- Một người quốc tịch Anh, giấy khai sinh tại Hải Phòng, nếu muốn đăng ký them quốc tịch Việt Nam thì làm thủ tục như thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn luật Minh khuê.

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư !

Người gửi: Hà Trịnh

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Tư vấn luật quốc tịch Việt Nam ?

Tư vấn luật quốc tịch Việt Nam - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục hỏi đáp của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Cơ sở pháp lý:

Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

Nội dung phân tích:

*Thứ nhất: một người quốc tịch Anh, có giấy khai sinh ở Anh, muốn đăng ký thêm quốc tịch Việt Nam:

Để đăng ký thêm quốc tịch Việt Nam mà không bị mất quốc tịch Anh bạn cần phải đáp ứng được các điều kiện được quy định tại khoản 2 điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam:

"Điều 19. Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Sau khi đã đáp ứng được các điều kiện trên bạn cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ với đầy đủ các loại giấy tờ được quy định tại điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam rồi gửi tới Sở Tư pháp nơi cư trú:

"Điều 20. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

1. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

a) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c) Bản khai lý lịch;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt;

e) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;

g) Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

2. Những người được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này thì được miễn các giấy tờ tương ứng với điều kiện được miễn.

3. Chính phủ quy định cụ thể các giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam."

*Thứ hai: một người quốc tịch Anh, giấy khai sinh tại Hải Phòng, muốn đăng ký thêm quốc tịch Việt Nam:

Trong trường hợp này, khi làm giấy khai sinh tại Hải Phòng, nếu bạn là người nước ngoài thì quốc tịch ghi trong giấy khai sinh sẽ là quốc tịch của nước bạn, muốn đăng ký thêm quốc tịch Việt Nam bạn cần phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện các trình tự như ở phần thứ nhất.Nếu bạn là người Việt Nam thì quốc tịch trong giấy khai sinh sẽ là quốc tịch Việt Nam, sau khi ra nước ngoài sinh sống bạn không làm thủ tục giữ lại quốc tịch Việt Nam, thì quốc tịch của bạn sẽ bị mất, để đăng ký trở lại quốc tịch Việt Nam mà không bị mất quốc tịch Anh bạn cần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 5 điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam:

"Điều 23. Các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam

5. Người được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người sau đây, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;"

Sau khi đáp ứng các điều kiện trên, bạn cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ với đầy đủ các loại giấy tờ được quy định tại điều 24 Luật Quốc tịch Việt Nam rồi nộp tới Sở tư pháp nơi cư trú (nếu cư trú trong nước) hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại (nếu cư trú ở nước ngoài):

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

"Điều 24. Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

1. Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

a) Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c) Bản khai lý lịch;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

e) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

2. Chính phủ quy định cụ thể các giấy tờ trong hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam."

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại