Tôi muốn hỏi : 

- Chuẩn bị các hồ sơ thủ tục cần thiết để thành lập ?

- Viện nghiên cứu có cần nhân sự ít nhất là 1 Tiến sĩ có bằng cấp phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu và làm việc chính nhiệm ?

- Người đứng đầu của Viện nghiên cứu cần bằng cấp và trình độ như thế nào ?

- Nếu phạm vi của viện nghiên cứu gồm Đánh giá hiệu quả của chi phí y tế và Đào tạo liên tục thì yêu cầu nhân sự cụ thể là gì ?

Trong trường hợp nhân sự có yêu cầu bắt buộc phải có Tiến sĩ thì bên phía anh/chị có thể hỗ trợ mình tìm luôn được không ?

Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê!

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi: 1900.6162

 

>> Xem thêm:  Điều kiện, thủ tục thành lập công ty hoạt động dầu khí tại Việt Nam ? Hồ sơ cần để mở doanh nghiệp

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề này chúng tôi giải đáp như sau

 Cơ sở pháp lý:

Luật số 29/2013/QH13 của Quốc hội : Luật khoa học và công nghệ

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

Nội dung tư vấn:

Về trình tư thủ tục thành lập Viện nghiên cứu tư nhân y tế theo Điều 9 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP:

"Điều 9. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm:

a) Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

b) Quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ;

c) Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ;

d) Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập phê duyệt;

đ) Tài liệu chứng minh có đủ nhân lực và cơ sở vật chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật để hoạt động khoa học và công nghệ, trừ trường hợp các tổ chức khoa học và công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 6 Nghị định này thẩm định trước khi thành lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 7 Nghị định này cho phép thành lập.

Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai trong hồ sơ theo quy định tại Khoản này.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm:

a) Hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ được lập thành 02 (hai) bộ và gửi đến cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại Điều 8 Nghị định này bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì trong thời hạn chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để sửa đổi, bổ sung;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ không được chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lý do.

3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, mẫu tài liệu thuộc hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ".

Nhân lực của Viện nghiên cứu tư nhân y tế: 

Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ:

"2. Nhân lực khoa học và công nghệ

a) Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức.

Trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành khoa học và công nghệ mới thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất (một) người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động làm việc chính thức.

b) Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thì người đứng đầu phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học".

Như vậy, Viên nghiên cứu y tế có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức.

>> Xem thêm:  Trình tự thủ tục thành lập công ty TNHH theo quy định mới nhất ?

Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Công ty luật Minh Khuê có thể đáp ứng tối đa nhu cầu tư vấn pháp luật của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Quý khách hàng có thể trao đổi với luật sư của văn phòng bằng nhiều phương thức. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi vấn đề pháp lý mà khác hàng quan tâm. Về vấn đề nhân lực của Viện nghiên cứu không thuộc lĩnh vực hoạt động của chúng tôi. Công ty luật Minh Khuê tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý. 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với vần đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng!

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn Luật Doanh nghiệp. 

>> Xem thêm:  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty nhanh tại Hà Nội