Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chứng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

Luật hộ tịch 2014 

Nghị dịnh 123/2015 Hướng dẫn luật hộ tịch

II. Nội dung trả lời:

tôi đã bị mất giấy đăng ký kết hôn vậy tôi có thể làm lại được không, thủ tục gồm những gì. Xin trân trọng cảm ơn!

 Bạn bị mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì bạn có thể làm được cấp bản sao trích lục lại theo quy định tại Điều 2 Khoản 1 Nghị định 123/2015 Hướng dẫn luật hộ tịch

Điều 2 Quy định về xuất trình nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

Trong trường hợp nếu cả sổ hộ khẩu và các giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đều bị mất thì bạn sẽ được cấp lại theo quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015

Điều 24 Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn khai tử

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Điều 25 Thẩm quyền đăng ký lại kết hôn, khai sinh, khai tử

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.

Thưa luật sư Mẹ em đăng ký kết hôn năm1973 . Em có xuống UBNDQ để trích lục họ bảo là bi lạc mất rồi. Họ kêu về phường đăng ký lai giấy kết hôn , nhung ba e mất rồi . Vậy thưa luật sư Mẹ e làm sao có lại được giấy đăng ký kết hôn .

TRong trường hợp của bạn có hai cách thứ nhất

Nếu chị vẫn còn sổ hộ tịch và chỉ mất giấy chứng nhận kết hôn thì bạn vẫn còn có thể xin cấp lại bản sao trích lục hộ tịch theo quy định trường hợp này bạn chuẩn bị các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2015

TRường hợp thứ hai nếu bạn làm mất cả sổ hộ tịch và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì bạn sẽ làm thủ tục cấp lại giấy tờ hộ tịch và bạn cần chuẩn bị các giấy tờ theo quy định tại

Điều 27 Thủ tục đăng ký lại kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật hộ tịch

Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây.

Thưa luật sư! Em có ông anh đã kết hôn năm 1989, đã được UBND xã cấp giấy đăng ký kết hôn nhưng không có chữ ký và dấu của lãnh đạo xã, tên viết cũng không đúng với tên người đăng ký. Hiện nay ông anh muốn cấp lại giấy đăng ký kết hôn thì cần những thủ tục và loại giấy tờ gì để làm lại. Xin luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn luật sư.

 NHư vậy trường hợp của anh bạn thì anh bạn sẽ làm thủ tục đính chính lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn theo quy định tại Đều 28 Luật hộ tịch 2014

Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

>> Như vậy bạn anh cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đã bị sai

Sổ hộ khẩu gia đình bạn 

Chứng minh thư của hai vợ chồng bạn

Subject: Em đã đăng ký kết hôn từ năm 2011 nhưng bản đăng ký của em đã bị mất.... bây giờ e muốn dc cấp lại...nhưng hiện tại bây giờ vợ em đang bên mỹ....nếu vậy chính quyền có cấp lại dc cho em ko....e xin cám ơn Được gửi từ Email của OPPO

Trường hợp của bạn bạn phải xác định nếu bạ chỉ mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và vẫn còn sổ hộ khẩu thì bạn có thể ra cơ quan ủy ban nhân dân xã trước đây bạn đăng ký kết hôn để xin cấp trích lục bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và bạn chuẩn bị các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 123/2015

1. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

Thứ hai nếu bạn mất các giấy tờ hộ tịch và mất cả sổ hộ tịch thì bạn sẽ phải xin cấp lại các giấy tờ hộ tịc theo quy định tại Điều 27 Nghị dịnh 123/2015 hướng dẫn luật hộ tịch năm 2014

Trường hợp nếu bạn đang ở bên Mỹ thì vợ bạn có thể đi làm thủ tục xin cấp lại

Vợ chồng tôi mất giấy đăng ký kết hôn từ năm 1978. Nay thấy có nghị định 123/2015 cho phép xin cấp lại. Xin hỏi cấp lại bản chinhs hay chỉ là bản sao? Cty a/c có làm dịch vụ ko?xin cảm ơn! Đã gửi từ iPhone của tôi

Theo quy định của Nghị định 123 Thì có hai trường hợp

Thứ nhất nếu vợ chồng bạn chỉ mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và không mất sỏ hộ tịch thì vợ chồng bạn có thể xin bản sao trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. và bạn cần chuẩn bị các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2015

Trường hợp thứ hai nếu bạn mất các giấy tờ hộ tịch và mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì bạn sẽ xin cấp lại theo quy định tại Điều 27 NGhị định 123/2015 như trên

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp hoặc bạn có thể liên hệ với gmail :

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự