Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: H.N

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật thuếcủa Công ty Luật Minh Khuê. 

Tư vấn tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng ? 

Luật sư tư vấn luật thuế gọi số:1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với thắc mắc của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Nếu bạn muốn tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng, bạn có thể tìm đọc một số văn bản sau:

- Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2021 của pháp luật về xây dựng nhà ở ?

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội số 71/2014/QH13

- Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

- Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

- Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

- Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP 

- Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính  hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC

- Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP.

Văn bản về thuế giá trị gia tăng mới nhất và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 đó là: Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ

>> Xem thêm:  Phân biệt thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng ?