Vào tháng 11/2008, Ban Giám Hiệu thấy tôi có năng lực nên đề nghị ra Sở Giáo Dục và được Sở chấp thuận cho đi học Sau Đại học ngành Sư phạm Lịch Sử tại Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, với kinh phí do Sở tài trợ. Năm 2011, tôi tốt nghiệp Thạc sĩ - xếp loại Xuất sắc, thì nay Ban Giám Hiệu lại lấy cớ là: tôi dạy quốc phòng - an ninh nên quên kiến thức Sử. Vì vậy, đại diện Ban Giám Hiệu đã quyết định không cho dạy Sử mà ép tôi sang dạy quốc phòng - an ninh, đồng thời lại nhận tiếp một giáo viên mới. Tôi thực sự rất buồn và bất bình nên tôi muốn làm đơn xin nghỉ việc:

Tôi muốn hỏi là:

- Tôi có thể lấy lý do trường cử đi đào tạo nhưng không bố trí giảng dạy để xin nghỉ việc mà không phải bồi thường chi phí đào tạo Cao học không? Nếu tôi chấp nhận bồi thường, thì tôi có thể xin nghỉ việc không?

- Nếu tôi chuyển công tác: từ giáo viên chuyển sang làm cán bộ hành chính ở Ủy ban thì có phải bồi thường chi phí đào tạo Cao học không?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn luật Minh khuê.

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư !

Người gửi: NQ Phong

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Tư vấn pháp luật về bồi thường đào tạo?

>> Xem thêm:  Thủ tục khởi kiện người gây tai nạn giao thông làm thế nào ? Cách xác định số tiền được bồi thường ?

Tư vấn pháp luật về bồi thường đào tạo - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Về vấn đề của bạn Công ty xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý 

Luật viên chức năm 2010

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Luật sư tư vấn:

2.1. Vấn đề xin nghỉ việc.

Trong trường hợp là hợp đồng làm việc theo quy định của Luật Viên chức 2010. Theo đó, bạn được giải quyết thôi việc theo một trong hai hình thức:

>> Xem thêm:  Tư vấn phạt vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật hiện hành

Theo Điều 38 Luật Viên chức. Giải quyết thôi việc

1. Viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau:

a) Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản;

b) Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật Viên chức;

Trường hợp 1. Nếu được cơ quan có thẩm quyền đồng ý thì cho phép chuyển công tác từ giáo viên chuyển sang làm cán bộ hành chính ở Ủy ban thì không phải bồi thường chi phí đào tạo Cao học. Tức thỏa thuận chấm dứt hợp đồng làm việc (điểm a Khoản 1 Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP). Thủ tục giải quyết thôi việc trong trường hợp này được quy định tại các điểm a, b Khoản 3 Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP:

“a) Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 Điều này.”

Trường hợp hai, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì bạn phải bồi thường chi phí đào tạo cao học. Cụ thể Điều 38 Khoản 1 Điểm b Nghị định 29/2012/NĐ-CP

+ Nếu là HĐ làm việc không xác định thời hạn, Điều 29 khoản 4 Luật Viên chức 2010 quy định: “4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày;

+ Nếu là HĐ làm việc xác định thời hạn, bạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo Điều 29 Luật Viên chức 2010.

2.2.  Về việc đền bù chi phí đào tạo   

Trong trường hợp bạn được cử đi đào tạo thì khi chấm dứt hợp đồng làm việc, bạn phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Luật Viên chức 2010: “3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.”

Điều 36 khoản 4 Nghị Định 29/2012. Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:

c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Thông tư 15/2012/TT- BNV tại Điều 17. Chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo

1. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp nếu có.

2. Cách tính chi phí đền bù:

c) Đối với các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

S = (F / T1) x (T1 - T2) Trong đó: S là chi phí đền bù;  F là tổng chi phí của khóa học;  T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;  T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

Trên đây là những giải đáp từ Công ty Luật Minh Khuê cho thắc mắc của bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi!

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn về bồi thường thiệt hại trong dân sự ?

>> Xem thêm:  Người lao động xin nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty không ?