phủ năm 2015

Luật tổ chức Chính phủ năm 2015
Ngày 19 tháng 06 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật tổ chức Chính phủ số: 76/2015/QH13 năm 2015. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01năm 2016. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn luật này:

Tư vấn đăng ký hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục ?

Tư vấn đăng ký hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục ?
Xin chào công ty luật minh khuê, hiện tại mình có chạy tổ chức seeds vietnam - một tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài về giáo dục, và muốn đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Bạn có thể tư vấn mình hồ sơ cần chuẩn bị, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ để đăng ký cho tổ chức phi lợi nhuận không. Cảm ơn bạn.