Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

1. Hồ sơ Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện bao gồm:

1.1. Thông báo lập Chi nhánh:

- Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Chi nhánh của các loại hình doanh nghiệp;

- Đối với Công ty nhà nước;

- Đối với Hợp tác xã;

Hoặc: Thông báo lập Văn phòng đại diện:

- Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của các loại hình doanh nghiệp;

>> Xem thêm:  Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện ? Điều kiện, hồ sơ, thủ tục để mở chi nhánh ?

- Đối với Công ty nhà nước;

- Đối với Hợp tác xã;

1.2.  Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc lập Chi nhánh,  hoặc Văn phòng đại diện:

- Của Chủ Doanh nghiệp tư nhân;

- Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên;

- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 02 thành viên trở lên;

- Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần;

- Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;

 - Quyết định của Ban quản trị và Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện.

1.3 Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

>> Xem thêm:  Chi nhánh hoạt động phụ thuộc có được làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) không ?

1.4 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty Cổ phần, công ty Hợp danh, Công ty nhà nước, (đối với Hợp tác xã chỉ yêu cầu bản sao giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh)  trong trường hợp trụ sở Chi nhánh và Văn phòng đại diện được lập khác tỉnh, thành phố với nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

1.5 Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh. 

2. Số lượng hồ sơ nộp : 1 bộ hồ sơ.

3. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP Quy định về đăng ký kinh doanh;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể, thành lập công ty, chi nhánh, VPĐD