Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: HD Linh

>> Luật sư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn thành lập trung tâm tư vấn môi trường ?

Tư vấn thành lập trung tâm tư vấn môi trường - Ảnh minh họa

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh

>> Xem thêm:  Hướng dẫn chuyển hình thức kinh doanh từ công ty TNHH sang hộ kinh doanh ?

Nội dung trả lời:

Chào bạn, câu hỏi của bạn Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

1.Thủ tục mở trung tâm tư vấn môi trường

Phần lớn các ngành nghề về môi trường đều không phải là ngành nghề có điều kiện, bạn tiến hành thành lập công ty bình thường theo quy định của pháp luật, bạn có thể lựa chọn hình thức của công ty cho phù hợp như: Công ty TNHH, Công ty Cổ phần...  trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh  thực hiện theo quy định về đăng ký kinh doanh tại nghị định 43/2010/NĐ-CP .Điều kiện cụ thể đối với công ty về môi trường kể cả mã ngành về môi trường bạn có thể tham khảo tại danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và môi trường.

2.Thủ tục chuyển đổi tên công ty tư vấn môi trường thành trung tâm tư vấn môi trường 

Do công ty tư vấn môi trường mà bạn muốn thành lập cũng là một loại hình doanh nghiệp nên khi tiến hành đổi tên danh nghiệp bạn cũng cần thực hiện các bước để thay đổi tên doanh nghiệp trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty theo quy định tại Điều 36 Nghị đinh 43/2010/NĐ-CP cụ thể như sau:

Điều 36. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Tên dự kiến thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể theo quy định mới nhất của luật

Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

3. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

--------------------------------------------

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập công ty